HOTĂRÂRE nr. 38 din 25 ianuarie 1999privind amplasarea Catedralei Patriarhale şi elaborarea Planului Urbanistic Zonal, însoţit de studiile de specialitate aferente, pentru Piaţa Unirii din municipiul Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 27 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 29 alin. (5) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă amplasarea în Piaţa Unirii din municipiul Bucureşti a Catedralei Patriarhale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 1 şi al amenajării ansamblului urbanistic Piaţa Unirii, se va întocmi Planul Urbanistic Zonal, însoţit de studiile de specialitate aferente, şi se va organiza un concurs de urbanism şi arhitectura, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 3Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Patriarhia Română, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Primăria Municipiului Bucureşti vor asigură realizarea măsurilor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4Consiliul General al Municipiului Bucureşti va sprijini atribuirea terenului necesar amplasarii Catedralei Patriarhale, pe durata existenţei construcţiei, în conformitate cu legea.  +  Articolul 5Se aprobă alocarea sumei de 540 milioane lei Administraţiei Patriarhale, din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, necesară elaborării studiilor de specialitate şi a planurilor de urbanism pentru Piaţa Unirii din municipiul Bucureşti, în vederea construirii Catedralei Patriarhale.  +  Articolul 6Secretariatul de Stat pentru Culte şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit art. 5.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretariatul de Stat pentru CulteGheorghe F. Angelescu,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca  +  Anexa 1 -------------- Notă *) Anexa 1 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 27 ianuarie 1999.---------