ORDIN nr. 1.843 din 6 noiembrie 2008 (*actualizat*)privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(actualizat la data de 25 septembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
 • ----------Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 11.609/2008,în temeiul art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Instrucţiunilor ministrului sănătăţii publice şi ale ministrului economiei şi finanţelor nr. 1/22.322/2006 cu privire la procedura de efectuare a cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Monografia contabilă privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Monografia se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 2Prevederile cuprinse în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.276/2006 pentru aprobarea monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) În perioada noiembrie-decembrie 2008, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a efectua împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, punctaje privind concordanţa datelor privind drepturile constatate pe categorii de venituri şi a veniturilor virate, respectiv încasate, pe perioada septembrie-decembrie 2006, ianuarie-decembrie 2007, ianuarie-septembrie 2008. (2) Eventualele diferenţe rezultate din punctaje vor fi cuprinse în situaţia financiară a anului 2008.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii publice,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 6 noiembrie 2008.Nr. 1.843.  +  AnexăMONOGRAFIE CONTABILĂprivind efectuarea cheltuielilor pentru finanţareasănătăţii din contribuţiile colectate potrivitLegii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiiA. La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti1. Înregistrarea în contabilitatea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a drepturilor constatate pe baza situaţiilor centralizate transmise lunar de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│461.01.02 "Debitori sub 1 an - creanţe buget general │ │ ││consolidat"/01/E/analitic distinct Direcţiile generale│ │ ││ale finanţelor publice şi Direcţia generală de │ │448.01.00 "Alte datorii faţă de buget"/01/E/analitic││administrare a marilor contribuabili │ = │distinct ││Nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei │ │Ministerul Sănătăţii ││veniturilor deoarece reprezintă o sumă colectată │ │ ││pentru un alt buget. │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘Trimestrial, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor efectua punctaje reciproce, în vederea stabilirii cu exactitate a drepturilor constatate de încasat, astfel încât să nu existe diferenţe între situaţiile raportate de instituţiile menţionate.2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor transferate de unităţile Trezoreriei Statului cu ordin de plată în conturile de disponibil ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │461.01.02 "Debitori sub 1 an - creanţe buget general││ │ │consolidat"/01/E/analitic distinct Direcţiile ││550.01.00 "Disponibil din fonduri cu destinaţie │ │generale ale finanţelor publice şi Direcţia generală││specială la trezorerie"/01/E/Clasificaţie venituri │ = │de administrare a marilor contribuabili ││ │ │Nu se dezvoltă în analitic pe structura ││ │ │clasificaţiei veniturilor deoarece reprezintă o sumă││ │ │colectată pentru un alt buget. │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti Ministerului Sănătăţii din contul de disponibil în care au fost încasate în conturile de venituri bugetare ale Ministerului Sănătăţii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│448.01.00 "Alte datorii faţă de buget"/01/E/analitic │ = │550.01.00 "Disponibil din fonduri cu destinaţie ││distinct Ministerul Sănătăţii │ │specială la trezorerie"/01/E/Clasificaţie venituri │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘4. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti redistribuite de Ministerul Sănătăţii, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 "Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii" din contul Ministerului Sănătăţii de la aceeaşi subdiviziune:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor │ │481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare -││finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la │ = │activitatea operaţională"/01/E ││trezorerie"/01/E/41.07.00 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘5. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate din sumele redistribuite de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor bugetare aprobate:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│% │ │ ││232.00.00 "Avansuri acordate pentru active fixe │ │ ││corporale"/01/E │ │ ││234.00.00 "Avansuri acordate pentru active fixe │ │ ││necorporale"/01/E │ │ ││401.01.00 "Furnizori sub 1 an"/01/E/Clasificaţie │ │ ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ │770.00.00 "Finanţarea de la buget"/01/E/ ││cheltuieli │ = │Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie ││404.01.00 "Furnizori de active fixe sub 1 │ │economică cheltuieli ││an"/01/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/ │ │ ││Clasificaţie economică cheltuieli │ │ ││6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/E/Clasificaţie │ │ ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ │ ││cheltuieli │ │ ││Etc. │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘6. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate din sumele redistribuite:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/E/Clasificaţie │ │Grupa 28 "Amortizări privind activele fixe"/01/E ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ = │Grupa 30 "Stocuri de materii prime şi ││cheltuieli │ │materiale"/01/E │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘7. