ORDIN nr. 2.170 din 17 martie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015    Având în vedere Referatul nr. 6.330 din 12 decembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare a grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 din Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi,în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13, pct. 2 lit. a) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Poşta veche, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 din Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi, şi va avea următorul cod: CL-II-m-A-14614.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Ioan VulpescuBucureşti, 17 martie 2015.Nr. 2.170.----