ORDIN nr. 339 din 3 martie 2015privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015  În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.207/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 19 noiembrie 2014, se abrogă.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 3 martie 2015.Nr. 339.  +  AnexăLISTA*)indicativelor de referinţă ale standardelor românecare transpun standarde europene armonizatedin domeniul produselor pentru construcţii*Font 7*┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬───────────┐│Nr. │ Indicativ │ Denumire │ Indicativul │Data punerii│ Data la ││crt.│ │ │ standardului │în aplicare │ care ││ │ │ │ armonizat │ a │ încetează ││ │ │ │ înlocuit │standardului│perioada de││ │ │ │ │ armonizat │coexistenţă││ │ │ │ │ │ **) │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ (1)│ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 1.│SR EN 1:2001 │Sobe cu combustibil lichid cu │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009││ ├──────────────────────────┤arzătoare cu vaporizare, racordate│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1:2001/A1:2007 │la o conductă de evacuare a │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009││ │ │produselor de ardere │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 2.│SR EN 40-4:2006 │Stâlpi pentru iluminatul public. │ │ 01.10.2006│ 01.10.2007││ ├──────────────────────────┤Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 40-4:2006/AC:2007 │pentru iluminatul public de beton │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │armat şi beton precomprimat │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 3.│SR EN 40-5:2002 │Stâlpi pentru iluminat public. │ │ 01.02.2003│ 01.02.2005││ │ │Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de│ │ │ ││ │ │oţel │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 4.│SR EN 40-6:2002 │Stâlpi pentru iluminat public. │ │ 01.02.2003│ 01.02.2005││ │ │Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi │ │ │ ││ │ │de iluminat de aluminiu │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 5.│SR EN 40-7:2003 │Stâlpi pentru iluminat public. │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004││ │ │Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi │ │ │ ││ │ │de iluminat din materiale │ │ │ ││ │ │compozite pe bază de polimeri │ │ │ ││ │ │armate cu fibre │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 6.│SR EN 54-2+AC:2000 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.01.2008│ 01.08.2009││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 2: Echipament │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007│de control şi semnalizare │ │ 01.01.2008│ 01.08.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 7.│SR EN 54-3:2002 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.04.2003│ 01.06.2009││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 3: Dispozitive│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-3:2002/A1:2003 │de alarmare la incendiu. Sonerii │ │ 01.04.2003│ 30.06.2005││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-3:2002/A2:2006 │ │ │ 01.03.2007│ 01.06.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 8.│EN 54-4+AC:2000 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.10.2003│ 01.08.2009││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 4: Echipament │ ├────────────┼───────────┤│ │EN 54-4+AC:2000/A1:2003 │de alimentare electrică │ │ 01.10.2003│ 01.08.2009││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │EN 54-4+AC:2000/A2:2007 │ │ │ 01.06.2007│ 01.08.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 9.│SR EN 54-5:2002 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.04.2003│ 30.06.2005││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 5: Detectoare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-5:2002/A1:2003 │de căldură. Detectoare punctuale │ │ 01.04.2003│ 30.06.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 10.│SR EN 54-7:2002 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.04.2003│ 01.08.2009││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 7: Detectoare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-7:2002/A1:2003 │de fum. Detectoare punctuale care │ │ 01.04.2003│ 30.06.2005││ ├──────────────────────────┤utilizează dispersia luminii, │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-7:2002/A2:2007 │transmisia luminii sau ionizarea │ │ 01.05.2007│ 01.08.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 11.│SR EN 54-10:2002 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.09.2006│ 01.09.2008││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 10: Detectoare│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-10:2002/A1:2006 │de flacără. Detectoare punctuale │ │ 01.09.2006│ 01.09.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 12.│SR EN 54-11:2002 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.09.2006│ 01.09.2008││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 11: Butoane de│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-11:2002/A1:2006 │semnalizare manuală │ │ 01.09.2006│ 01.09.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 13.│SR EN 54-12:2003 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.10.2003│ 31.12.2005││ │ │la incendiu. Partea 12: Detectoare│ │ │ ││ │ │de fum. Detectoare liniare care │ │ │ ││ │ │utilizează principiul transmisiei │ │ │ ││ │ │unui fascicul de unde optice │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 14.│SR EN 54-16:2008 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.01.2009│ 01.04.2011││ │ │la incendiu. Partea 16: │ │ │ ││ │ │Echipamente de control şi │ │ │ ││ │ │semnalizare vocală a alarmei │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 15.│SR EN 54-17:2006 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.10.2006│ 01.12.2008││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 17: Izolatori │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-17:2006/AC:2008 │de scurtcircuit │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 16.