ORDIN nr. 734 din 29 aprilie 2015privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 734 din 29 aprilie 2015
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 480 din 11 august 2015
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 1.003 din 27 august 2015
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 3.727 din 25 iunie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 158.982 din 14 aprilie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, precum şi autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Dumitru Daniel Botănoiu,

  secretar de stat

  p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sirma Caraman,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

  Elena-Mihaela Iagăr
   +  AnexăNORMA 29/04/2015