HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 29 decembrie 2014 (*actualizată*)privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului(actualizată la data de 4 septembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5^1 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului,

  Ilie Dumitru Haralambie Mitea

  p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Shhaideh Sevil,

  secretar de stat

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Bucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 1.172.  +  Anexa 1                                   COMPONENŢA                    Comitetului de privatizare, concesionare                  şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului ┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Nr. │ Instituţia publică │ Reprezentant │ │crt.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │1. │Secretariatul General al Guvernului │Constantin Petrescu │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │2. │Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării│Simona-Allice Man │ │ │Rurale │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │3. │Agenţia Domeniilor Statului │Ilie Dumitru Haralambie Mitea│ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │4. │Agenţia Naţională de Cadastru şi │Marius-Lucian Mănişor │ │ │Publicitate Imobiliară │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │5. │Autoritatea Naţională Sanitară │Floria Cazan │ │ │Veterinară şi pentru Siguranţa │ │ │ │Alimentelor │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │6. │Ministerul Mediului, Apelor şi │Teodor Dulceaţă │ │ │Pădurilor │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │7. │Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Mihai Busuioc │ │ │Administraţiei Publice │ │ └────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost modificată de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 709 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015.  +  Anexa 2REGULAMENT 29/12/2014