ORDIN nr. 61 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, prevederile art. 73 din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 23 din Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2009 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă în vederea certificării prin garanţii de origine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 1 aprilie 2015.Nr. 61.  +  AnexăMETODOLOGIE DE CALCUL din 01/04/2015