HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu(actualizată la data de 9 martie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.989/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu şi a structurii organizatorice a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 ianuarie 2006.Nr. 1.  +  AnexăREGULAMENT 05/01/2006