ORDIN nr. 1.874 din 17 august 2015privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 260.109 bis din 22 iulie 2015 al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămânţă de bază şi certificaţi de la nivelul Uniunii, precum şi a condiţiilor şi denumirilor aplicabile acestor clase şi cu Directiva de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condiţiilor minime şi a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânţă de prebază,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 4, 4.1 şi 4.2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, devin anexa nr. 4, care se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămânţă de bază şi certificaţi de la nivelul Uniunii, precum şi a condiţiilor şi denumirilor aplicabile acestor clase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 7 februarie 2014, şi Directiva de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condiţiilor minime şi a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânţă de prebază, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 7 februarie 2014.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se aplică de la 1 ianuarie 2016.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  George Octavian Turtoi,

  secretar de stat
  Bucureşti, 17 august 2015.Nr. 1.874.  +  Anexă(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.266/2005)Definirea claselor Uniunii la cartofii pentru sămânţă categoriilePrebază, Bază şi Certificată şi a condiţiilor minime pe caretrebuie să le îndeplinească acestea1. Clasele de cartofi de sămânţă categoria Bază de la nivelul Uniunii1.1. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializaţi sub eticheta "clasa S de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânţă categoria Bază îndeplinesc următoarele condiţii: a) cartofii au fost consideraţi de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.1 lit. a); şi b) loturile compuse din aceştia au fost considerate de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.1 lit. b).1.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializaţi sub eticheta "clasa SE de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânţă categoria Bază îndeplinesc următoarele condiţii: a) cartofii au fost apreciaţi de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.2 lit. a); şi b) loturile compuse din aceştia au fost apreciate de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.2 lit. b).1.3. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializaţi sub eticheta "clasa E de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânţă categoria Bază îndeplinesc următoarele condiţii: a) cartofii au fost apreciaţi de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.3 lit. a); şi b) loturile compuse din aceştia au fost apreciate de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.3 lit. b).2. Clasele de cartofi de sămânţă categoria Certificată de la nivelul Uniunii2.1. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializaţi sub eticheta "clasa A de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânţă categoria Certificată îndeplinesc următoarele condiţii: a) cartofii au fost apreciaţi de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.1 lit. a); şi b) loturile compuse din aceştia au fost apreciate de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.1 lit. b).2.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializaţi sub eticheta "clasa B de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânţă categoria Certificată îndeplinesc următoarele condiţii: a) cartofii au fost apreciaţi de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.2 lit. a); precum şi b) loturile compuse din aceştia au fost apreciate de către o inspecţie oficială ca îndeplinind condiţiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.2 lit. b).3. Condiţii pentru cartofii de sămânţă categoria Bază3.1. Condiţiile pentru cartofii de sămânţă categoria Bază din "clasa S de la nivelul Uniunii" se stabilesc după cum urmează: a) condiţii privind cartofii de sămânţă:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească, în total, 0,1%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depăşească 0,1%;(iii) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 1,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic şi procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească, în total, 0,2%;(v) numărul de generaţii, inclusiv generaţiile de cartofi categoria Prebază şi categoria Bază de pe parcelă, este limitat la cinci;(vi) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinând generaţiei a cincea; b) toleranţele aplicabile loturilor, în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:(i) cartofii de sămânţă afectaţi de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânţă afectaţi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânţă atinşi de râia comună pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânţă atinşi de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(vii) prezenţa pământului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânţă acoperit de toleranţele menţionate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.3.2. Condiţiile pentru cartofii de sămânţă categoria Bază din "clasa SE de la nivelul Uniunii" sunt următoarele: a) condiţii privind cartofii de sămânţă:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească, în total, 0,1%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depăşească 0,5%;(iii) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 2,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească, în total, 0,5%;(v) numărul de generaţii, inclusiv generaţiile de cartofi categoria Prebază şi categoria Bază de pe parcelă, este limitat la şase;(vi) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinând generaţiei a şasea; b) toleranţele aplicabile loturilor, în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:(i) cartofii de sămânţă atinşi de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânţă atinşi de râia comună pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânţă atinşi de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(vii) prezenţa pământului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânţă acoperit de toleranţele menţionate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.3.3. Condiţiile pentru cartofii de sămânţă categoria Bază din "clasa E de la nivelul Uniunii" sunt următoarele: a) condiţii privind cartofii de sămânţă;(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească, în total, 0,1%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depăşească 1,0%;(iii) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 4,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească, în total, 0,8%;(v) numărul de generaţii, inclusiv generaţiile de cartofi categoria Prebază şi categoria Bază de pe parcelă, este limitat la şapte;(vi) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinând generaţiei a şaptea; b) toleranţele aplicabile loturilor, în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:(i) cartofii de sămânţă atinşi de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânţă atinşi de râia comună pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânţă atinşi de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(vii) prezenţa pământului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânţă acoperit de toleranţele menţionate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.4. Condiţii minime pentru cartofii de sămânţă categoria Certificată4.1. Condiţiile pentru cartofii de sămânţă categoria Certificată din "clasa A de la nivelul Uniunii" sunt următoarele: a) condiţii privind cartofii de sămânţă:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească, în