ORDIN nr. 2.225 din 6 aprilie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015    Având în vedere Referatul nr. 1.500 din 13 martie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric Primăria Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice CV-II-m-B-21104. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Ioan VulpescuBucureşti, 6 aprilie 2015.Nr. 2.225.  +  AnexăZONA DE PROTECŢIEa Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2,municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul CovasnaCoordonate puncte de contur┌────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.│ Y X │├────┼─────────────┬─────────────────────┤│ 1│561272,6 │ 485462,4 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 2│561250,6 │ 485487,4 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 3│561256,4 │ 485511,4 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 4│561314,3 │ 485503,5 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 5│561349,6 │ 485479,3 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 6│561359,0 │ 485480,1 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 7│561375,4 │ 485467,4 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 8│561396,5 │ 485472,5 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 9│561412,9 │ 485458,2 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 10│561399,1 │ 485438,5 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 11│561392,0 │ 485425,2 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 12│561352,7 │ 485366,1 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 13│561325,5 │ 485386,4 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 14│561314,5 │ 485371,7 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 15│561296,3 │ 485385,4 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 16│561292,0 │ 485379,3 │├────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 17│561247,7 │ 485403,7 │└────┴─────────────┴─────────────────────┘----