│SR EN 54-18:2006 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.10.2006│ 01.12.2008││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 18: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-18:2006/AC:2007 │Dispozitive de intrare/ieşire │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 17.│SR EN 54-20:2006 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.04.2007│ 01.07.2009││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 20: Detectoare│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-20:2006/AC:2009 │de fum prin aspiraţie │ │ 01.08.2009│ 01.08.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 18.│SR EN 54-21:2006 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.03.2007│ 01.06.2009││ │ │la incendiu. Partea 21: │ │ │ ││ │ │Echipamente de transmitere a │ │ │ ││ │ │alarmei de incendiu şi a │ │ │ ││ │ │semnalului de deranjament │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 19.│SR EN 54-23:2010 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.12.2010│ 31.12.2013││ │ │la incendiu. Partea 23: │ │ │ ││ │ │Dispozitive de alarmare la │ │ │ ││ │ │incendiu - Dispozitive de alarmare│ │ │ ││ │ │optică │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 20.│SR EN 54-24:2008 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.01.2009│ 01.04.2011││ │ │la incendiu. Partea 24: Componente│ │ │ ││ │ │ale sistemului de alarmare vocală.│ │ │ ││ │ │Difuzoare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 21.│SR EN 54-25:2008 │Sisteme de detectare şi de alarmă │ │ 01.01.2009│ 01.04.2011││ ├──────────────────────────┤la incendiu. Partea 25: Componente│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 54-25:2008/AC:2012 │care utilizează căi de comunicaţie│ │ 01.07.2012│ 01.07.2012││ │ │radio │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 22.│SR EN 179:2008 │Feronerie pentru clădiri. │SR EN 179:2004 │ 01.01.2009│ 01.01.2010││ │ │Dispozitive pentru ieşiri de │ │ │ ││ │ │urgenţă acţionate printr-un mâner │ │ │ ││ │ │sau o placă de împingere destinate│ │ │ ││ │ │utilizării pe căile de evacuare. │ │ │ ││ │ │Cerinţe şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 23.│SR EN 197-1:2011 │Ciment. Partea 1: Compoziţie, │SR EN 197-1:2002 │ │ ││ │ │specificaţii şi criterii de ├─────────────────┤ 01.07.2012│ 01.07.2013││ │ │conformitate ale cimenturilor │SR EN 197-4:2004 │ │ ││ │ │uzuale │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 24.│SR EN 295-1:2013 │Tuburi şi accesorii de gresie şi │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014││ │ │îmbinarea acestora la racorduri şi│ │ │ ││ │ │reţele de canalizare. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Cerinţe pentru tuburi, accesorii │ │ │ ││ │ │şi îmbinări │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 25.│SR EN 295-4:2013 │Tuburi şi accesorii de gresie şi │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014││ │ │îmbinarea acestora la racorduri şi│ │ │ ││ │ │reţele de canalizare. Partea 4: │ │ │ ││ │ │Cerinţe pentru piese de adaptare, │ │ │ ││ │ │piese de legătură şi îmbinări │ │ │ ││ │ │flexibile │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 26.│SR EN 295-5:2013 │Tuburi şi accesorii de gresie şi │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014││ │ │îmbinarea acestora la racorduri şi│ │ │ ││ │ │reţele de canalizare. Partea 5: │ │ │ ││ │ │Cerinţe pentru tuburi perforate şi│ │ │ ││ │ │accesorii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 27.│SR EN 295-6:2013 │Tuburi şi accesorii de gresie şi │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014││ │ │îmbinarea acestora la racorduri şi│ │ │ ││ │ │reţele de canalizare. Partea 6: │ │ │ ││ │ │Cerinţe pentru componentele cămi- │ │ │ ││ │ │nelor de vizitare şi de inspecţie │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 28.│SR EN 295-7:2013 │Tuburi şi accesorii de gresie şi │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014││ │ │îmbinarea acestora la racorduri şi│ │ │ ││ │ │reţele de canalizare. Partea 7: │ │ │ ││ │ │Cerinţe pentru tuburile şi │ │ │ ││ │ │îmbinările lor destinate execuţiei│ │ │ ││ │ │prin împingere │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 29.│SR EN 331:2002 │Robinete cu sferă şi robinete cu │ │ 01.09.2011│ 01.09.2012││ ├──────────────────────────┤cep cu fund plat cu acţionare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 331:2002/A1:2011 │manuală utilizate la instalaţiile │ │ 01.09.2011│ 01.09.2012││ │ │de gaz din construcţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 30.│SR EN 413-1:2011 │Ciment pentru zidărie. Partea 1: │SR EN 413-1:2004 │ 01.02.2012│ 01.02.2013││ │ │Compoziţie, specificaţii şi │ │ │ ││ │ │criterii de conformitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 31.│SR EN 416-1:2009 │Tuburi radiante suspendate │ │ 01.12.2009│ 01.12.2010││ │ │echipate cu un singur arzător care│ │ │ ││ │ │utilizează combustibili gazoşi, │ │ │ ││ │ │pentru alte utilizări decât cele │ │ │ ││ │ │casnice. Partea 1: Securitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 32.│SR EN 438-7:2005 │Stratificate decorative de înaltă │ │ 01.11.2005│ 01.11.2006││ │ │presiune (HPL). Plăci pe bază de │ │ │ ││ │ │răşini termorigide (denumite, │ │ │ ││ │ │uzual, stratificate). Partea 7: │ │ │ ││ │ │Panouri stratificate compacte şi │ │ │ ││ │ │compozite HPL pentru finisarea │ │ │ ││ │ │pereţilor şi tavanelor interioare │ │ │ ││ │ │şi exterioare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 33.│SR EN 442-1:2000 │Radiatoare şi convectoare. │ │ 01.12.2004│ 01.12.2005││ ├──────────────────────────┤Partea 1: Specificaţii şi condiţii│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 442-1:2000/A1:2004 │tehnice │ │ 01.12.2004│ 01.12.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 34.│SR EN 450-1:2012 │Cenuşă zburătoare pentru beton. │SR EN │ 01.05.2013│ 01.05.2014││ │ │Partea 1: Definiţii, condiţii şi │450-1+ A1:2008 │ │ ││ │ │criterii de conformitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 35.