HOTĂRÂRE nr. 1.627 din 23 decembrie 2003 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(actualizată la data de 26 august 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul delegat pentru

  coordonarea autorităţilor de control,

  Ionel Blanculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Elena Dumitru
  Bucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.627.  +  AnexăREGULAMENT 23/12/2003