ORDIN nr. 1.330 din 1 septembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 septembrie 2015    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.882/DI din 6 iulie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 223/1.330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

    Graţiela Leocadia Gavrilescu
    Bucureşti, 1 septembrie 2015.Nr. 1.330.  +  AnexăREGULAMENT 01/09/2015