ORDIN nr. 398 din 21 martie 2013 (*actualizată*)pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii(actualizată la data de 31 martie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 2.737 din 21 martie 2013,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru coordonarea ştiinţifică şi metodologică a activităţii de specialitate din reţeaua de asistenţă medicală se înfiinţează şi funcţionează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătăţii: a) Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate; b) comisiile de specialitate.  +  Articolul 2Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Participarea persoanelor nominalizate la activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii în condiţiile prezentului ordin constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale.  +  Articolul 7 (1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Membrii comisiilor sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le-au desfăşurat în ultimul an calendaristic până la momentul numirii, precum şi angajamentul de confidenţialitate.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să îşi actualizeze anual declaraţia de interese, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declaraţii. (4) Declaraţiile de interese şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii. (5) Declaraţiile de interese se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătăţii. (6) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei consultative a Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 21 martie 2013.Nr. 398.  +  Anexa 1REGULAMENT 21/03/2013  +  Anexa 2REGULAMENT 21/03/2013  +  Anexa 3COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei naţionale pentru coordonareacomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii a) Preşedinte: acad. prof. dr. Constantin Popa - Bucureşti b) Vicepreşedinţi:1. prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş2. prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca c) Membri:1. acad. prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti2. prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti3. prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti4. prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti5. prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti6. prof. dr. Monica Pop - Bucureşti7. prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti8. prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti9. prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti10. prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti11. prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti12. prof. dr. Şerban Brădişteanu - Bucureşti----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.406 din 21 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 28 noiembrie 2014, potrivit pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4LISTAcomisiilor de specialitate ale MinisteruluiSănătăţii şi componenţa nominală a acestoraI. Comisiile de specialitate:1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă;2. Comisia de boli infecţioase;3. Comisia de cardiologie;4. Comisia de dermatovenerologie;5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;6. Comisia de endocrinologie;7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă;8. Comisia de gastroenterologie;9. Comisia de genetică medicală;10. Comisia de geriatrie şi gerontologie;11. Comisia de hematologie;12. Comisia de medicină de familie;13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre;14. Comisia de medicină internă;15. Comisia de medicina muncii;16. Comisia de nefrologie;17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;18. Comisia de oncologie;19. Comisia de paliaţie;20. Comisia de pediatrie şi neonatologie;21. Comisia de pneumologie;22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;23. Comisia de reabilitare medicală;24. Comisia de reumatologie;25. Comisia de chirurgie cardiovasculară;26. Comisia de chirurgie vasculară;27. Comisia de chirurgie generală;28. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă;29. Comisia de chirurgie toracică;30. Comisia de chirurgie pediatrică;31. Comisia de neurochirurgie;32. Comisia de obstetrică-ginecologie;33. Comisia de oftalmologie;34. Comisia de ortopedie şi traumatologie;35. Comisia de ortopedie pediatrică;36. Comisia de otorinolaringologie;37. Comisia de urologie;38. Comisia de anatomie patologică;39. Comisia de epidemiologie;40. Comisia de medicină de laborator;41. Comisia de medicină legală;42. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară;43. Comisia de sănătate publică şi management;44. Comisia de igienă;45. Comisia de medicină dentară;46. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială;47. Comisia naţională de luptă anti-SIDA;48. Comisia de bioetică;49. Comisia de alergologie şi imunologie clinică;50. Comisia de transfuzii;51. Comisia de informatică medicală;52. Comisia pentru tehnologii înalte.II. Componenţa nominală a comisiilor de specialitate:1. Comisia de anestezie şi terapie intensivăPreşedinte: dr. Cristian Boroş - BucureştiVicepreşedinte: dr. Loredana Luca - TimişoaraSecretar: dr. Dumitru Bejan - BucureştiMembri:Dr. Bianca Grigorescu - Târgu MureşDr. Victor Diaconescu - IaşiDr. Simona Cucu - ClujDr. Laura Popa - Bucureşti----------Subpct. 