ORDIN nr. 1.733 din 19 august 2015privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 septembrie 2015  (la 28-10-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.954 din 6 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 28 octombrie 2022 ) Având în vedere art. 128 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri, acordate în baza prevederilor art. 128 alin. (1) și (2^1) și art. 129 alin. (4^2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 28-10-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.954 din 6 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 28 octombrie 2022 )  +  Articolul 2Direcția generală planificare bugetară și management financiar, Direcția politici beneficii sociale din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție din subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 28-10-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.954 din 6 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 28 octombrie 2022 )  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Gabriel Lungu,
  secretar de stat
  București, 19 august 2015.Nr. 1.733.  +  ANEXĂPROCEDURAde stabilire și plată a alocației lunare de plasament