HOTĂRÂRE nr. 720 din 2 septembrie 2015pentru modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Normativele proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Administraţiei Fondului, cu respectarea prevederilor acestui act normativ. (2) Pentru activităţile specifice de urmărire şi control al implementării proiectelor finanţate din Fond, precum şi pentru încasarea creanţelor Fondului, care implică deplasări în teritoriu, Administraţia Fondului dispune de un număr de 10 autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri/autovehicul."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 2 septembrie 2015.Nr. 720.------