1 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.2. Comisia de boli infecţioasePreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - BucureştiSecretar: dr. Sorin Petrea - BucureştiMembri:Prof. dr. Emanoil Ceauşu - BucureştiProf. dr. Augustin Cupşa - CraiovaProf. dr. Carmen Dorobăţ - IaşiProf. dr. Sorin Rugină - ConstanţaProf. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-NapocaConf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - BucureştiŞef lucrări dr. Voica Lăzureanu - Timişoara2.1. Subcomisia pentru limitarea rezistenţei microbienePreşedinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - BucureştiMembri:Conf. dr. Irina Codiţă - BucureştiDr. Roxana Şerban - BucureştiDr. Edit Szekely - Târgu MureşDr. Daniela Tălăpan - BucureştiFarm. Gabriela Ruja - Bucureşti3. Comisia de cardiologiePreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Crina Sinescu - BucureştiSecretar: prof. dr. Dan Gaiţă - TimişoaraMembri:Prof. dr. Daniela Bartoş - BucureştiProf. dr. Dan Dobreanu - Târgu MureşProf. dr. Maria Dorobanţu - BucureştiProf. dr. Carmen Ginghină - BucureştiProf. dr. Doina Dimulescu - BucureştiProf. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu - IaşiConf. dr. Iancu Adrian - Cluj-NapocaDr. Dan Deleanu - BucureştiDr. Gabriel Tatu-Chiţoiu - Bucureşti4. Comisia de dermato-venerologiePreşedinte: prof. dr. George Sorin Ţiplică - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-NapocaSecretar: dr. Laura Nedelcu - BucureştiMembri:Prof. dr. Călin Giurcăneanu - BucureştiProf. dr. Caius Solovan - TimişoaraConf. dr. Laura Gheuca Solovăstru - IaşiConf. dr. Silviu Morariu - Târgu MureşConf. dr. Cătălin Popescu - BucureştiConf. dr. Virgil Pătraşcu - CraiovaConf. dr. Maria Rotaru - SibiuDr. Maria Magdalena Constantin - BucureştiDr. Vasile Benea - BucureştiDr. Alin Codruţ Nicolescu - Bucureşti5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolicePreşedinte: dr. Alina Nicolau - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Romulus Timar - TimişoaraSecretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Doina Catrinoiu - ConstanţaProf. dr. Radu Lichiardopol - BucureştiProf. dr. Maria Moţa - CraiovaProf. dr. Mariana Graur - IaşiProf. dr. Ioana Micle - TimişoaraProf. dr. Gabriela Radulian - BucureştiConf. dr. Ioan Andrei Vereşiu - Cluj-NapocaConf. dr. Mihai Bogdan - IaşiConf. dr. Cristian Guja - BucureştiŞef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti6. Comisia de endocrinologiePreşedinte: prof. dr. Constantin Dumitrache - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Marian Bistriceanu - CraiovaSecretar: dr. Sabina Elena Oros - BucureştiMembri:Prof. dr. Mihai Coculescu - BucureştiConf. dr. Ionela Paşcanu - Târgu MureşConf. dr. Ioan Horea Ursu - BucureştiŞef lucrări dr. Dana Liana Stoian - TimişoaraŞef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigian - BucureştiDr. Iuliana Gherlan - Bucureşti----------Subpct. 6 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţăPreşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Tudosie Mihai - BucureştiMembri:Prof. dr. Ioan Fulga - BucureştiProf. dr. Mihai Nechifor - IaşiProf. dr. Gheorghe Ţarălungă - ConstanţaProf. dr. Dan Prelipceanu - BucureştiProf. dr. Alexandru Macovei - BucureştiProf. dr. Cristina Adriana Dehelean - TimişoaraConf. dr. Daniel Vasile - BucureştiConf. dr. Andrei Tică - Craiova8. Comisia de gastroenterologiePreşedinte: prof. dr. Cristian Gheorghe - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Dan Dumitraşcu - Cluj-NapocaSecretar: dr. Bogdan Cotruţa - BucureştiMembri:Prof. dr. Mircea Diculescu - BucureştiProf. dr. Daniela Dobru - Târgu MureşProf. dr. Adrian Săftoiu - CraiovaProf. dr. Anca Trifan - IaşiProf. dr. Marcel Tăntău - Cluj-NapocaProf. dr. Gheorghe Balan - IaşiConf. dr. Eugen Dumitru - ConstanţaConf. dr. Cristin-Constantin Vere - CraiovaConf. dr. Ciprian Brisc - OradeaConf. dr. Adrian Goldiş - Timişoara8.1. Subcomisia de hepatologiePreşedinte: prof. dr. Mihai Voiculescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Ioan Sporea - TimişoaraProf. dr. Adrian Streinu-Cercel -BucureştiProf. dr. Emanoil Ceauşu - BucureştiProf. dr. Anca Trifan - IaşiProf. dr. Dan Olteanu - BucureştiConf. dr. Carmen Fierbinţeanu - BucureştiDr. Laurenţiu Micu - Bucureşti9. Comisia de genetică medicalăPreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - OradeaVicepreşedinte: prof. dr. Maria Puiu - TimişoaraSecretar: dr. Vasilica Plăiaşu - BucureştiMembri:Prof. dr. Pop Ioan Victor - Cluj-NapocaProf. dr. Emilia Severin - BucureştiConf. dr. Vlad Gorduza - Iaşi10. Comisia de geriatrie şi gerontologiePreşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Gabriel Prada - BucureştiSecretar: dr. Ioana Ioancio - BucureştiMembri:Conf. dr. Dana Ioana Alexa - IaşiŞef lucrări dr. Ioan Valer Donca - ClujŞef lucrări dr. Ana Capisizu - BucureştiŞef lucrări dr. Lelia Maria Şuşan - TimişoaraDr. Mircea Găiculescu - Bucureşti11. Comisia de hematologiePreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Margit Şerban - TimişoaraSecretar: şef lucrări dr. Iulia Ursuleac - BucureştiMembri:Conf. dr. Coriu Daniel - BucureştiŞef lucrări dr. Nicoleta