ORDIN nr. M.34 din 27 aprilie 2015privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu prilejul zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 164/2015 privind declararea anului 2015 ca "Anul Veteranilor de Război",ca semn de înaltă cinstire şi recunoştinţă pentru faptele de arme săvârşite de veteranii de război pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi pentru cinstirea memoriei celor peste 750.000 de foşti camarazi ai lor care şi-au dat jertfa supremă pe câmpurile de bătălie,cu luarea în considerare a prevederilor art. 67 alin. 1 şi alin. 2 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Cu prilejul zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, se avansează onorific în gradul următor ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în retragere, veterani de război, astfel: a) ofiţerii:- locotenent-coloneii/căpitan-comandorii, în gradul de colonel/comandor;- maiorii/locotenent-comandorii, în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor;- căpitanii, în gradul de maior/locotenent-comandor;- locotenenţii, în gradul de căpitan;- sublocotenenţii/aspiranţii, în gradul de locotenent; b) maiştrii militari:- maiştrii militari clasa I, în gradul de maistru militar principal;- maiştrii militari clasa a II-a, în gradul de maistru militar clasa I;- maiştrii militari clasa a III-a, în gradul de maistru militar clasa a II-a;- maiştrii militari clasa a IV-a, în gradul de maistru militar clasa a III-a;- maiştrii militari clasa a V-a, în gradul de maistru militar clasa a IV-a; c) subofiţerii:- plutonierii adjutanţi, în gradul de plutonier adjutant principal;- plutonierii majori, în gradul de plutonier adjutant;- plutonierii, în gradul de plutonier major;- sergenţii majori, în gradul de plutonier;- sergenţii, în gradul de sergent major.  +  Articolul 2Maiştrilor militari principali şi plutonierilor adjutanţi principali, în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sublocotenent/aspirant.  +  Articolul 3Caporalilor în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sergent.  +  Articolul 4Se înaintează în grad gradaţii şi soldaţii în retragere, veterani de război, astfel:- fruntaşii, în gradul de caporal;- soldaţii, în gradul de fruntaş.  +  Articolul 5Criteriul pentru avansarea onorifică prevăzută la art. 1 îl reprezintă calitatea de veteran de război al celui de-al Doilea Război Mondial.  +  Articolul 6Centrele militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru înscrierea în livretele militare a gradelor în care au fost înaintaţi veteranii de război, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 27 aprilie 2015.Nr. M.34.-------