ORDONANTA nr. 19 din 28 ianuarie 1999privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 29 ianuarie 1999    În temeiul art. 107, alin. (3) şi (4) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 7 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/1998, agenţii economici din domeniul transporturilor, cu capital integral sau parţial de stat, indiferent de forma de organizare, pot scoate din funcţiune mijloacele fixe neamortizate integral, uzate fizic sau moral, fără obligaţia includerii eşalonate a valorii neamortizate în cheltuielile excepţionale. (2) Valoarea neamortizata integral a activelor corporale scoase din funcţiune nu poate depăşi contravaloarea cotei aparţinând Fondului Proprietăţii de Stat din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat. (3) Cu valoarea neamortizata după deducerea sumelor rezultate în urma valorificării activelor scoase din funcţiune se diminuează cota aparţinând Fondului Proprietăţii de Stat din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe se aplică timp de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat------------