HOTĂRÂRE nr. 488 din 1 iulie 2015 (*actualizată*)privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 181 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, se stabileşte conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, din depozitele de înmagazinare subterană, achiziţionate începând cu data de 1 iulie 2015, este preţul de achiziţie din perioada ciclului de injecţie la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 3 (1) Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, va fi reevaluat în urma unei analize, derulată până la sfârşitul lunii martie 2018, care să aibă în vedere o serie de elemente de influenţă, cum ar fi: condiţiile de piaţă, gradul de convergenţă cu preţul gazelor naturale înregistrat pe piaţa internă şi în Europa, diferenţele de curs. (2) În urma analizei prevăzute la alin. (1), preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, va fi stabilit fie prin hotărâre a Guvernului, fie în mod liber, în funcţie de cererea şi oferta pieţei, în cazul în care se constată atingerea convergenţei cu preţurile practicate pe piaţa liberă. (3) Dacă în urma analizei prevăzute la alin. (1) se constată că, până în luna aprilie 2020, nu se va putea asigura o convergenţă deplină a preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, cu preţurile practicate pe piaţa liberă, foaia de parcurs va fi ajustată în consecinţă prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se aplică până la data de 30 iunie 2021.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul energiei,

  întreprinderilor mici şi mijlocii

  şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 1 iulie 2015.Nr. 488.  +  AnexăPreţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentruclienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentrucantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energietermică în centralele de cogenerare şi în centralele termicedestinate consumului populaţiei                                                                  - lei/MWh -┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data │Clienţi casnici şi producători de energie termică, numai pentru││ │cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie││ │termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice ││ │ destinate consumului populaţiei │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.07.2015 │ 60,00 │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.07.2016 │ 60,00 │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.04.2017 │ 72,00 │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.04.2018 │ 78,00* │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.04.2019 │ 84,00* │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.04.2020 │ 90,00* │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele termice destinate consumului populaţiei, începând cu 1 aprilie 2018, urmează a fi reevaluat în urma unei analize derulate până la sfârşitul lunii martie 2018.

  ──────────
  ----------Valoarea din coloana a 2-a a anexei, corespunzătoare rândului 3, a primei coloane "Data", pentru data 1.07.2016 a fost modificată de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 461 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.------