ORDIN nr. 4.686 din 10 august 2015privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 18 august 2015  În conformitate cu:- prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020;- Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional Competitivitate pentru sprijinul din partea FEDR, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România;- prevederile art. 15 alin. (3) ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management al Programului operaţional Competitivitate cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 şi Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul operaţional Competitivitate, axa prioritară 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor" cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015;- Adresa nr. 4.697 din 15 mai 2015 a Consiliului Concurenţei privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 10 august 2015.Nr. 4.686.  +  AnexăSCHEMA 10/08/2015