DECIZIE nr. 219 din 23 septembrie 2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 septembrie 2015  Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru dialog social, formulată prin Adresa nr. 1.382/L.M.P. din 17 septembrie 2015, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5144 din 21 septembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se numesc ca membri în Consiliul Economic și Social reprezentanții societății civile prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 23 septembrie 2015.Nr. 219.  +  Anexă
  LISTA
  cuprinzând reprezentanții societății civile în Consiliul Economic și Social
  Nr. crt.Numele și prenumeleOrganizația
  1.Laura PopescuAsociația Municipiilor din România
  2.Carmen-Luminița RotaruArtEd
  3.Ștefan-Bogdan Anicescu Asociația Națională a Surzilor din România
  4.Daniela-Doina Bololoi Asociația Help Autism
  5.Traian StanciuAsociația RENINCO România
  6.Tudorel TupilușiAsociația Nevăzătorilor din România
  7.Ghiorghi FilipAsociația Totul pentru Tine
  8.Anca Andreea PopaFundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului
  9.Ioan HurdubaieAsociația Națională a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne
  10.Vlad-Valentin DediuUniunea Națională a Studenților din România
  11.Elena-Cătălina SurcelAsociația Telefonul Copilului
  12.Marian PădureFundația Cartea Călătoare Focșani
  13.Dorica DanAlianța Națională pentru Boli Rare România
  14.Dragoș-Ioan PoparadAsociația Tandem
  15.Iulian-Costel ParaschivAsociația Partida Romilor „Pro-Europa“
  (la 11-10-2018, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 273 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018 )
  -------