│SR EN 459-1:2011 │Var pentru construcţii. Partea 1: │SR EN 459-1:2003 │ 01.06.2011│ 01.06.2012││ │ │Definiţii, caracteristici şi │ │ │ ││ │ │criterii de conformitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 36.│SR EN 490:2012 │Ţigle şi accesorii de beton pentru│SR EN 490:2005 │ 01.08.2012│ 01.08.2012││ │ │învelitori de acoperiş şi placări │ │ │ ││ │ │de pereţi. Specificaţii de produse│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 37.│SR EN 492:2012 │Plăci şi accesorii de fibrociment │SR EN 492:2005 │ 01.07.2013│ 01.07.2013││ │ │de tip ardezie pentru acoperiş. ├─────────────────┤ │ ││ │ │Specificaţie de produs şi metode │SR EN 492:2005/ │ │ ││ │ │de încercare │A1:2006 │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ ││ │ │ │SR EN 492:2005/ │ │ ││ │ │ │A2:2007 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 38.│SR EN 494:2012 │Plăci profilate şi accesorii de │SR EN 494+A3:2007│ 01.08.2013│ 01.08.2013││ │ │fibrociment pentru acoperiş. │ │ │ ││ │ │Specificaţii de produs şi metode │ │ │ ││ │ │de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 39.│SR EN 516:2006 │Accesorii prefabricate pentru │ │ 01.11.2006│ 01.11.2007││ │ │învelitori de acoperiş. Instalaţii│ │ │ ││ │ │pentru acces pe acoperiş. │ │ │ ││ │ │Pasarele, podine şi trepte │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 40.│SR EN 517:2006 │Accesorii prefabricate pentru │ │ 01.12.2006│ 01.12.2007││ │ │învelitori de acoperiş. Cârlige │ │ │ ││ │ │de siguranţă │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 41.│SR EN 520+A1:2010 │Plăci de gips-carton. Definiţii, │SR EN 520:2005 │ 01.06.2010│ 01.12.2010││ │ │specificaţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercări │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 42.│SR EN 523:2004 │Teci de bandă de oţel pentru │ │ 01.06.2004│ 01.06.2005││ │ │cabluri de precomprimare. │ │ │ ││ │ │Terminologie, condiţii, control │ │ │ ││ │ │de calitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 43.│SR EN 534+A1:2010 │Foi bitumate ondulate. │SR EN 534:2006 │ 01.01.2011│ 01.01.2011││ │ │Specificaţii de produse şi metode │ │ │ ││ │ │de încercări │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 44.│SR EN 544:2011 │Şindrile bituminoase cu armături │SR EN 544:2006 │ 01.04.2012│ 01.04.2012││ │ │minerale şi/sau sintetice. │ │ │ ││ │ │Specificaţie de produs şi metode │ │ │ ││ │ │de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 45.│SR EN 572-9:2004 │Sticlă pentru construcţii. Produse│ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ │ │de bază. Sticlă silico-calco- │ │ │ ││ │ │sodică. Partea 9: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 46.│SR EN 588-2:2002 │Tuburi de fibro-ciment pentru │ │ 01.10.2002│ 01.10.2003││ │ │racorduri şi reţele de canalizare.│ │ │ ││ │ │Partea 2: Cămine de vizitare şi │ │ │ ││ │ │cămine de inspecţie │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 47.│SR EN 598+A1:2009 │Tuburi, racorduri şi accesorii din│SR EN 598:2008 │ 01.04.2010│ 01.04.2011││ │ │fontă ductilă şi îmbinările lor │ │ │ ││ │ │pentru lucrări de canalizare. │ │ │ ││ │ │Condiţii şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 48.│SR EN 621:2010 │Generatoare de aer cald cu │ │ 01.08.2010│ 01.08.2011││ │ │convecţie forţată, care utilizează│ │ │ ││ │ │combustibili gazoşi pentru │ │ │ ││ │ │încălzirea spaţiilor, altele decât│ │ │ ││ │ │locuinţele, pentru o putere │ │ │ ││ │ │calorică mai mică sau egală cu │ │ │ ││ │ │300 kW, fără ventilator pentru │ │ │ ││ │ │transportul aerului de ardere │ │ │ ││ │ │şi/sau evacuarea produselor de │ │ │ ││ │ │ardere │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 49.│SR EN 671-1:2012 │Sisteme fixe de luptă împotriva │SR EN 671-1:2002 │ │ ││ │ │incendiilor. Sisteme echipate cu ├─────────────────┤ 01.03.2013│ 01.07.2013││ │ │furtun. Partea 1: Hidranţi │SR EN 671-1:2002/│ │ ││ │ │interiori echipaţi cu furtunuri │AC:2003 │ │ ││ │ │semirigide │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 50.│SR EN 671-2:2012 │Sisteme fixe de luptă împotriva │SR EN 671-2:2002 │ │ ││ │ │incendiilor. Partea 2: Hidranţi ├─────────────────┤ 01.03.2013│ 01.07.2013││ │ │interiori echipaţi cu furtunuri │SR EN 671-2:2002/│ │ ││ │ │plate │A1:2004 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 51.│SR EN 681-1:2002 │Garnituri de etanşare de cauciuc. │ │ 01.01.2003│ 01.01.2009││ ├──────────────────────────┤Cerinţe de material pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 681-1:2002/A1:2002 │garnituri de etanşare a │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤îmbinărilor de ţevi utilizate în │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 681-1:2002/A2:2003 │domeniul apei şi canalizării. │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤Partea 1: Cauciuc vulcanizat │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 681-1:2002/A3:2006 │ │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 52.│SR EN 681-2:2002 │Garnituri de etanşare de cauciuc. │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤Cerinţe de material pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 681-2:2002/A1:2003 │garnituri de etanşare a │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤îmbinărilor de ţevi utilizate în │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 681-2:2002/A2:2006 │domeniul apei şi canalizării. │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010││ │ │Partea 2: Elastomeri termoplastici│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 53.│EN 681-3:2002 │Garnituri de etanşare de cauciuc. │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤Cerinţe de material pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │EN 681-3:2002/A1:2003 │garnituri de etanşare a │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤îmbinărilor de ţevi utilizate în │ ├────────────┼───────────┤│ │EN 681-3:2002/A2:2006 │domeniul apei şi canalizării. │ │ 01.07.2012│ 01.07.2012││ │ │Partea 3: Materiale celulare de │ │ │ ││ │ │cauciuc vulcanizat │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 54.