HOTĂRÂRE nr. 464 din 24 iunie 2015pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Categoriile de informaţii cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 2Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din lista prevăzută la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Emitenţii de documente ce conţin informaţii care reprezintă sau care se referă la categorii de informaţii secrete de stat trecute în alt nivel de secretizare iau măsuri pentru trecerea noului marcaj de clasificare, inclusiv pentru informarea deţinătorilor acestora.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. S.87/2008 pentru aprobarea "Listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, specifice Ministerului Apărării Naţionale şi termenele de clasificare ale acestora", nepublicată, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,Valeriu Nicuţ,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 464.  +  AnexăLISTAcuprinzând categoriile de informaţii secretede stat, pe niveluri de secretizare, din domeniulde activitate al Ministerului Apărării NaţionaleA. Informaţiile, datele şi documentele STRICT SECRETE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ sunt cele care se referă la:1. organizarea, compunerea, efectivele, dotarea, dislocarea şi mobilizarea marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor militare ale Ministerului Apărării Naţionale;2. constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;3. organizarea şi desfăşurarea activităţii de informaţii, contrainformaţii şi securitate militară executate în sprijinul elaborării politicilor, planificării militare şi a avertizărilor la nivel naţional şi internaţional;4. cifrul de stat şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestuia stabilite de autoritatea competentă;5. organizarea conducerii şi acţiunii structurilor de forţe la nivel naţional, în situaţii de criză şi la război;6. sistemul de comunicaţii şi informatică adoptat pentru asigurarea conducerii la nivel strategic, la pace, în situaţii de criză şi la război.B. Informaţiile, datele şi documentele STRICT SECRETE sunt cele care se referă la:1. constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale;2. mobilizarea structurilor centrale, structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale;3. organizarea conducerii şi acţiunii structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă, în situaţii de criză şi la război;4. pregătirea operativă a teritoriului pentru apărare;5. activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate militară în sprijinul planificării şi conducerii structurilor de forţe la nivel operaţional;6. cifrul de stat şi alte elemente criptologice, precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestora, stabilite de autoritatea competentă, în sprijinul conducerii acţiunilor militare la nivel operaţional;7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe timpul trecerii armatei de la starea de pace la starea de război, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă;8. sistemele informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează şi transmit informaţii clasificate strict secret;9. cooperarea între structuri ale Ministerului Apărării Naţionale şi instituţii aparţinând Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.C. Informaţiile, datele şi documentele SECRETE sunt cele care se referă la:1. necesarul, existentul şi deficitul de personal, pe categorii, grade, arme şi specialităţi militare, repartizat fiecărei structuri, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;2. constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă la nivelul marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor militare;3. organizarea, dislocarea, subordonarea şi mobilizarea marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor militare;4. organizarea şi funcţionarea sistemelor de apărare aeriană, antiaeriană şi antirachetă la nivel strategic, operativ şi tactic;5. planificarea şi realizarea mascării la nivel strategic, operativ şi tactic;6. bugetul de război al Ministerului Apărării Naţionale;7. activităţi de informaţii, contrainformaţii şi securitate militară desfăşurate în sprijinul asigurării unui mediu stabil pentru conducerea şi desfăşurarea acţiunilor militare;8. personal din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării;9. cifrul de stat şi alte elemente criptologice, precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestora, stabilite de autoritatea competentă, în sprijinul conducerii acţiunilor militare;10. capacităţile şi misiunile desfăşurate în domeniile securităţii şi apărării cibernetice pentru identificarea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor la adresa infrastructurilor cibernetice ale Ministerului Apărării Naţionale;11. sistemele informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează şi transmit informaţii clasificate secret;12. înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente şi materiale specifice la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;13. proiectarea, cercetarea, dezvoltarea şi tehnologia de fabricaţie pentru armamentul, muniţia şi tehnica de luptă;14. mijloacele radioelectronice de emisie, frecvenţele cu destinaţie specială şi cele repartizate pe utilizatori, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, structurilor centrale, categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă;15. tehnologiile, capacităţile şi procedurile de detectare, neutralizare şi distrugere a dispozitivelor explozive şi a muniţiilor speciale;16. locurile, zonele, obiectivele de importanţă strategică pentru apărarea ţării şi securitatea naţională;17. infrastructurile critice din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale;18. produsele geospaţiale, realizate la standardul prevăzut de lege care le delimitează de cele neclasificate, pe care sunt reprezentate elemente de conţinut ale locurilor, zonelor, obiectivelor de importanţă strategică pentru apărarea ţării şi securitatea naţională;19. managementul, execuţia, modernizarea şi reabilitarea obiectivelor de investiţii şi administrarea proprietăţii imobiliare de importanţă strategică pentru apărarea ţării şi securitatea naţională din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale.-----