Berbec - BucureştiDr. Florentina Vlădăreanu - BucureştiDr. Călin Lazăr - Cluj-NapocaDr. Cătălin Dănăilă - IaşiDr. Luminiţa Rusen - BucureştiDr. Valentina Uscătescu - Bucureşti12. Comisia de medicină de familiePreşedinte: prof. dr. Matei Dumitru - BucureştiVicepreşedinte: prof. Viorela Enăchescu - CraiovaSecretar: dr. Adrian Grom - VasluiMembri:Dr. Doina Ileana Mihăilă - BucureştiDr. Rodica Tănăsescu - BucureştiDr. Cristina Isar - BucureştiDr. Sever Cristian Oană - BucureştiDr. Adela Iancu - BucureştiDr. Anca Bălan - ClujDr. Loredana Piloff - SibiuDr. Cecilia Grigore - IaşiDr. Cătălin Petrencic - CălăraşiDr. Sandra Alexiu - BucureştiDr. Marina Pârcălabu - BucureştiDr. Remus Sipos - Târgu Mureş13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastrePreşedinte: dr. Mihai Grecu - TimişoaraVicepreşedinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - OradeaSecretar: dr. Olguţa Andreea Medinţu - BucureştiMembri:Dr. Adela Golea - Cluj-NapocaDr. Luciana Rotaru - CraiovaDr. Leonida Iancu - TimişoaraDr. Bogdan Opriţă - BucureştiDr. Vasile Popescu - ConstanţaDr. Alis Grasu - BucureştiDr. Cristina Agnes Vecerdi - BraşovDr. Florin Croitoru - CraiovaDr. Horia Simu - Cluj-NapocaDr. Sorin Lăcan - Cluj-NapocaDr. Andrei Hâncu - Iaşi----------Subpct. 13 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.14. Comisia de medicină internăPreşedinte: prof. dr. Ioan Bruckner - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Daniela Bartoş - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Elisabeta Bădilă - BucureştiMembri:Prof. dr. Emil Caraşca - Târgu MureşProf. dr. Coman Tănăsescu - BucureştiConf. dr. Ioana Dana Alexa - IaşiConf. dr. Florin Petrescu - Craiova15. Comisia de medicina munciiPreşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Elena Ana Păuncu - TimişoaraSecretar: dr. Marina Ruxandra Oţelea - BucureştiMembri:Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-NapocaProf. dr. Ion Toma - CraiovaŞef lucrări dr. Stelian Morariu - AradŞef lucrări dr. Mihaela Stoia - SibiuDr. Adriana Todea - Bucureşti----------Subpct. 15 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.16. Comisia de nefrologiePreşedinte: conf. dr. Ionel Checheriţă - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Dorin Ionescu - BucureştiSecretar: asist. univ. dr. Ileana Peride - BucureştiMembri:Şef lucrări dr. Mirela Gliga - Târgu MureşDr. Gianina Gabriela Şotilă - ConstanţaAsist. univ. dr. Carmen Bogeanu - Bucureşti----------Subpct. 16 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.17. Comisia de neurologie, neurologie pediatricăPreşedinte: conf. dr. Valeria Tudorică - CraiovaVicepreşedinte: dr. Adina Crăciunoiu - BucureştiSecretar: dr. Daniela Anghel - BucureştiMembri:Conf. dr. Dana Chirileanu - TimişoaraDr. Diana Hodorog - IaşiDr. Dana Răcăşan - Cluj-NapocaDr. Cristina Motoescu - Bucureşti----------Subpct. 17 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.18. Comisia de oncologiePreşedinte: prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiSecretar: dr. Alexandru Eniu - Cluj-NapocaMembri:Prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-NapocaProf. dr. Alexandru Blidaru - BucureştiConf. dr. Valentin Cernea - Cluj-NapocaConf. dr. Anca Coliţă - Bucureşti18.1. Subcomisia oncologie medicală (tumori solide)Preşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-NapocaMembri:Conf. dr. Lucian Miron - IaşiConf. dr. Şerban Negru - TimişoaraDr. Ciprian Aldea - BucureştiDr. Călin Alexandru Grigorescu - BucureştiDr. Ştefan Curescu - TimişoaraDr. Şerban Donea - Bucureşti18.2. Subcomisia oncohematologiePreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiMembri:Prof. dr. Hortensia Ioniţă - TimişoaraProf. dr. Oltean Galafteon - Târgu MureşConf. dr. Anca Bojan - Cluj-NapocaDr. Radu Niculescu - BucureştiDr. Cristina Burcoveanu - Iaşi18.3. Subcomisia de chirurgie oncologicăPreşedinte: prof. dr. Alexandru Blidaru - BucureştiMembri:Prof. dr. Brătucu Eugen - BucureştiProf. dr. Viorel Scripcariu - IaşiProf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaConf. dr. Octavian Mazilu - TimişoaraConf. dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca18.4. Subcomisia radioterapiePreşedinte: conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-NapocaMembri:Şef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi - BucureştiDr. Laura Rebegea Paraschiv - GalaţiDr. Bogdan Lişcu - BucureştiDr. Mircea Nicolae Savu - BucureştiDr. Anca Munteanu - Iaşi18.5. Subcomisia oncopediatriePreşedinte: conf. dr. Anca Coliţă - BucureştiMembri:Prof. dr. Despina Baghiu - Târgu MureşConf. dr. Smaranda Arghirescu - TimişoaraConf. dr. Ingrid-Crenguţa Miron - IaşiConf. dr. Monica Desire Dragomir - BucureştiDr. Rodica Voichiţa Cosnarovici - Cluj-Napoca19. Comisia de paliaţiePreşedinte: conf. dr. Daniela Moşoiu - BraşovVicepreşedinte: prof. dr. Mirela Gherman - Cluj-NapocaSecretar: dr. Răzvan Curcă - Alba IuliaMembri:Conf. dr. Armeana Zgâia - Cluj-NapocaAsist. univ. dr. Vladimir Poroh - IaşiAsist. univ. dr. Estera Boeriu - TimişoaraDr. Antonio Cezar Dumitraşcu - BucureştiDr. Silviu Corbu - OradeaDr. Angelica Lascu - ConstanţaDr. Sorina Pop - Cluj-Napoca20. Comisia de pediatrie şi neonatologiePreşedinte: prof. dr. Doina Pleşca - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Silvia Stoicescu - BucureştiSecretar: dr. Carmen Zăpucioiu - BucureştiMembri:Prof. dr. Evelina Moraru - IaşiProf. dr. Liviu Pop - TimişoaraConf. dr. Oana Mărgineanu - Târgu MureşDr. Andreica Marian - Cluj-NapocaDr. Alin Stănescu - Bucureşti20.1. Subcomisia de neonatologiePreşedinte: şef lucrări dr. Cătălin Cârstoveanu - BucureştiMembri:Prof. dr. Gabriela Zaharie - Cluj NapocaDr. Mihaela Demetrian - BucureştiDr. Mihaela Bizubac - Bucureşti----------Subpct. 