HOTĂRÂRE nr. 215 din 4 martie 2009 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă(actualizată la data de 6 august 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri,Constantin NiţăMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 4 martie 2009.Nr. 215.  +  AnexăNORMA 04/03/2009