ORDIN nr. 1.668 din 9 decembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos(actualizat la data de 28 decembrie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Nr. 5.298 din 7 septembrie 2011
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.668 din 9 decembrie 2011
 • ----------În baza art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Asistenţa medicală a studenţilor se asigură în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2^1Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.294 din 18 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 2^2Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare se fac de către personalul împuternicit din cadrul structurilor de control în domeniul sănătăţii publice ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.--------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.294 din 18 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului,

  Daniel Petru Funeriu

  Ministrul sănătăţii,

  Ladislau Ritli
   +  AnexăMETODOLOGIE 09/12/2011