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate din conturile de venituri de la subdiviziunea de venituri 41.07.00 "Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii" ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti în contul de venituri ale Ministerului Sănătăţii, în situaţia în care la finele anului sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi nu au fost utilizate în întregime.Această operaţiune se va efectua pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OTP), cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare - │ │562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor ││activitatea operaţională"/01/E │ = │finanţate din venituri proprii - Disponibil curent ││ │ │la trezorerie"/01/E/ 41.07.00 │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘8. Închiderea contului 562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", la finele exerciţiului financiar, cu valoarea încasărilor, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul │ │562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor ││curent" 01/F │ = │finanţate din venituri proprii - Disponibil curent ││ │ │la trezorerie"/01/E/Clasificaţie venituri │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘9. Închiderea contului 770.00.00 "Finanţarea de la buget", la finele exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│770.00.00 "Finanţarea de la buget"/01/E/Clasificaţie │ │562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ = │curent" 01/E ││cheltuieli │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘10. Închiderea contului 562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent":*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul │ = │562.03.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii ││curent"01/E │ │precedenţi" 01/E │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘11. Închiderea contului 481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională", la finele exerciţiului financiar, cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117.00.00 "Rezultatul reportat".*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare - │ = │117.00.00 "Rezultatul reportat"/01/E ││activitatea operaţională"/01/E │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘12. Închiderea conturilor de cheltuieli, trimestrial, prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial":*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/E/Clasificaţie ││121.00.00 Rezultatul patrimonial/01/E │ = │funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică ││ │ │cheltuieli │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘B. La nivelul unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor primite de la Ministerul Sănătăţii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│560.01.00 "Disponibil al instituţiilor finanţate │ │772.02.00 "Subvenţii de la alte bugete"/01/F/43.12 -││integral din venituri proprii - Disponibil curent la │ │sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului││trezorerie"/01/F/ │ │Sănătăţii/analitic distinct pentru fiecare ││43.09 - subvenţii pentru instituţii publice*) │ = │destinaţie a sumelor primite (acţiuni de sănătate, ││43.12 - sume alocate din veniturile proprii ale │ │programe, investiţii, aparatură etc.) ││Ministerului Sănătăţii**)/analitic distinct pentru │ │ ││fiecare destinaţie a sumelor primite (acţiuni de │ │ ││sănătate, programe, investiţii, aparatură etc.) │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Codul de clasificaţie venituri 43.09 se va utiliza doar până la finele anului 2015.

  **) Codul de clasificaţie venituri 43.12 se va utiliza începând cu 1.01.2016.

  ──────────
  2. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate de unităţile sanitare din sumele transferate:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│% │ │ ││232.00.00 "Avansuri acordate pentru active fixe │ │ ││corporale"/01/F │ │ ││234.00.00 "Avansuri acordate pentru active fixe │ │ ││necorporale"/01/F │ │ ││401.01.00 "Furnizori sub 1 an"/01/F/Clasificaţie │ │ ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ = │770.00.00 "Finanţarea de la buget"/01/F/Clasificaţie││cheltuieli │ │funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică ││404.01.00 "Furnizori de active fixe sub 1 an"/01/F/ │ │cheltuieli ││Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie │ │ ││economică cheltuieli 6xx.00.00 - conturi de │ │ ││cheltuieli/01/F/Clasificaţie funcţională cheltuieli/ │ │ ││Clasificaţie economică cheltuieli │ │ ││Etc. │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite Ministerului Sănătăţii, cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│772.02.00 "Subvenţii de la alte bugete"/01/F/43.12 - │ │560.01.00 "Disponibil al instituţiilor finanţate ││sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului │ │integral din venituri proprii - Disponibil curent la││Sănătăţii/analitic distinct pentru fiecare destinaţie │ │trezorerie"/01/F/43.12 - sume alocate din veniturile││a sumelor primite (acţiuni de sănătate, programe, │ = │proprii ale Ministerului Sănătăţii/analitic distinct││investiţii, aparatură etc.) │ │pentru fiecare destinaţie a sumelor primite (acţiuni││ │ │de sănătate, programe, investiţii, aparatură etc.) │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘4. Închiderea contului 560.01.00 "Disponibil al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", la finele exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│560.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul │ │560.01.00 "Disponibil al instituţiilor finanţate ││curent"01/F │ = │integral din venituri proprii - Disponibil curent la││ │ │trezorerie"/01/F/ Clasificaţie venituri │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘5. Închiderea contului 770.00.00 "Finanţarea de la buget", la finele exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│770.00.00 "Finanţarea de la buget"/01/F/Clasificaţie │ = │560.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ │curent"01/F ││cheltuieli │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘6. Închiderea contului 562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent":*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│560.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul │ = │560.03.