HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor(actualizată la data de 27 august 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,Guvernul României adoptă prezenta  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Ioan Nelu Botiş

  p. Ministrul administraţiei

  şi internelor

  Gheorghe Emacu,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii,

  Cseke Attila

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat
  Bucureşti, 19 ianuarie 2011.Nr. 52.  +  AnexăNORMA 19/01/2011-------