HOTĂRÂRE nr. 676 din 4 octombrie 2007(*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor(actualizată la data de 31 martie 2015*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ----------*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 31 martie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 79 din 24 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 837 din 30 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 144 din 1 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 654 din 10 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 881 din 20 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.409 din 10 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 193 din 3 martie 2015.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor Notă

  ──────────

  În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

  având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
   +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 12 septembrie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului

  Superior al Magistraturii,

  judecător Anton Pandrea
  Bucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 676.  +  AnexăREGULAMENT 04/10/2007ANEXA 04/10/2007