ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 21 iunie 2001 (*actualizată*)pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intra în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României(actualizată la data de 24 ianuarie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În structurile Ministerului Apărării Naţionale, supuse procesului de reorganizare, în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 se pot utiliza, pe lângă prevederile cuprinse în anexa nr. 1 lit. A la Legea nr. 138/1999privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele funcţii, niveluri de studii şi coeficienţi de ierarhizare:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizarecrt. ───────────────────────────                                                        minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Funcţii corespunzătoare gradelor de plutonier S 3,20   major sau maistru militar clasa a II-a -   plutonier adjutant principal, maistru militar   principal2. Funcţii corespunzătoare gradelor de sergent, M sau şcoala 1,50"   maistru militar clasa a V-a profesională──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 52 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002.  +  Articolul 2Cadrelor militare care sunt numite în funcţii inferioare ca urmare a reorganizării armatei li se menţine solda de funcţie pentru funcţiile din care au provenit la momentul primei diminuări a prevederilor din statul de organizare. Aceasta va fi luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie şi a ajutoarelor acordate potrivit reglementărilor în vigoare la data trecerii în rezerva sau direct în retragere.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu cele ale Legii nr. 138/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărăriinaţionale,Gheorghe Matache,secretar de statMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelorpublice,Mihai Nicolae Tănăsescu--------------