20.1 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.21. Comisia de pneumologiePreşedinte: conf. dr. Dragoş Bumbăcea - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Miron Alexandru Bogdan - BucureştiSecretar: dr. Diana Ligia Ioniţă - BucureştiMembri:Prof. dr. Ioan Paul Stoicescu - BucureştiProf. dr. Bogdan Dragoş Grigoriu - IaşiConf. dr. Ovidiu Fira-Mladinescu - TimişoaraŞef lucrări dr. Irina Ruxandra Strâmbu - BucureştiŞef lucrări dr. Claudia Lucia Toma - Bucureşti----------Subpct. 21 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatricăPreşedinte: şef lucrări dr. Ion Udriştoiu - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Iuliana Dobrescu - BucureştiSecretar: dr. Ileana Botezat-Antonescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Ştefan Milea - BucureştiAsist. univ. dr. Laura Mateescu - BucureştiDr. Simona Macovei - BucureştiDr. Elena Bordea - BucureştiDr. Dan Roşca - BucureştiDr. Brânduşa Vornicu - IaşiDr. Victoria Irimia - Piteşti----------Subpct. 22 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.23. Comisia de reabilitare medicalăPreşedinte: şef lucrări dr. Dan Blendea - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Drăgoi - TimişoaraSecretar: dr. Liviu Iordache - BucureştiMembri:Prof. dr. Anca Ionescu - BucureştiConf. dr. Liliana Pădure - BucureştiConf. dr. Olga Surdu - TechirghiolAsist. univ. dr. Gabriela Dogaru - Cluj-NapocaAsist. univ. dr. Anatoli Covaleov - Eforie NordDr. Stela Badea - BuziaşDr. Constantin Zamfirescu - Băile OlăneştiDr. Dan Curelea - BucureştiDr. Alina Daniela Totorean - TimişoaraDr. Mihaela Chicu - IaşiFiziokinetoterapeut Simona Thiery - Bucureşti----------Subpct. 23 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.24. Comisia de reumatologiePreşedinte: Conf. dr. Denisa Predeţeanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - BucureştiSecretar: dr. Claudiu Popescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Rodica Chirieac - IaşiDr. Corina Nedelcovici - PiteştiDr. Eugenia Mociran - Baia Mare----------Subpct. 24 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.25. Comisia de chirurgie cardiovascularăPreşedinte: prof. dr. Vlad Iliescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Grigore Tinică - IaşiSecretar: asist. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu MureşMembri:Prof. dr. Radu Deac - Târgu MureşProf. dr. Marian Gaspar - TimişoaraProf. dr. Horaţiu Suciu - Târgu MureşConf. dr. Horaţiu Moldovan - BucureştiConf. dr. Traian Scridon - Cluj-NapocaDr. Viorel Goleanu - Bucureşti26. Comisia de chirurgie vascularăPreşedinte: dr. Sorin Liviu Băilă - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Şerban Rădulescu - Cluj-NapocaSecretar: dr. Maria-Magdalena Totir - BucureştiMembri:Prof. dr. Mihai Ionac - TimişoaraConf. dr. Claudia Gherman - Cluj-NapocaDr. Ionel Droc - BucureştiDr. Horia Mureşan - BucureştiDr. Adrian Mureşan - Târgu MureşDr. Rafael Halpern - BucureştiDr. Radu Soare - BraşovDr. Radu Popa - IaşiDr. Radu Vasilescu - Constanţa27. Comisia de chirurgie generalăPreşedinte: Prof. dr. Ion Georgescu - CraiovaVicepreşedinte: Cercetător ştiinţific I dr. Narcis Copcă - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Sorin Constantin Păun - BucureştiMembri:Prof. dr. Florian Popa - BucureştiProf. dr. Ştefan Georgescu - IaşiProf. dr. Vasile Sârbu - ConstanţaProf. dr. Fulger Lazăr - TimişoaraConf. dr. Horia Doran - BucureştiConf. dr. Lică Ion - BucureştiŞef lucrări dr. Cristian Iorga - BucureştiAsist. univ dr. Ionuţ Negoi - BucureştiDr. Gheorghe Borcean - CaransebeşDr. Viorel Crihana - BucureştiDr. Gabriel Mitulescu - Bucureşti----------Subpct. 27 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.28. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivăPreşedinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Bordeianu - ConstanţaSecretar: şef lucrări Cristian-Sorin Hariga - BucureştiMembri:Conf. dr. Marek Vâlcu - BucureştiProf. dr. Ioan Petre Florescu - BucureştiProf. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-NapocaProf. dr. Toma Mugea - Cluj-NapocaProf. dr. Teodor Stamate - IaşiProf. dr. Florian Bodog - OradeaConf. dr. Horia Pârvănescu - CraiovaŞef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - BucureştiDr. Dan Chelariu - BacăuDr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş----------Subpct. 28 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.29. Comisia de chirurgie toracicăPreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - BucureştiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Cristian Paleru - BucureştiSecretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - BucureştiMembri:Şef lucrări dr. Burlacu Ovidiu - TimişoaraŞef lucrări dr. Cristina Grigorescu - IaşiŞef lucrări dr. Claudiu Eduard Nistor - BucureştiDr. Vasile Popa - BucureştiDr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca----------Subpct. 