ORDIN nr. 488 din 24 martie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", ediţia 4/2015
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", ediţia 4/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi persoanele fizice sau juridice implicate în transportul aerian de bunuri periculoase vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.541/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", ediţia 3/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2009, se abrogă.p. Ministrul transporturilor,Virgil Dragoş Titea,secretar de statBucureşti, 24 martie 2015.Nr. 488.  +  AnexăREGLEMENTARI 24/03/2015