ORDIN nr. 159/I.G. din 29 iulie 2015pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
EMITENT
 • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 10 august 2015  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) şi ale art. 24 din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2), art. 11 lit. d) şi al art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 774/IG/2010*) pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. Notă

  ──────────

  *) Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 774/IG/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Inspectorul general al Inspectoratului General

  pentru Situaţii de Urgenţă,

  Nicolae Cornea
  Bucureşti, 29 iulie 2015.Nr. 159/I.G.  +  AnexăPROCEDURA 29/07/2015