HOTARARE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizata*)privind Regulamentul Senatului(actualizată la data de 3 martie 2011*)
EMITENT
  • SENATUL
  • ----------Senatul adopta prezenta hotarare.  +  Articolul 1Se aproba Regulamentul Senatului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  +  Articolul 2Regulamentul prevazut la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  +  Articolul 3La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Regulamentul Senatului, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.Aceasta hotarare a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucuresti, 24 octombrie 2005.Nr. 28.  +  AnexăREGULAMENT 24/10/2005