29 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.30. Comisia de chirurgie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Constantin Tica - ConstanţaVicepreşedinte: şef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - CraiovaSecretar: dr. Ovidiu Bărbuţă - IaşiMembri:Şef lucrări dr. Horaţiu Viorel Gocan - Cluj-NapocaDr. Constantin Ionescu - Constanţa----------Subpct. 30 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.31. Comisia de neurochirurgiePreşedinte: prof. dr. Vlad Ciurea - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Dumitru Mohan -OradeaSecretar: asist. univ. dr. Corneliu Toader - BucureştiMembri:Dr. Vasile Gheorghe Ciubotaru - BucureştiDr. Florin-Eduard Exergian - BucureştiŞef lucrări dr. Florin Ştefănescu - Bucureşti----------Subpct. 31 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.32. Comisia de obstetrică-ginecologiePreşedinte: prof. dr. Nicolae Cernea - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-NapocaSecretar: dr. Cristian Poalelungi - BucureştiMembri:Prof. dr. Decebal Hudiţă - BucureştiProf. dr. Nicolae Suciu - BucureştiProf.dr. Gabriel Bănceanu - BucureştiProf. dr. Dimitrie Nanu - BucureştiProf. dr. Mircea Onofriescu - Iaşi----------Subpct. 32 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.33. Comisia de oftalmologiePreşedinte: prof. dr. Monica Pop - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - BucureştiSecretar: dr. Cornel Ştefan - BucureştiMembri:Prof. dr. Liliana Voinea - BucureştiProf. dr. Dorin Chiseliţă - IaşiProf. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-NapocaProf. dr. Adriana Stănilă - SibiuŞef lucrări dr. Florin Baltă - Bucureşti34. Comisia de ortopedie şi traumatologiePreşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Jenel Pătraşcu - TimişoaraSecretar: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - BucureştiMembri:Prof. dr. Dinu Antonescu - BucureştiProf. dr. Paul Botez - IaşiProf. dr. Dan Lucaciu - Cluj-NapocaProf. dr. Ors Nagy - Târgu MureşProf. dr. Radu Prejbeanu - TimişoaraProf. dr. Cătălin Cârstoiu - BucureştiProf. dr. Tiberiu Bataga - Târgu MureşConf. dr. Horia Orban - BucureştiConf. dr. Gheorghe Popescu - BucureştiDr. Bogdan Ciubară - Iaşi35. Comisia de ortopedie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - BucureştiVicepreşedinte: dr. Zeno Moldovan - AradSecretar: dr. Costel Vlad - BucureştiMembri:Dr. Dan Apostol - IaşiDr. Liviu Muntean - BraşovDr. Dorin Roşca - Bucureşti----------Subpct. 35 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.36. Comisia de otorinolaringologiePreşedinte: şef lucrări dr. Şerban Gabriel Vifor Berteşteanu - BucureştiVicepreşedinte: dr. Felician Chirtes - Cluj-NapocaSecretar: asist. univ. dr. Bogdan Popescu - BucureştiMembri:Conf.dr. Marius Claudiu Manea - BucureştiŞef lucrări dr. Simona Şerban - BucureştiAsist. univ. dr. Ramona Denise Mălin - CraiovaAsist. univ. dr. Răzvan Hainăroşie - BucureştiDr. Marian Stamate - BucureştiDr. Alexandru Vlase - Iaşi----------Subpct. 36 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.37. Comisia de urologiePreşedinte: acad. prof. dr. Ioanel Sinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Viorel Bucuraş - TimişoaraSecretar: conf. dr. Gabriel Gluck - BucureştiMembri:Prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-NapocaProf. dr. Ioan Coman - Cluj-NapocaProf. dr. Petrişor Geavlete - BucureştiProf. dr. Braticevici Bogdan - BucureştiConf. dr. Viorel Jinga - BucureştiConf. dr. Martha Orsolya - Târgu Mureş38. Comisia de anatomie patologicăPreşedinte: prof. dr. Maria Sajin - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - CraiovaSecretar: conf. dr. Mariana Costache - BucureştiMembri:Prof. dr. Imre Egyed - Târgu MureşProf. dr. Irina Draga Căruntu - IaşiProf. dr. Elena Roşca - OradeaProf. dr. Mariana Aşchie - ConstanţaConf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-NapocaConf.dr. Sorina Maria Taban - TimişoaraDr. Teodora Vlădescu - Bucureşti----------Subpct. 38 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.39. Comisia de epidemiologiePreşedinte: dr. Graţiana Chicin - TimişoaraVicepreşedinte: dr. Florin Popovici - BucureştiSecretar: dr. Alina Zaharia - BucureştiMembri:Dr. Carmen Sima - Baia MareDr. Camelia Truică - Călăraşi----------Subpct. 39 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.40. Comisia de medicină de laboratorPreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Luminiţa Iancu - IaşiSecretar: dr. Gabriel Ionescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Monica Likker - TimişoaraProf. dr. Simona Ruţă - BucureştiProf. dr. Olga Dorobăţ - BucureştiConf. dr. Carmen Pânzaru - IaşiConf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş41. Comisia de medicină legalăPreşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandra Enache - TimişoaraSecretar: dr. Cătălin Dogăroiu - BucureştiMembri:Prof. dr. Roxana Zăvoi - CraiovaProf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaProf. dr. Cristian Curcă - BucureştiConf. dr. Gabriel Mihalache - OradeaConf. dr. Silviu Morar - SibiuConf. dr. Dan Manu - PiteştiConf. dr. Diana Bulgaru Iliescu - IaşiŞef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureş----------Subpct. 