HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 februarie 1996 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ şi a nomenclatorului de funcţii(actualizată la data de 7 martie 2005*)
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • ----------Avînd în vedere Avizul comun al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului,în temeiul art. 10 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ,Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărîre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă nomenclatorul de funcţii al Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANBucureşti, 26 februarie 1996.Nr. 1.REGULAMENT 26/02/1996