HOTĂRÂRE nr. 245 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------p. Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin Mihai GrindeanuMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul culturii,Ioan VulpescuMinistrul economiei,comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul energiei,întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul fondurilor europene,Marius NicaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinBucureşti, 7 aprilie 2015.Nr. 245.----