│EN 681-4:2002 │Garnituri de etanşare de cauciuc. │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤Cerinţe de material pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │EN 681-4:2002/A1:2003 │garnituri de etanşare a │ │ 01.01.2003│ 01.01.2004││ ├──────────────────────────┤îmbinărilor de ţevi utilizate în │ ├────────────┼───────────┤│ │EN 681-4:2002/A2:2006 │domeniul apei şi canalizării. │ │ 01.07.2012│ 01.07.2012││ │ │Partea 4: Garnituri de etanşare │ │ │ ││ │ │de poliuretan turnat │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 55.│EN 682:2002 │Garnituri de etanşare de cauciuc. │ │ 01.10.2002│ 01.12.2003││ ├──────────────────────────┤Condiţii tehnice ale materialelor │ ├────────────┼───────────┤│ │EN 682:2002/A1:2006 │pentru garnituri de etanşare │ │ 01.07.2012│ 01.07.2012││ │ │utilizate la etanşarea conductelor│ │ │ ││ │ │de canalizare şi a racordurilor │ │ │ ││ │ │prin care se transportă gaze şi │ │ │ ││ │ │hidrocarburi fluide │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 56.│SR EN 771-1:2011 │Specificaţii ale elementelor │SR EN 771-1:2003 │ 01.02.2012│ 01.02.2013││ │ │pentru zidărie. Partea 1: Elemente│ │ │ ││ │ │pentru zidărie de argilă arsă │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 57.│SR EN 771-2:2011 │Specificaţii ale elementelor │SR EN │ 01.02.2012│ 01.02.2013││ │ │pentru zidărie. Partea 2: Elemente│771-2[2003]:2003 │ │ ││ │ │pentru zidărie de silico-calcar │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 58.│SR EN 771-3:2011 │Specificaţii ale elementelor │SR EN 771-3:2004 │ 01.02.2012│ 01.02.2013││ │ │pentru zidărie. Partea 3: Elemente│ │ │ ││ │ │pentru zidărie de beton cu │ │ │ ││ │ │agregate(agregate grele şi uşoare)│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 59.│SR EN 771-4:2011 │Specificaţii ale elementelor │SR EN 771-4:2004 │ 01.02.2012│ 01.02.2013││ │ │pentru zidărie. Partea 4: Elemente│ │ │ ││ │ │pentru zidărie de beton celular │ │ │ ││ │ │autoclavizat │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 60.│SR EN 771-5:2011 │Specificaţii ale elementelor │SR EN 771-5:2004 │ 01.02.2012│ 01.02.2013││ │ │pentru zidărie. Partea 5: Elemente│ │ │ ││ │ │pentru zidărie de piatră │ │ │ ││ │ │artificială │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 61.│SR EN 771-6:2011 │Specificaţii ale elementelor │SR EN 771-6:2006 │ 01.02.2012│ 01.02.2013││ │ │pentru zidărie. Partea 6: Elemente│ │ │ ││ │ │pentru zidărie de piatră naturală │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 62.│SR EN 777-1:2009 │Tuburi radiante suspendate │ │ 01.11.2009│ 01.11.2010││ │ │echipate cu mai multe arzătoare │ │ │ ││ │ │care utilizează combustibili │ │ │ ││ │ │gazoşi, pentru alte utilizări │ │ │ ││ │ │decât cele casnice. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Sistem D - Securitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 63.│SR EN 777-2:2009 │Tuburi radiante suspendate │ │ 01.11.2009│ 01.11.2010││ │ │echipate cu mai multe arzătoare │ │ │ ││ │ │care utilizează combustibili │ │ │ ││ │ │gazoşi, pentru alte utilizări │ │ │ ││ │ │decât cele casnice. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Sistem E - Securitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 64.│SR EN 777-3:2009 │Tuburi radiante suspendate │ │ 01.11.2009│ 01.11.2010││ │ │echipate cu mai multe arzătoare │ │ │ ││ │ │care utilizează combustibili │ │ │ ││ │ │gazoşi, pentru alte utilizări │ │ │ ││ │ │decât cele casnice. Partea 3: │ │ │ ││ │ │Sistem F - Securitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 65.│SR EN 777-4:2009 │Tuburi radiante suspendate │ │ 01.11.2009│ 01.11.2010││ │ │echipate cu mai multe arzătoare │ │ │ ││ │ │care utilizează combustibili │ │ │ ││ │ │gazoşi, pentru alte utilizări │ │ │ ││ │ │decât cele casnice. Partea 4: │ │ │ ││ │ │Sistem H - Securitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 66.│SR EN 778:2010 │Generatoare de aer cald cu │ │ 01.08.2010│ 01.08.2011││ │ │convecţie forţată, care utilizează│ │ │ ││ │ │combustibili gazoşi pentru │ │ │ ││ │ │încălzirea spaţiilor de locuit, │ │ │ ││ │ │care au putere calorică mai mică │ │ │ ││ │ │sau egală cu 70 kW, fără │ │ │ ││ │ │ventilator pentru transportul │ │ │ ││ │ │aerului de ardere şi/sau al │ │ │ ││ │ │produselor de ardere │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 67.│SR EN 845-1:2013 │Specificaţie a componentelor │SR EN │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │auxiliare pentru zidărie. │845-1+A1:2008 │ │ ││ │ │Partea 1: Agrafe, bride de fixare,│ │ │ ││ │ │etriere-suport şi console │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 68.│SR EN 845-2:2013 │Specificaţie a componentelor │SR EN 845-2:2004 │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │auxiliare pentru zidărie. │ │ │ ││ │ │Partea 2: Buiandrugi │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 69.│SR EN 845-3:2013 │Specificaţie a componentelor │SR EN │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │auxiliare pentru zidărie. │845-3+A1:2008 │ │ ││ │ │Partea 3: Plase de oţel pentru │ │ │ ││ │ │armarea îmbinărilor orizontale │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 70.│SR EN 858-1:2002 │Separatoare de lichide uşoare │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ ├──────────────────────────┤(de exemplu, hidrocarburi). │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 858-1:2002/A1:2005 │Partea 1: Principii pentru │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ │ │proiectare, performanţe şi │ │ │ ││ │ │încercări, marcare şi controlul │ │ │ ││ │ │calităţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 71.│SR EN 877:2004 │Tuburi şi racorduri de fontă, │ │ 01.01.2008│ 01.09.2009││ ├──────────────────────────┤elemente de legătură şi accesorii │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 877:2004/A1:2007 │destinate evacuării apelor din │ │ 01.01.2008│ 01.09.2009││ ├──────────────────────────┤clădiri. Condiţii, metode de │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 877:2004/A1:2007/ │încercare şi asigurarea calităţii │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009││ │AC:2008 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 72.