ORDIN nr. 2.226 din 6 aprilie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015    Având în vedere Referatul nr. 1.502 din 13 martie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric fostul Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice CV-II-m-B-21105. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Ioan VulpescuBucureşti, 6 aprilie 2015.Nr. 2.226.  +  AnexăZONA DE PROTECŢIEa fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36,municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul CovasnaCoordonate puncte de contur┌────┬──────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.│ Y X │├────┼────────────┬─────────────────┤│ 1 │ 562116,0 │ 485593,7 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 2 │ 562131,5 │ 485618,7 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 3 │ 562145,8 │ 485610,1 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 4 │ 562152,8 │ 485620,8 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 5 │ 562168,1 │ 485610,2 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 6 │ 562161,0 │ 485601,7 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 7 │ 562187,0 │ 485584,6 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 8 │ 562194,1 │ 485597,3 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 9 │ 562225,5 │ 485572,4 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 10 │ 562233,7 │ 485578,5 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 11 │ 562243,0 │ 485569,8 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 12 │ 562271,2 │ 485510,0 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 13 │ 562273,2 │ 485501,4 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 14 │ 562212,9 │ 485490,8 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 15 │ 562148,8 │ 485490,7 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 16 │ 562126,7 │ 485489,0 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 17 │ 562108,4 │ 485482,8 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 18 │ 562104,5 │ 485518,7 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 19 │ 562109,8 │ 485525,1 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 20 │ 562085,9 │ 485533,9 │├────┼────────────┼─────────────────┤│ 21 │ 562106,6 │ 485583,1 │└────┴────────────┴─────────────────┘----