LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 (*actualizată*)privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri(actualizată la data de 30 octombrie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 2 (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, se prezintă sub doua forme cu valoare ierarhică egala: însemnul şi bareta. (2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale care are câmpul fin granulat şi care are aplicată, marginal, o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central sunt înscrise cu cifre romane aurite numerele: «XV», «XX» sau «XXV».----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 3Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către: a) ministrul apărării naţionale; b) ministrul administraţiei şi internelor; c) ministrul justiţiei; d) directorul Serviciului Român de Informaţii; e) directorul Serviciului de Informaţii Externe; f) directorul Serviciului de Protecţie şi Pază; g) directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcţie de categoria de personal la care se referă. (3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 5Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, se poate conferi în număr nelimitat.  +  Articolul 6Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.  +  Articolul 7 (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul. (2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 10Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000.  +  Articolul 11Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 şi care s-a conferit ofiţerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice: a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţerii care au 15 ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi; b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţerii care au 20 de ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi; c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţerii care au 25 de ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 12Ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 650/2001, cu modificările ulterioare.Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREIVALER DORNEANUDEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 573.  +  Anexa 1REGULAMENTprivind descrierea şi modul de acordare a Semnuluionorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publicicu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeriArt. 1. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se acorda pe viaţa.Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri pentru: a) 15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.----------Art. 2 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 3. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, uşor bombată, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, care are câmpul fin granulat şi care are aplicată marginal, atât pe avers, cât şi pe revers, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 6 mm, legate în partea de jos cu o fundă.----------Alin. (1) al art. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (2) Pe avers, central, sunt aplicate cifrele române, înalte de 10 mm, "XV", "XX" sau "XXV", reprezentând numărul anilor de activitate pentru care se acorda. (3) Pe revers, în partea de sus a piesei este aplicată o acvila, înalta de 12 mm şi lată de 8 mm, ţinând în cioc o cruce ortodoxa, în gheara dreapta o spadă, iar în gheara stânga un buzdugan şi având aplicat pe piept scutul mic al stemei României. În partea de jos a piesei este inscripţionat "ÎN SERVICIUL/PATRIEI" cu litere în relief, înalte de 2 mm. (4) Însemnul este surmontat de un inel de la care porneşte o semicunună deschisă, formată din doua ramuri de laur, cu frunzele emailate verde, având lăţimea de 31 mm şi înălţimea de 14 mm. Între braţele semicununii este fixată o bara. (5) Panglica, lată de 35 mm şi având înălţimea aparentă de 50 mm, este de rips moarat galben, străbătută de 5 benzi albastre, late de 2 mm. Pe spate are un sistem de prindere. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 3 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 17 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007. (7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lată de 18 mm şi înalta de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%. Pe bareta este aplicat, cu cifre române, înalte de 8 mm, numărul "XV", "XX" sau "XXV", confecţionat din argint cu titlul de 800 la mie. Pe spate are un sistem de prindere.Art. 4. - (1) Diferenţa dintre categorii este următoarea: a) pentru 15 ani de activitate, însemnul este din tombac argintat, iar cununa din frunze de laur şi de stejar, numărul cu cifre române "XV" şi acvila sunt din tombac aurit; b) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 800 la mie, iar cununa din frunze de laur şi de stejar, numărul cu cifre române "XX" şi acvila sunt din argint aurit; c) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 925 la mie, iar cununa din frunze de laur şi de stejar, numărul cu cifre române "XXV" şi acvila sunt din argint aurit. (2) Însemnele pentru 20 şi 25 de ani de activitate au poansonat, pe revers, titlul metalului din care sunt confecţionate.Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră.----------Alin. (1) al art. 5 din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu albastru, stema României, denumirea şi categoria semnului onorific.Art. 6. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), Semnul onorific În Serviciul Patriei, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului, după toate ordinele româneşti sau străine, înaintea crucilor şi medaliilor. Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite.----------Alin. (2) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (3) Bareta se poarta zilnic numai la uniforma, pe partea stânga a pieptului. La uniforma se poarta baretele tuturor decoraţiilor primite, în ordinea descrescătoare a acestora.Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate; b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.----------Art. 7 din anexa 1 a fost modificat de pct. 12 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 8. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul: a) la vechimea în activitate, timpul în care ofiţerii în activitate şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competenta a pronunţat achitarea; b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».----------Lit. b) a art. 8 din anexa 1 a fost modificată de pct. 13 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 9. - (1) Ofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri.----------Alin. (1) al art. 9 din anexa 1 a fost modificat de pct. 14 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (2) Prevederile alin. (1) se aplica numai în situaţia în care abaterea grava săvârşită ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.Art. 10. - (1) Pentru ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul. (2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor până la data emiterii ordinului sau deciziei prin care se acordă Semnului onorific În Serviciul Patriei.----------Art. 10 din anexa 1 a fost modificat de pct. 15 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 11. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele şi instituţiile centrale autonome ale statului cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor elabora reglementări specifice, aprobate prin ordine ale miniştrilor de resort şi ale conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri.  +  Anexa 2MODELUL DESENATal Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şifuncţionari publici cu statut special, cu grade profesionaleechivalente cu gradele de ofiţeri-------