│SR EN 934-2+A1:2012 │Aditivi pentru beton, mortar şi │SR EN 934-2:2009 │ 01.03.2013│ 01.09.2013││ │ │pastă. Partea 2: Aditivi pentru │ │ │ ││ │ │beton. Definiţii, condiţii, │ │ │ ││ │ │conformitate,marcare şi etichetare│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 73.│SR EN 934-3+A1:2012 │Aditivi pentru beton, mortar şi │SR EN 934-3:2010 │ 01.03.2013│ 01.09.2013││ │ │pastă. Partea 3: Aditivi pentru │ │ │ ││ │ │mortar de zidărie. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, conformitate, marcare │ │ │ ││ │ │şi etichetare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 74.│SR EN 934-4:2009 │Aditivi pentru beton, mortar şi │SR EN 934-4:2002 │ 01.03.2010│ 01.03.2011││ │ │pastă. Partea 4: Aditivi pentru │ │ │ ││ │ │paste pentru cabluri │ │ │ ││ │ │pretensionate. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, conformitate, marcare │ │ │ ││ │ │şi etichetare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 75.│SR EN 934-5:2008 │Aditivi pentru beton, mortar şi │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010││ │ │pastă. Partea 5: Aditivi pentru │ │ │ ││ │ │beton aplicat prin pulverizare. │ │ │ ││ │ │Definiţii, condiţii, conformitate,│ │ │ ││ │ │marcare şi etichetare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 76.│SR EN 969:2009 │Tuburi, racorduri şi accesorii de │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ │ │fontă ductilă şi îmbinările lor │ │ │ ││ │ │pentru conducte de gaz. Cerinţe şi│ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 77.│SR EN 997:2012 │Vase WC şi vase WC cu rezervor │SR EN 997:2004 │ 01.12.2012│ 01.06.2013││ ├──────────────────────────┤alăturat, cu sifon integrat │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 997/AC:2012 │ │ │ 01.03.2013│ 01.03.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 78.│SR EN 998-1:2011 │Specificaţie a mortarelor pentru │SR EN 998-1:2004 │ 01.06.2011│ 01.06.2012││ │ │zidărie. Partea 1: Mortare pentru │ │ │ ││ │ │tencuire şi gletuire │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 79.│SR EN 998-2:2011 │Specificaţie a mortarelor pentru │SR EN 998-2:2004 │ 01.06.2011│ 01.06.2012││ │ │zidărie. Partea 2: Mortare pentru │ │ │ ││ │ │zidărie │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 80.│SR EN 1013:2013 │Plăci profilate transparente de │ │ 01.09.2013│ 01.09.2014││ │ │material plastic, pentru │ │ │ ││ │ │învelitoare de acoperiş monostrat.│ │ │ ││ │ │Cerinţe generale şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 81.│SR EN 1020:2010 │Generatoare de aer cald cu │ │ 01.08.2010│ 01.08.2011││ │ │încălzire directă şi convecţie │ │ │ ││ │ │forţată, care utilizează │ │ │ ││ │ │combustibili gazoşi pentru │ │ │ ││ │ │încălzirea spaţiilor, altele decât│ │ │ ││ │ │cele casnice, cu o putere calorică│ │ │ ││ │ │mai mică sau egală cu 300 kW, care│ │ │ ││ │ │au încorporate ventilatoare pentru│ │ │ ││ │ │asigurarea aerului de ardere │ │ │ ││ │ │şi/sau evacuarea produselor de │ │ │ ││ │ │ardere │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 82.│SR EN 1036-2:2008 │Sticlă pentru construcţii - │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010││ │ │Oglinzi din geam float argintat │ │ │ ││ │ │folosite în interior. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Evaluarea conformităţii/Standard │ │ │ ││ │ │de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 83.│SR EN 1051-2:2008 │Sticlă pentru construcţii. │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010││ │ │Cărămizi de sticlă şi dale de │ │ │ ││ │ │sticlă. Partea 2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 84.│SR EN 1057+A1:2010 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi │SR EN 1057:2006 │ 01.12.2010│ 01.12.2010││ │ │rotunde fără sudură de cupru │ │ │ ││ │ │pentru apă şi gaz utilizate la │ │ │ ││ │ │instalaţii sanitare şi de │ │ │ ││ │ │încălzire │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 85.│SR EN 1090-1+A1:2012 │Executarea structurilor de oţel şi│SR EN 1090-1:2009│ 01.09.2012│ 01.07.2014││ │ │structurilor de aluminiu. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea│ │ │ ││ │ │conformităţii elementelor │ │ │ ││ │ │structurale │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 86.│SR EN 1096-4:2004 │Sticlă pentru construcţii. Geam │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ │ │peliculizat. Partea 4: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 87.│SR EN 1123-1:2002 │Tuburi şi racorduri de tub pentru │ │ 01.06.2005│ 01.06.2006││ ├──────────────────────────┤reţele de canalizare de oţel │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1123-1:2002/A1:2005 │galvanizat la cald, sudate │ │ 01.06.2005│ 01.06.2006││ │ │longitudinal, cu mufă şi capăt │ │ │ ││ │ │drept. Partea 1: Cerinţe, │ │ │ ││ │ │încercări, control de calitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 88.│SR EN 1124-1:2002 │Tuburi şi racorduri de tub pentru │ │ 01.06.2005│ 01.06.2006││ ├──────────────────────────┤reţele de canalizare de oţel │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1124-1:2002/A1:2005 │inoxidabil, sudate longitudinal, │ │ 01.06.2005│ 01.06.2006││ │ │cu mufă şi capăt drept. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Cerinţe, încercări, control de │ │ │ ││ │ │calitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 89.│SR EN 1125:2008 │Feronerie pentru clădiri. │SR EN 1125:2001 │ 01.01.2009│ 01.01.2010││ │ │Dispozitive de ieşire antipanică │ │ │ ││ │ │acţionate printr-o bară orizontală│ │ │ ││ │ │destinate utilizării pe căile de │ │ │ ││ │ │evacuare. Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 90.│SR EN 1154:2001 │Feronerie pentru clădiri. │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004││ ├──────────────────────────┤Dispozitiv pentru închidere │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1154:2001/A1:2003 │controlată pentru uşi. Cerinţe şi │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004││ ├──────────────────────────┤metode de încercare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1154:2001/A1:2003/ │ │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010││ │AC:2006 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 91.