LEGE nr. 395 din 14 iunie 2002 (*actualizată*)pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990(actualizată la data de 4 septembrie 2002*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1România aderă la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.  +  Articolul 2În virtutea art. 24 paragraful 4 din convenţie, România acceptă toate anexele la aceasta.  +  Articolul 3Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, în virtutea art. 29, se vor formula următoarele rezerve: a) Anexa A privind titlurile de admitere temporară (carnete ATA şi carnete CPD)Rezerva: în aplicarea art. 18 paragraful 1, traficul poştal nu este acoperit de legislaţia română referitoare la carnetul ATA;----------Teza a II-a de la lit. a) a art. 3 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 395 din 14 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 4 septembrie 2002. b) Anexa B.3 privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comercialeRezerva: în aplicarea art. 7 lit. b), legislaţia română cere în anumite situaţii prezentarea unui document vamal şi constituirea unei garanţii pentru containere, palete şi ambalaje; c) Anexa B.5 privind mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau culturalRezerva: în aplicarea art. 6, în ceea ce priveşte materialul ştiinţific şi pedagogic, legislaţia română prevede că acesta trebuie supus formalităţilor vamale de plasare sub regimul de admitere temporară; d) Anexa C privind mijloacele de transportRezerva: în aplicarea art. 10 lit. b), în ceea ce priveşte vehiculele rutiere pentru uz comercial şi mijloacele de transport pentru uz particular, legislaţia română prevede că un document vamal însoţit, dacă este cazul, de o garanţie poate fi cerut în anumite cazuri; e) Anexa E privind mărfurile importate cu suspendarea parţială a drepturilor şi taxelor de importRezerva: în aplicarea art. 9, în ceea ce priveşte suspendarea parţială a taxelor de import, legislaţia română prevede exonerarea parţială de la plata taxelor vamale, dar nu prevede suspendarea parţială a drepturilor de import.În legătura cu art. 32 paragraful 3 din convenţie, România declara că, potrivit legislaţiei române, intrarea în vigoare a amendamentelor va avea loc după ratificarea acestora, conform legii.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,


  VIOREL HREBENCIUC
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VĂCĂROIU
  CONVENTIE 26/06/1990