total, 0,2%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depăşească 2,0%;(iii) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 8,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească, în total, 2,0%; b) toleranţele aplicabile loturilor, în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:(i) cartofii de sămânţă atinşi de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânţă atinşi de râia comună pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânţă atinşi de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(vii) prezenţa pământului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 2,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânţă acoperit de toleranţele menţionate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depăşească 8,0% din masă.4.2. Condiţiile pentru cartofii de sămânţă categoria Certificată din "clasa B de la nivelul Uniunii" sunt următoarele: a) condiţii privind cartofii de sămânţă:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească, în total, 0,5%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depăşească 4,0%;(iii) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 10,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească, în total, 6,0%; b) toleranţele aplicabile loturilor, în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:(i) cartofii de sămânţă atinşi de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânţă atinşi de râia comună pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânţă atinşi de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depăşească 1% din masă;(vi) cartofii de sămânţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(vii) prezenţa pământului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 2,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânţă acoperit de toleranţele menţionate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depăşească 8,0% din masă.5. DefiniţiiÎn sensul Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condiţiilor minime şi a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânţă de prebază se aplică următoarele definiţii:1. planta parentală înseamnă o plantă identificată din care se ia material pentru înmulţire;2. micropropagare înseamnă practica de înmulţire rapidă a materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultivarea in vitro de muguri vegetativi diferenţiaţi sau de meristem prelevat de la o plantă.6. Condiţii minime pentru cartofii de sămânţă categoria Prebază6.1. Cartoful de sămânţă categoria Prebază trebuie să satisfacă următoarele condiţii minime: a) provin de la plante parentale care nu prezintă niciunul dintre următorii dăunători: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusul răsucirii frunzelor de cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului, virusul X al cartofului şi virusul Y al cartofului; b) nu prezintă simptome de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor de cartof; c) numărul de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi numărul de plante din soiuri diferite nu depăşesc, în total, 0,01%; d) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depăşeşte 0,5%; e) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depăşeşte 0,1%; f) numărul maxim de generaţii în câmp este patru.6.2. Statele membre prevăd posibilitatea de a comercializa cartofi de sămânţă categoria Prebază sub denumirea "clase PBTC ale Uniunii" şi "clasa PB a Uniunii", în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezenta anexă.6.3. Îndeplinirea cerinţelor de la alin. 6.1 lit. b), c) şi e) se stabileşte în urma inspecţiilor oficiale pe teren. În caz de suspiciune, inspecţiile în câmp sunt completate de teste oficiale efectuate pe frunze.În situaţia în care se folosesc metode de micropropagare, conformitatea cu alin. 6.1 lit. a) se stabileşte prin testare oficială a plantei parentale sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.În cazul în care se utilizează metode de selecţie clonală, conformitatea cu alin. 6.1 lit. a) se stabileşte printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testare sub supraveghere oficială a acestuia.7. Condiţii minime pentru loturile de cartofi de sămânţă categoria PrebazăLoturile de cartofi de sămânţă categoria Prebază trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) prezenţa pământului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 1,0% din masă; b) cantitatea de cartofi afectaţi de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,2% din masă; c) cantitatea de cartofi cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă; d) cantitatea de cartofi afectaţi de râia comună pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă; e) cantitatea de cartofi afectaţi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă; f) cantitatea de cartofi afectaţi de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă; g) cantitatea de tuberculi zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depăşească 0,5% din masă; h) cantitatea totală de cartofi menţionaţi la lit. b)-g) nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.8. Condiţii pentru introducerea pe piaţă a cartofilor de sămânţă categoria Prebază sub denumirea de clasa PBTC şi clasa PB ale Uniunii8.1. Condiţiile pentru cartofii de sămânţă categoria Prebază din clasa PBTC a Uniunii sunt următoarele: a) condiţii privind cartofii de sămânţă:(i) cultura nu trebuie să fie colonizată de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză sau de plante din soiuri diferite;(ii) cultura nu trebuie să prezinte plante afectate de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor de cartofi;(iii) în descendenţă directă, cultura nu trebuie să prezinte infecţii virale;(iv) cultura nu trebuie să prezinte plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof;(v) plantele, inclusiv tuberculii, se obţin prin micropropagare;(vi) plantele, inclusiv tuberculii, se obţin într-un loc protejat şi într-un mediu de creştere fără paraziţi;(vii) tuberculii nu sunt înmulţiţi mai departe de prima generaţie; b) loturile nu trebuie să includă cartofii de sămânţă care intră sub incidenţa oricăruia dintre următoarele puncte:(i) sunt afectaţi de putregaiuri;(ii) sunt afectaţi de rizoctonioză;(iii) sunt afectaţi de râia comună;(iv) sunt afectaţi de râia făinoasă;(v) s-au zbârcit foarte mult din cauza deshidratării;(vi) prezintă defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi.8.2. Condiţiile pentru cartofii de sămânţă categoria Prebază din clasa PB a Uniunii sunt următoarele: a) condiţii privind cartofii de sămânţă:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depăşesc, în total, 0,01%;(ii) plantele nu prezintă simptome de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor de cartofi;(iii) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depăşeşte 0,1%;(iv) în descendenţă directă, numărul de plante care prezintă simptome provocate de orice virus nu depăşeşte 0,5%; b) toleranţe aplicabile loturilor, în ceea ce priveşte următoarele impurităţi, defecte şi boli:(i) cartofii de sămânţă afectaţi de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânţă afectaţi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(iii) cartofii de sămânţă afectaţi de râia comună pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânţă afectaţi de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(v) tuberculii zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depăşească 0,5% din masă;(vi) cartofii de sămânţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;(vii) prezenţa pământului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânţă care fac obiectul toleranţelor, în conformitate cu pct. (i)-(vi), nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.-------