│SR EN 1155:2001 │Feronerie pentru clădiri. │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004││ ├──────────────────────────┤Dispozitive de oprire-deschidere │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1155:2001/A1:2003 │acţionate electric pentru uşi │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004││ ├──────────────────────────┤batante. Cerinţe şi metode de │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1155:2001/A1:2003/ │încercare │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010││ │AC:2006 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 92.│SR EN 1158:2001 │Feronerie pentru clădiri. │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004││ ├──────────────────────────┤Dispozitive de coordonare a │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1158:2001/A1:2003 │canatelor. Cerinţe şi metode de │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004││ ├──────────────────────────┤încercare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1158:2001/A1:2003/ │ │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006││ │AC:2006 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 93.│SR EN 1168+A3:2011 │Produse prefabricate de beton. │SR EN │ 01.07.2012│ 01.07.2013││ │ │Fâşii cu goluri │1168+A2:2009 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 94.│SR EN 1279-5+A2:2010 │Sticlă pentru construcţii. │SR EN │ 01.02.2011│ 01.02.2012││ │ │Elemente de vitraje izolante. │1279-5+A1:2009 │ │ ││ │ │Partea 5: Evaluarea conformităţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 95.│SR EN 1304:2005 │Ţigle şi accesorii de argilă arsă.│ │ 01.02.2006│ 01.02.2007││ │ │Definiţii şi specificaţii de │ │ │ ││ │ │produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 96.│SR EN 1317-5:+A2:2012 │Dispozitive de protecţie la │SR EN │ 01.01.2013│ 01.01.2013││ ├──────────────────────────┤drumuri. Partea 5: Cerinţe │1317-5+A1:2008 ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1317-5+A2/AC:2013 │referitoare la produse şi │ │ 01.03.2013│ 01.03.2013││ │ │evaluarea conformităţii pentru │ │ │ ││ │ │dispozitivele de retenţie a │ │ │ ││ │ │autovehiculelor │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 97.│SR EN 1319:2010 │Generatoare de aer cald cu │ │ 01.10.2010│ 01.10.2011││ │ │convecţie forţată care utilizează │ │ │ ││ │ │combustibili gazoşi pentru │ │ │ ││ │ │încălzirea locuinţelor, prevăzute │ │ │ ││ │ │cu arzătoare cu ventilator, cu │ │ │ ││ │ │putere calorică mai mică sau egală│ │ │ ││ │ │cu 70 kW │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 98.│SR EN 1337-3:2005 │Aparate de reazem pentru │ │ 01.01.2006│ 01.01.2007││ │ │structuri. Partea 3: Aparate de │ │ │ ││ │ │reazem din elastomeri │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│ 99.│SR EN 1337-4:2004 │Aparate de reazem pentru │ │ 01.02.2005│ 01.02.2006││ ├──────────────────────────┤structuri. Partea 4: Aparate de │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1337-4:2004/AC:2007 │reazem cu rulouri │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│100.│SR EN 1337-5:2005 │Aparate de reazem pentru │ │ 01.01.2006│ 01.01.2007││ │ │structuri. Partea 5: Aparate de │ │ │ ││ │ │reazem tip oală │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│101.│SR EN 1337-6:2004 │Aparate de reazem pentru │ │ 01.02.2005│ 01.02.2006││ │ │structuri. Partea 6: Aparate de │ │ │ ││ │ │reazem cu balansiere │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│102.│SR EN 1337-7:2004 │Aparate de reazem pentru │SR EN 1337-7:2003│ 01.12.2004│ 01.06.2005││ │ │structuri. Partea 7: Aparate de │ │ │ ││ │ │reazem sferice şi cilindrice din │ │ │ ││ │ │PTFE │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│103.│SR EN 1337-8:2008 │Aparate de reazem pentru │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010││ │ │structuri. Partea 8: Aparate de │ │ │ ││ │ │reazem ghidate şi aparate de │ │ │ ││ │ │reazem blocate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│104.│SR EN 1338:2004 │Pavele de beton. Condiţii şi │ │ 01.03.2004│ 01.03.2005││ ├──────────────────────────┤metode de încercări │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1338:2004/AC:2006 │ │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│105.│SR EN 1339:2004 │Dale de beton. Condiţii şi metode │ │ 01.03.2004│ 01.03.2005││ ├──────────────────────────┤de încercări │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1339:2004/AC:2006 │ │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│106.│SR EN 1340:2004 │Elemente de borduri de beton. │ │ 01.02.2004│ 01.02.2005││ ├──────────────────────────┤Condiţii şi metode de încercări │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1340:2004/AC:2006 │ │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│107.│SR EN 1341:2012 │Dale de piatră naturală pentru │SR EN 1341:2002 │ 01.09.2013│ 01.09.2013││ │ │pavări exterioare. Condiţii şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│108.│SR EN 1342:2013 │Pavele de piatră naturală pentru │SR EN 1342:2002 │ 01.09.2013│ 01.09.2013││ │ │pavări exterioare. Condiţii şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│109.│SR EN 1343:2012 │Borduri de piatră naturală pentru │SR EN 1343:2002 │ 01.09.2013│ 01.09.2013││ │ │pavări exterioare. Condiţii şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│110.│SR EN 1344:2013 │Pavele de argilă arsă. Condiţii şi│SR EN 1344:2003 │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│111.│SR EN 1423:2012 │Produse pentru marcare rutieră. │SR EN 1423:1999 │ 01.11.2012│ 01.11.2012││ │ │Produse de pulverizare. Microbile │ │ │ ││ │SR EN 1423:2012/AC:2013 │de sticlă, granule antiderapante │ │ 01.07.2013│ 01.07.2013││ │ │şi amestecul celor două componente│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│112.