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii ││curent"01/F │ │precedenţi"01/F │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘C. La nivelul Ministerului Sănătăţii1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor │ │% ││finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la │ │735.04.00 "Accize"/01/E/Clasificaţie venituri ││trezorerie"/01/E/Clasificaţie venituri │ = │766.00.00 "Venituri din dobânzi"/01/E/Clasificaţie ││ │ │venituri │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate din contul Ministerului Sănătăţii de la subdiviziunea de venituri 41.07.00 "Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii" în conturile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, la aceeaşi subdiviziune:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare - │ │ ││activitatea operaţională"/01/E/analitic distinct: │ │562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor ││direcţia de sănătate publică, Institutul Naţional de │ = │finanţate din venituri proprii - Disponibil curent ││Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" Bucureşti, │ │la trezorerie"/01/E/41.07.00 ││Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘3. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate, conform prevederilor bugetare aprobate:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│% │ │ ││232.00.00 "Avansuri acordate pentru active fixe │ │ ││corporale"/01/E │ │ ││234.00.00 "Avansuri acordate pentru active fixe │ │ ││necorporale"/01/E │ │ ││401.01.00 "Furnizori sub 1 an"/01/E/Clasificaţie │ │ ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ │ ││cheltuieli │ │770.00.00 "Finanţarea de la buget"/01/E/Clasificaţie││404.01.00 "Furnizori de active fixe sub 1 an"/01/E/ │ = │funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică ││Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie │ │cheltuieli ││economică cheltuieli │ │ ││671.00.00 "Transferuri curente între unităţi ale │ │ ││administraţiei publice"/01/E/Clasificaţie funcţională │ │ ││cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli │ │ ││6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/E/Clasificaţie │ │ ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ │ ││cheltuieli │ │ ││etc. │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘4. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate în contul Ministerului Sănătăţii la subdiviziunea de venituri 41.07.00 "Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii" din conturile de venituri ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, de la aceeaşi subdiviziune, în situaţia în care la finele anului sumele redistribuite nu au fost utilizate în întregime:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare -││ │ │activitatea operaţională"/01/E/analitic distinct: ││562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor │ = │direcţia de sănătate publică, Institutul Naţional de││finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la │ │Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" ││trezorerie"/01/E/41.07.00 │ │Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică ││ │ │Bucureşti │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘5. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite de unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii Publice:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│770.00.00 "Finanţarea de la buget"/01/E/Clasificaţie │ │671.00.00 "Transferuri curente între unităţi ale ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ = │administraţiei publice"/01/E/Clasificaţie ││cheltuieli │ │funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică ││ │ │cheltuieli │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘6. Închiderea contului 562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", la finele exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul │ = │562.01.00 "Disponibil în lei al activităţilor ││curent"01/E │ │finanţate din venituri proprii - Disponibil curent ││ │ │la trezorerie"/01/E/41.07.00 │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘7. Închiderea contului 770.00.00 "Finanţarea de la buget", la finele exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│770.00.00 "Finanţarea de la buget"/01/E/Clasificaţie │ │562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul ││funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică │ = │curent"01/E ││cheltuieli │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘8. În cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 57 alin. (3) din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar.*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul │ = │562.03.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii ││curent"01/E │ │precedenţi"01/E │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘9. Închiderea contului 562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent":9.1. În caz de deficit, închiderea contului 562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se efectuează astfel:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul │ │562.03.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii ││curent"01/E │ = │precedenţi"01/E │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘9.2. În caz de excedent, închiderea contului 562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se efectuează astfel:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│562.03.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii │ = │562.02.00 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul ││precedenţi"01/E │ │curent"01/E │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘10. Închiderea contului 481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională", la finele exerciţiului financiar, cu suma plăţilor efectuate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. Nicolau" Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti prin contul 117.00.00 "Rezultatul reportat":*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐│117.00.00 "Rezultatul reportat"/01/E │ = │481.01.01 "Decontări privind operaţiuni financiare -││ │ │activitatea operaţională"/01/E │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Conturile de cheltuieli prevăzute în prezenta anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcţie de natura cheltuielii respective.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.087 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015, potrivit art. I din acelaşi act normativ.
  --------