41 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.42. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nuclearăPreşedinte: prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Constantin Zaharia - BucureştiSecretar: dr. Ruxandra Vlădescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Gheorghe Iana - BucureştiProf. dr. Radu Badea - Cluj-NapocaProf. dr. Mircea Buruian - Târgu MureşProf. dr. Zoia Stoica - CraiovaProf. dr. Dragoş Negru - IaşiConf. dr. Ioana Lupescu - BucureştiConf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara43. Comisia de sănătate publică şi managementPreşedinte: prof. dr. Petru Armean - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - SibiuSecretar: asist. univ. dr. Eugenia Bratu - BucureştiMembri:Prof. dr. Corneliu Amariei - ConstanţaProf. dr. Dana Mincă - BucureştiConf. dr. Cristina Borzan - Cluj-NapocaConf. dr. Mugur Ghelase - CraiovaŞef lucrări dr. Florentina Furtunescu - BucureştiŞef lucrări dr. Florin Buicu - Târgu MureşDr. Mioara Predescu - BucureştiDr. Virgil Ciobanu - Timişoara44. Comisia de igienăPreşedinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - TimişoaraVicepreşedinte: şef lucrări dr. Maria Niţescu - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Alexandra Cucu - BucureştiMembri:Prof. dr. Monica Tarcea - Târgu MureşProf. dr. Monica Popa - Cluj-NapocaConf. dr. Lucian Indrei - IaşiDr. Mariana Vlad - Cluj-NapocaDr. Corina Zugravu - BucureştiDr. Andra Neamţu - Bucureşti----------Subpct. 44 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.45. Comisia de medicină dentarăPreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ecaterina Ionescu - BucureştiSecretar: dr. Alexandru Brezoiescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu MureşProf. dr. Norina Forna - IaşiProf. dr. Bogdan Dimitriu - BucureştiProf. dr. Radu Câmpian - BucureştiProf. dr. Dragoş Stanciu - BucureştiProf. dr. Doina Onisei - Timişoara45.1. Subcomisia de ortodonţie şi ortopedie dento-facialăPreşedinte: prof. dr. Ecaterina Ionescu - BucureştiMembri:Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu MureşProf. dr. Dragoş Stanciu - BucureştiConf. dr. Viorica Ţărmure - Cluj-NapocaConf. dr. Irina Zetu - Iaşi45.2. Subcomisia de protetică dentarăPreşedinte: prof. dr. Norina Forna - IaşiMembri:Prof. dr. Alexandru Petre - BucureştiProf. dr. Sorin Popşor - BucureştiProf. dr. Veronica Mercuţ - CraiovaConf. dr. Mariana Constantiniuc - Cluj-Napoca45.3. Subcomisia de endodonţiePreşedinte: prof. dr. Bogdan Dimitriu - BucureştiMembri:Prof. dr. Maria Vataman - IaşiConf. dr. Luminiţa Nica - TimişoaraConf. dr. Monica Monea - Târgu MureşŞef lucrări dr. Sanda Câmpean - Cluj-Napoca45.4. Subcomisia de parodontologiePreşedinte: prof. dr. Doina Onisei - TimişoaraMembri:Prof. dr. Silvia Mârţu - IaşiProf. dr. Alexandra Roman - Cluj-NapocaConf. dr. Anca Dumitriu - BucureştiConf. dr. Petra Şurlin - Craiova46. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facialăPreşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiSecretar: dr. Marius Pricop - BucureştiMembri:Prof. dr. Mircea Surpăţeanu - CraiovaProf. dr. Adrian Creangă - ConstanţaProf. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu MureşDr. Eugenia Popescu - Iaşi47. Comisia naţională de luptă anti-SIDAPreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - CraiovaSecretar: dr. Gabriel Colţan - BucureştiMembri:Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-NapocaProf. dr. Lucian Negruţiu - TimişoaraConf. dr. Carmen Chiriac - Târgu MureşConf. dr. Elisabeta Otilia Benea - BucureştiConf. dr. Dan Duiculescu - BucureştiŞef lucrări dr. Daniela Piţigoi - BucureştiDr. Liviu Prisăcariu - IaşiDr. Mariana Mărdărescu - BucureştiDr. Dan Oţelea - Bucureşti48. Comisia de bioeticăPreşedinte: prof. dr. Radu Palade - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - BucureştiSecretar: dr. Carmen Sălăvăstru - BucureştiMembri:Prof. dr. Marius Bembea - OradeaProf. dr. Cristian Adrian Stan - BucureştiConf. dr. Ioan Zanc - Cluj-NapocaConf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - CraiovaProf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaDr. Cristina Gavrilovici - IaşiDr. Carmen Pantiş - Oradea49. Comisia de alergologie şi imunologie clinicăPreşedinte: prof. dr. Bradu Iamandescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Carmen Panaitescu - TimişoaraSecretar: Cercetător ştiinţific principal II dr. Cornel Ursaciuc - BucureştiMembri:Prof. dr. Victor Cristea - Cluj-NapocaProf. dr. Virgil Păunescu - Timişoara----------Subpct. 49 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.50. Comisia de transfuziiPreşedinte: dr. Aurel Marc Andrei Rosin - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Ligia Olivia Burtă - BihorSecretar: dr. Corina Posea - BucureştiMembri:Dr. Doina Goşa - BucureştiDr. Georgeta Hanganu - PrahovaDr. Alina Dobrotă - Constanţa----------Subpct. 50 al pct. II din anexa 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.51. Comisia de informatică medicalăPreşedinte: prof. dr. ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar - TimişoaraVicepreşedinte: conf. dr. Elena Podoleanu - BucureştiSecretar: conf. dr. Corina Vernic - TimişoaraMembri:Prof. dr. Gabriela Georgescu - IaşiProf. dr. Mihai Tarata - CraiovaProf. dr. Andrei Cadariu Achimaş - Cluj-NapocaProf. dr. Marius Marusteri - Târgu MureşConf. dr. ing. Liana Berea - SibiuDr. Marius Filip - Bucureşti52. Comisia pentru tehnologii înaltePreşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - BucureştiSecretar: dr. Lucian Alecu - BucureştiMembri:Prof. dr. Dan Enescu - BucureştiProf. dr. Radu Deac - Târgu MureşProf. dr. Ion Anghel - BucureştiProf. dr. Adrian Barbilian - Bucureşti53. Comisia de medicină alternativă şi antropologiePreşedinte: acad. prof. dr. Mircea Ifrim - BucureştiVicepreşedinte: dr. Corneliu Moldovan - BucureştiSecretar: acad. Ioan Bujor - BucureştiMembri:Conf. dr. Chirilă Ioan - BucureştiAcad. prof. dr. Cristina Glavce - Bucureşti----------Subpct. 53 al pct. II din anexa 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 345 din 20 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015.----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.406 din 21 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 28 noiembrie 2014, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5I. Membrii comisiilor de specialitate au obligaţia de a depune declaraţie de interese cu privire la incompatibilităţile şi conflictul de interese în termen de maximum 30 zile de la numirea în comisiile de experţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Declaraţia de interese va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de maximum 30 de zile de la data modificării respective.----------Pct. I al anexei 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.406 din 21 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014.II. Membrii comisiilor de specialitate nu pot deţine funcţii în cadrul producătorilor de medicamente şi/sau al deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, al distribuitorilor de medicamente, asociaţiilor, fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale reprezentative ale acestora, precum şi în cadrul societăţilor comerciale cu profil farmaceutic.III. DECLARAŢIE DE INTERESEa membrilor comisiilor consultative┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Numele: │ Prenumele: ││ │ │├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ Funcţia: ││ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresa profesională: ││ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Locul de muncă: ││ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresa ││ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Strada nr. ││ │├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ Codul poştal │ Localitatea ││ │ │├─────────────────────────┴───────────┬──────────────────────────────────────┤│ Numărul de telefon (serviciu) │ Numărul de telefon (acasă) ││ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Numărul de telefon (mobil) │ Numărul de fax ││ │ │├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ Adresa de e-mail ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Comisia:┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │ ││ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    A. Interese personale    Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare,distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţeledin ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente:    1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriilemenţionate mai sus    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare ││ │ (deţinere de acţiuni) │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală    2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD)(contract de muncă cu remunerare regulată)    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile ││ │ sau permanente │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şilucrări ştiinţifice    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau ││ │ lucrărilor ştiinţifice │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care ││ │ s-a întocmit raportul de expertiză │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi deconsiliere    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alteacţiuni de formare    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Subiectul conferinţelor sau ││ │ acţiunilor de formare │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.6. Altele    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul uneiinstituţii    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a ││ │ vărsământului │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    B. Interese ale soţului/soţiei┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Numele: │ Prenumele: │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare,distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţeledin ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente:    1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriilemenţionate mai sus    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare ││ │ (deţinere de acţiuni) │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală    2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile ││ │ sau permanente │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şilucrări