HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizata*)privind Regulamentul Senatului(actualizată la data de 7 decembrie 2008*)
EMITENT
  • SENATUL
  • ----------Senatul adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aproba Regulamentul Senatului, prevăzut in anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 intra in vigoare la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.Aceasta hotărâre a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicata.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2005.Nr. 28.  +  AnexăREGULAMENT 24/10/2005