ORDIN nr. 1.064 din 23 octombrie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România(actualizat la data de 4 iulie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • ----------În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se aplică de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din Legea nr. 223/2007 şi din normele metodologice menţionate la art. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 23 octombrie 2007.Nr. 1.064.  +  AnexăNORMA 23/10/2007