ORDIN nr. 32 din 27 martie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 469 din 11 martie 2015, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014*): Notă

  ──────────

  *) Inflaţia a fost calculată până la luna decembrie 2014.

  ──────────
  1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. I.2. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:"B. TARIFpentru controalele veterinare executateasupra operaţiunilor de export la punctele de trecere afrontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tarif/ ││crt.│ Acţiunea efectuată │mijloc de││ │ │transport││ │ │ - lei - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.│Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a │ ││ │îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export al │ ││ │mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră│ 43 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘C. TARIFpentru asistenţa sanitară veterinarăacordată în posturile de trecere a frontierei┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tarif/ ││crt.│ Acţiunea efectuată │ acţiune ││ │ │ - lei - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.│Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, în │ ││ │timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului │ 64" │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘3. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:"B. Tariful pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală┌────┬───────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┐│ │ │ Cheltuieli │ Cheltuieli │ ││Nr. │Etapele aferente realizării│pentru salariu/│ necesare │ Total ││crt.│ unui control oficial în │ persoană/h │ perfecţionării/│cheltuieli/h││ │ domeniul alimentar │ (lei) │ persoană/h │ (lei) ││ │ │ │ (lei) │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 1 │Pregătirea controlului, │ │ │ ││ │studierea facilităţilor şi │ │ │ ││ │documentaţiei deţinute │ │ │ ││ │de operatorii economici, │ │ │ ││ │astfel încât să fie │ │ │ ││ │capabili să îşi │ │ │ ││ │îndeplinească atribuţiile │ │ │ ││ │în mod adecvat │ 22 │ 1 │ 23 │├────┼───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 2 │Realizarea controlului │ 22 │ 1 │ 23 │├────┼───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 3 │Analiza activităţii de │ │ │ ││ │control şi stabilirea │ │ │ ││ │concluziilor │ 22 │ 1 │ 23 │├────┼───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ │TOTAL │ 66 │ 3 │ 69 │└────┴───────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘C. Tariful pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐│ │ Loturi ≤ 15 tone │ Loturi > 15 tone │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤│Distanţa până la locul │ │ ││de prelevare ≤ 80 km │ 68 lei │ 79 lei │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤│Distanţa până la locul de│ │ ││prelevare > 80 km │ 92 lei │ 98 lei │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Tariful de ││crt.│ Unitatea │ înregistrare ││ │ │ lei/unitate │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1.│Carne, lapte şi produse din lapte: │ ││ │Carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor │360 - persoane││ │şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al │juridice ││ │exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui │10 - persoane ││ │ │fizice ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Centru de colectare a vânatului sălbatic │ 240 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2.│Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din │ ││ │miere şi ouă pentru consum: │ ││ │- centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a │ ││ │peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, │ ││ │gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru │ ││ │de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse │ ││ │apicole, centru de colectare a ouălor │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a │ ││ │mierii de albine şi a altor produse apicole │ 120 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3.│Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de │ ││ │comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară │ ││ │alte activităţi în domeniu: restaurant, indiferent de │ ││ │specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, │ ││ │pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, │ ││ │staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de │ ││ │transport │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar,│ ││ │depozit alimentar, catering │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Hipermarket/Supermarket │ 601 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4.│Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi │ ││ │legumelor │ ││ │Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a │ ││ │produselor din cartofi în scop alimentar │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/ │ ││ │concentratelor de fructe şi legume │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi│ ││ │legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) │ 240 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5.│Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor │ ││ │vegetale şi animale │ ││ │Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor │ ││ │vegetale brute şi rafinate │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor │ ││ │pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate │ 240 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6.│Activităţi de fabricare a produselor de morărit, a │ ││ │amidonului şi a produselor din amidon │ ││ │Unităţi de morărit şi măcinat │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun │ ││ │şi a premixurilor │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea amidonului, a glutenului, a │ ││ │glucozei, a siropului de glucoză şi a maltozei │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru măcinarea legumelor │ 240 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7.│Activităţi de fabricare a altor produse alimentare │ ││ │Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi │ ││ │conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate │ ││ │de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, │ ││ │biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, │ ││ │fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.│ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor │ ││ │zaharoase, a gumei de mestecat, a ciocolatei şi a │ ││ │produselor din cacao etc. │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, │ ││ │cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase │ ││ │similare │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi pentru │ ││ │fabricarea condimentelor │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare │ ││ │omogenizare şi a alimentelor dietetice │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de │ ││ │origine nonanimală neclasificate în altă parte │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/ │ ││ │deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi│ ││ │de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau │ ││ │cristalizate) │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea │ ││ │ciupercilor │ 240 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8.│Activităţi de fabricare a băuturilor │ ││ │Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie│ ││ │şi a băuturilor alcoolice distilate │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor │ ││ │vinuri din fructe │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor │ ││ │băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi │ ││ │răcoritoare nealcoolice │ 360 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 9.│Alte activităţi │ ││ │Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor │ ││ │alimentare de origine nonanimală │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi de fabricare a îngheţatei │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine │ ││ │nonanimală │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Depozit pentru seminţe de consum │ 240 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi de comercializare a produselor alimentare de │ ││ │origine nonanimală congelate │ 360 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele │ ││ │alimentare ce vin în contact cu alimentele │ 120 ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală │ 120" │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘4. Anexele nr. 4-6 se înlocuiesc cu anexele nr. II-IV.
   +  Articolul IIAnexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Dumitru BăiculescuBucureşti, 27 martie 2015.Nr. 32.  +  Anexa I-IVANEXA 27/03/2015