HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizată*)privind Regulamentul Senatului(actualizată la data de 11 martie 2014*)
EMITENT
  • SENATUL
  • ----------Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2005.Nr. 28.  +  AnexăREGULAMENT 24/10/2005