ştiinţifice    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau ││ │ lucrărilor ştiinţifice │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care ││ │ s-a întocmit raportul de expertiză │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi deconsiliere    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alteacţiuni de formare    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Subiectul conferinţelor sau ││ │ acţiunilor de formare │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.6. Altele    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul uneiinstituţii    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a ││ │ vărsământului │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele │ Tipul de rudenie │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare,distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţeledin ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente:    1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriilemenţionate mai sus    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare ││ │ (deţinere de acţiuni) │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală    2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD)(contract de muncă cu remunerare regulată)    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile ││ │ sau permanente │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şilucrări ştiinţifice    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau ││ │ lucrărilor ştiinţifice │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care ││ │ s-a întocmit raportul de expertiză │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alteacţiuni de formare    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Subiectul conferinţelor sau ││ │ acţiunilor de formare │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    2.6. Altele    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul uneiinstituţii    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a ││ │ vărsământului │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele │ Tipul de rudenie │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare,distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţeledin ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente:    Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriilemenţionate mai sus    [] niciuna┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare ││ │ (deţinere de acţiuni) │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘5. Constituie interese personale deţinerea de către membrii comisiilor de specialitate de părţi sociale, acţiuni sau interese la producătorii de medicamente şi/sau deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, distribuitorii de medicamente, asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii neguvernamentale reprezentative ale acestora, precum şi societăţile comerciale cu profil farmaceutic. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie şi rudele de gradul I şi II ale persoanei în cauză.6. Constituie interese personale participarea membrilor comisiilor de specialitate la efectuarea de studii de către producătorii de medicamente al căror medicament urmează a fi inclus în lista de medicamente şi pentru care vor realiza protocoalele terapeutice.7. Constituie interese personale sponsorizarea şi/sau finanţarea, directă sau indirectă, pentru participarea la conferinţe, congrese şi alte tipuri de manifestări, de către firmele care comercializează produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare ori firmele care reprezintă interesele acestora, pentru care membrii comisiilor de specialitate vor realiza protocoale terapeutice.8. Constituie conflict de interese efectuarea oricăror acţiuni care să stimuleze prescrierea, distribuirea, vânzarea sau consumul de medicamente şi/sau publicitatea pentru medicamente.9. Constituie conflict de interese orice legătură cu societăţi producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, stabilită prin activităţi de consiliere remunerată sau neremunerată.10. Constituie conflict de interese deţinerea de bunuri imobile în proprietate sau în concesiune cu una dintre persoanele angajate la societăţi producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente.11. Constituie conflict de interese primirea de cadouri şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană din cadrul societăţilor producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi de reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente.Subsemnatul/Subsemnata, ......................, declar prin prezenta, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.Data ............Semnătura .............----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 1.406 din 21 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 28 noiembrie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATEal membrilor comisiei consultativeSubsemnatul/Subsemnata, ..................................., având profesia de ...................... la ....................., membru al Comisiei de specialitate ..............................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.Data ...................... Semnătura ..................-------