ORDONANŢĂ nr. 22 din 21 august 1992(*actualizată*)privind finanţarea ocrotirii sănătăţii(actualizată la data de 1 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 1 lit. d) al Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:  +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 2Abrogat.-----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 3^1 (1) Taxele prevăzute la art. 1 lit. d) se suporta de către: a) persoanele juridice care realizează încasări din acţiuni publicitare la produsele din tutun, la ţigări şi la băuturi alcoolice, în cota de 12% din valoarea acestor încasări; b) abrogată; b) abrogată; (2) Abrogat.----------Literele b) şi c) ale alin. (1) şi alin. (2) al art. 3^1 au fost abrogate de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 9Veniturile proprii, realizate potrivit prevederilor art. 3, şi taxele asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii, prevăzute la art. 3^1, se utilizează pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 467 din 9 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 13 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Mircea MaiorescuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu  +  Anexa 1Abrogată.----------Anexa 1 a fost abrogată de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Anexa 2Abrogată.----------Anexa 2 a fost abrogată de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.-------