ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 (*actualizată*)pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România(actualizată la data de 27 aprilie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, iar Guvernul trebuie să promoveze un set de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată,având în vedere faptul că în actualul cadru normativ nu sunt stabilite tipurile de cazare, acest fapt generând operatorilor economici din industria turistică grave probleme în funcţionare şi în relaţia cu clienţii, se impune necesitatea instituirii unei soluţii legislative nediscriminatorii şi echitabile care să reglementeze tipurile de cazare, astfel încât cota redusă de TVA de 9% să se poată aplica la cazare şi la serviciile accesorii acesteia, vândute la un preţ total.Luând în considerare faptul că în lipsa unei modificări imediate a cadrului instituţional statul român va pierde un număr considerabil de turişti din cauza cotei de TVA ridicate aplicate serviciilor accesorii cazării, în comparaţie cu alte state din zonă,având în vedere începerea perioadei de achiziţie a pachetelor turistice de tip "early booking" şi faptul că operatorii economici din turism îşi elaborează politicile de marketing pentru anul 2015,coroborat cu faptul că dezvoltarea şi promovarea turismului românesc reprezintă prioritate naţională,dat fiind că considerentele expuse mai sus vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:«Art. 2^1. - Cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică poate fi de următoarele tipuri: a) cazare fără mic dejun; b) cazare cu mic dejun - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total; c) cazare cu demipensiune - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total; d) cazare cu pensiune completă - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total; e) cazare cu "all inclusive" - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.»2. La articolul 33, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:«(8) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism, se aprobă normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism, a traseelor pentru turism pedestru, precum şi a altor tipuri de trasee turistice, altele decât cele prevăzute la art. 13.»----------Art. unic a fost modificat de LEGEA nr. 93 din 23 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afacerişi turism,Florin Nicolae JianuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 12 decembrie 2014.Nr. 84.------