│SR EN 1433:2003 │Canale de evacuare a apelor uzate │ │ 01.08.2003│ 01.08.2004││ ├──────────────────────────┤din zone circulabile utilizate de │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1433:2003/A1:2006 │pietoni şi vehicule. Clasificare, │ │ 01.01.2006│ 01.01.2006││ │ │cerinţe pentru proiectare şi │ │ │ ││ │ │încercare, marcare şi evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│113.│SR EN 1457-1:2012 │Coşuri de fum. Canale interioare │SR EN 1457:2003 │ 01.11.2012│ 01.11.2013││ │ │de argilă/ceramice. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Canale interioare care │ │ │ ││ │ │funcţionează în condiţii uscate. │ │ │ ││ │ │Condiţii şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│114.│SR EN 1457-2:2012 │Coşuri de fum. Canale interioare │SR EN 1457:2003 │ 01.11.2012│ 01.11.2013││ │ │de argilă/ceramice. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Canale interioare care │ │ │ ││ │ │funcţionează în condiţii umede. │ │ │ ││ │ │ Condiţii şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│115.│SR EN 1463-1:2009 │Produse pentru marcare rutieră. │SR EN 1463-1:1999│ 01.01.2010│ 01.01.2011││ │ │Butoane retroreflectorizante. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Condiţii iniţiale de │ │ │ ││ │ │performanţă │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│116.│SR EN 1469:2005 │Produse de piatră naturală. Plăci │ │ 01.07.2005│ 01.07.2006││ │ │pentru pereţi. Condiţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│117.│SR EN 1504-2:2005 │Produse şi sisteme pentru │ │ 01.09.2005│ 01.01.2009││ │ │protecţia şi repararea │ │ │ ││ │ │structurilor de beton. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, controlul calităţii şi │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii. Partea 2:│ │ │ ││ │ │Sisteme de protecţie de suprafaţă │ │ │ ││ │ │pentru beton │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│118.│SR EN 1504-3:2006 │Produse şi sisteme pentru │ │ 01.10.2006│ 01.01.2009││ │ │protecţia şi repararea │ │ │ ││ │ │structurilor de beton. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, controlul calităţii şi │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii. Partea 3:│ │ │ ││ │ │Reparaţie structurală şi │ │ │ ││ │ │nestructurală │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│119.│SR EN 1504-4:2005 │Produse şi sisteme pentru │ │ 01.09.2005│ 01.01.2009││ │ │protecţia şi repararea │ │ │ ││ │ │structurilor de beton. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, controlul calităţii şi │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii. Partea 4:│ │ │ ││ │ │Lipire structurală │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│120.│SR EN 1504-5:2005 │Produse şi sisteme pentru │ │ 01.10.2005│ 01.01.2009││ │ │protecţia şi repararea │ │ │ ││ │ │structurilor de beton. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, controlul calităţii şi │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii. Partea 5:│ │ │ ││ │ │Produse de injecţie în beton │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│121.│SR EN 1504-6: 2007 │Produse şi sisteme pentru │ │ 01.06.2007│ 01.01.2009││ │ │protecţia şi repararea │ │ │ ││ │ │structurilor de beton. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, controlul calităţii şi │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii. Partea 6:│ │ │ ││ │ │Ancorarea armăturii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│122.│SR EN 1504-7:2007 │Produse şi sisteme pentru │ │ 01.06.2007│ 01.01.2009││ │ │protecţia şi repararea │ │ │ ││ │ │structurilor de beton. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii, controlul calităţii şi │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii. Partea 7:│ │ │ ││ │ │Protecţia armăturii împotriva │ │ │ ││ │ │coroziunii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│123.│SR EN 1520:2011 │Elemente prefabricate armate de │SR EN 1520:2003 │ 01.01.2012│ 01.01.2013││ │ │beton cu agregate uşoare cu │ │ │ ││ │ │structură deschisă cu armături │ │ │ ││ │ │structurale şi nestructurale │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│124.│SR EN 1748-1-2:2004 │Sticlă pentru construcţii. Produse│ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ │ │de bază speciale. Sticlă │ │ │ ││ │ │borosilicatică. Partea 1-2: │ │ │ ││ │ │Evaluarea conformităţii/Standard │ │ │ ││ │ │de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│125.│SR EN 1748-2-2:2004 │Sticlă pentru construcţii. Produse│ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ │ │de bază speciale-Vitroceram. │ │ │ ││ │ │Partea 2-2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│126.│SR EN 1806:2007 │Coşuri de fum. Blocuri canal │ │ 01.05.2007│ 01.05.2008││ │ │(olane) de argilă/ceramică pentru │ │ │ ││ │ │coşuri de fum cu perete simplu. │ │ │ ││ │ │Condiţii şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│127.│SR EN 1825-1:2005 │Separatoare de grăsimi. Partea 1: │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ ├──────────────────────────┤Principii pentru proiectare, │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1825-1:2005/AC:2006 │performanţe şi încercări, marcare │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │şi controlul calităţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│128.│SR EN 1856-1:2009 │Coşuri de fum. Condiţii pentru │SR EN 1856-1:2004│ 01.03.2010│ 01.03.2011┤│ │ │coşuri de fum metalice. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Componente ale sistemelor │ │ │ ││ │ │coşurilor de fum │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│129.│SR EN 1856-2:2009 │Coşuri de fum. Condiţii pentru │SR EN 1856-2:2004│ 01.03.2010│ 01.03.2011││ │ │coşuri de fum metalice. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Tubulaturi şi elemente de │ │ │ ││ │ │racordare metalice │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│130.│SR EN 1857:2010 │Coşuri de fum. Componente. Canale │SR EN 1857 + │ 01.01.2011│ 01.01.2012││ │ │interioare de beton │A1:2008 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│131.│SR EN 1858 + A1:2011 │Coşuri de fum. Componente. Blocuri│SR EN 1858:2009 │ 01.04.2012│ 01.04.2013││ │ │canal de beton cu pereţi simpli │ │ │ ││ │ │sau cu mai mulţi pereţi │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│132.