ORDIN nr. 32 din 27 martie 2015privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2014
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 469 din 11 martie 2015, întocmit de Direcția generală afaceri interne și administrație din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2014*):*) Inflația a fost calculată până la luna decembrie 2014.1. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa nr. I.2. La anexa nr. 2, literele B și C vor avea următorul cuprins:B. TARIF pentru controalele veterinare executate asupra operațiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar
  Nr.crt.Acțiunea efectuatăTarif/mijloc de transport - lei -
  1.Verificarea documentelor sanitare veterinare însoțitoare și a îndeplinirii condițiilor sanitare veterinare de export al mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră43
  C. TARIF pentru asistența sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei
  Nr.crt.Acțiunea efectuatăTarif/acțiune - lei -
  1.Acordarea asistenței veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului64
  3. La anexa nr. 3, literele B, C și D vor avea următorul cuprins:B. Tariful pentru cheltuielile de personal care desfășoară activitatea de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
  Nr.crt.Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentarCheltuieli pentru salariu/ persoană/h (lei)Cheltuieli necesare perfecționării/ persoană/h (lei)Totalcheltuieli/h(lei)
  1.Pregătirea controlului, studierea facilităților și documentației deținute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să își îndeplinească atribuțiile în mod adecvat22123
  2.Realizarea controlului22123
  3.Analiza activității de control și stabilirea concluziilor22123
  TOTAL:66369
  C. Tariful pentru acțiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
  Loturi < 15 toneLoturi > 15 tone
  Distanța până la locul de prelevare < 80 km68 lei79 lei
  Distanța până la locul de prelevare > 80 km92 lei98 lei
  D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul
  Nr. crt.UnitateaTariful de înregistrare - lei/unitate -
  1. Carne, lapte și produse din lapte: Carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor și/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploatației, centru de prelucrare a laptelui360 - persoane juridice 10 - persoane fizice
  Centru de colectare a vânatului sălbatic240
  2. Pește și produse din pescuit, miere și alte produse din miere și ouă pentru consum: - centru de colectare a peștelui, magazin de desfacere a peștelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracție, colectare a mierii și a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor240
  Ambarcațiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine și a altor produse apicole120
  3. Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor și unități care desfășoară alte activități în domeniu: restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie și/sau patiserie, pensiuni turistice, unități de vânzare prin internet, stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport360
  Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering240
  Hipermarket/Supermarket601
  4. Activități de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor Unități de prelucrare a cartofilor și de producție a produselor din cartofi în scop alimentar240
  Unități de conservare și fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe și legume240
  Unități de fabricare a produselor alimentare din fructe și legume (inclusiv gemuri, marmelade și jeleuri)240
  5. Activități de fabricare a uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale Unități pentru producția și prelucrarea uleiurilor vegetale brute și rafinate360
  Unități pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine și a grăsimilor de gătit combinate360
  Unități pentru producția făinei oleaginoase nedegresate240
  6. Activități de fabricare a produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon Unități de morărit și măcinat240
  Unități pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun și a premixurilor360
  Unități pentru fabricarea amidonului, a glutenului, a glucozei, a siropului de glucoză și a maltozei240
  Unități pentru măcinarea legumelor240
  7. Activități de fabricare a altor produse alimentare Unități pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete și conservate de patiserie, produselor proaspete și uscate de panificație, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiților, pișcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.360
  Unități pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, a gumei de mestecat, a ciocolatei și a produselor din cacao etc.360
  Unități pentru fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului, pastelor făinoase și a altor produse făinoase similare240
  Unități pentru prelucrarea cafelei, ceaiului și pentru fabricarea condimentelor360
  Unități pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizare și a alimentelor dietetice360
  Unități pentru fabricarea produselor alimentare congelate240
  Unități pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte240
  Unități de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante — confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)240
  Unități pentru producția, procesarea și comercializarea ciupercilor240
  8. Activități de fabricare a băuturilor Unități pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentație și a băuturilor alcoolice distilate360
  Unități pentru fabricarea vinului, cidrului și a altor vinuri din fructe360
  Unități pentru fabricarea berii, a malțului și a altor băuturi nedistilate obținute prin fermentație360
  Unități pentru fabricarea de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice360
  9. Alte activități Unități de ambalare și/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală240
  Unități de fabricare a înghețatei240
  Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală360
  Depozit pentru semințe de consum240
  Unități de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate360
  Unități de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele120
  Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală120
  4. Anexele nr. 4-6 se înlocuiesc cu anexele nr. II-IV.
   +  Articolul IIAnexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Dumitru Băiculescu
  București, 27 martie 2015.Nr. 32.  +  Anexe nr. I-IVANEXĂprivind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2014