│SR EN 1863-2:2004 │Sticlă pentru construcţii. Geam de│ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ │ │sticlă silico-calco-sodică călit │ │ │ ││ │ │termic. Partea 2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│133.│SR EN 1873:2006 │Accesorii prefabricate pentru │ │ 01.10.2006│ 01.10.2009││ │ │acoperiş. Luminatoare de plafon de│ │ │ ││ │ │material plastic. Specificaţie de │ │ │ ││ │ │produs şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│134.│SR EN 1916:2003 │Tuburi şi accesorii din beton │ │ 01.08.2003│ 23.11.2004││ ├──────────────────────────┤simplu, beton slab armat şi beton │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1916:2003/AC:2008 │armat │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│135.│SR EN 1917:2003 │Cămine de vizitare şi cămine de │ │ 01.08.2003│ 23.11.2004││ ├──────────────────────────┤racord din beton simplu, beton │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1917:2003/AC:2008 │slab armat şi beton armat │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│136.│SR EN 1935:2003 │Accesorii pentru construcţii. │ │ 01.10.2002│ 01.12.2003││ ├──────────────────────────┤Balama cu ax simplu. Cerinţe şi │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 1935:2003/AC:2004 │metode de încercare │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│137.│SR EN 10025-1:2005 │Produse laminate la cald din │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ │ │oţeluri pentru construcţii. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Condiţii tehnice │ │ │ ││ │ │generale de livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│138.│SR EN 10088-4:2009 │Oţeluri inoxidabile. Partea 4: │ │ 01.02.2010│ 01.02.2011││ │ │Condiţii tehnice de livrare pentru│ │ │ ││ │ │table şi benzi din oţeluri │ │ │ ││ │ │rezistente la coroziune pentru │ │ │ ││ │ │utilizări la construcţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│139.│SR EN 10088-5:2009 │Oţeluri inoxidabile. Partea 5: │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ │ │Condiţii tehnice de livrare pentru│ │ │ ││ │ │bare, sârme laminate, sârme trase,│ │ │ ││ │ │profile şi produse formate la rece│ │ │ ││ │ │din oţeluri rezistente la │ │ │ ││ │ │coroziune pentru utilizări la │ │ │ ││ │ │construcţii │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│140.│SR EN 10210-1:2006 │Profile cave finisate la cald │ │ 01.02.2007│ 01.02.2008││ │ │pentru construcţii, din oţeluri │ │ │ ││ │ │de construcţie nealiate şi cu │ │ │ ││ │ │granulaţie fină. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│141.│SR EN 10219-1:2006 │Profile cave deformate la rece │ │ 01.02.2007│ 01.02.2008││ │ │pentru construcţii, din oţeluri │ │ │ ││ │ │de construcţie nealiate şi cu │ │ │ ││ │ │granulaţie fină. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│142.│SR EN 10224:2003 │Ţevi şi racorduri de oţel nealiat │ │ 01.04.2006│ 01.04.2007││ ├──────────────────────────┤pentru transportul lichidelor │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 10224:2003/A1:2005 │apoase, inclusiv apă potabilă. │ │ 01.04.2006│ 01.04.2007││ │ │Condiţii tehnice de livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│143.│SR EN 10255 + A1:2007 │Ţevi din oţel nealiat pentru │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ │ │sudare şi filetare. Condiţii │ │ │ ││ │ │tehnice de livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│144.│SR EN 10311:2005 │Asamblări pentru racordarea │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007││ │ │ţevilor de oţel şi racorduri │ │ │ ││ │ │pentru transportul lichidelor │ │ │ ││ │ │apoase, inclusiv apă potabilă │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│145.│SR EN 10312:2003 │Ţevi de oţel inoxidabil sudate │ │ 01.04.2006│ 01.04.2007││ ├──────────────────────────┤pentru transportul lichidelor │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 10312:2003/A1:2005 │apoase, inclusiv apă potabilă. │ │ 01.04.2006│ 01.04.2007││ │ │Condiţii tehnice de livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│146.│SR EN 10340:2008 │Oţeluri turnate pentru construcţii│ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 10340:2008/AC:2009 │ │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│147.│SR EN 10343:2009 │Oţeluri pentru călire şi revenire │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ │ │utilizate în construcţii. Condiţii│ │ │ ││ │ │tehnice de livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│148.│SR EN 12004 + A1:2012 │Adezivi pentru plăci ceramice. │SR EN 12004:2008 │ 01.04.2013│ 01.07.2013││ │ │Cerinţe, evaluarea conformităţii, │ │ │ ││ │ │clasificare şi notare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│149.│SR EN 12050-1:2002 │Staţii de pompare a apelor uzate │ │ 01.11.2001│ 01.11.2002││ │ │pentru clădiri şi terenuri. │ │ │ ││ │ │Principii de construcţie şi │ │ │ ││ │ │încercare. Partea 1: Staţii de │ │ │ ││ │ │pompare pentru ape uzate cu │ │ │ ││ │ │materii fecale │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│150.│SR EN 12050-2:2002 │Staţii de pompare a apelor uzate │ │ │ ││ │ │pentru clădiri şi terenuri. │ │ │ ││ │ │Principii de construcţie şi │ │ │ ││ │ │încercare. Partea 2: Staţii de │ │ │ ││ │ │pompare pentru ape uzate fără │ │ │ ││ │ │materii fecale │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│151.│SR EN 12050-3:2002 │Staţii de pompare a apelor uzate │ │ │ ││ │ │pentru clădiri şi terenuri. │ │ │ ││ │ │Principii de construcţie şi │ │ │ ││ │ │încercare. Partea 3: Staţii de │ │ │ ││ │ │pompare cu aplicare limitată │ │ │ ││ │ │pentru ape uzate cu materii fecale│ │ 01.10.2001│ 01.10.2002│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│152.│SR EN 12050-4:2002 │Staţii de pompare a apelor uzate │ │ │ ││ │ │pentru clădiri şi terenuri. │ │ │ ││ │ │Principii de construcţie şi │ │ │ ││ │ │încercare. Partea 4: Robinet de │ │ │ ││ │ │reţinere pentru ape uzate cu │ │ │ ││ │ │materii fecale şi fără materii │ │ │ ││ │ │fecale │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│153.│SR EN 12057:2005 │Produse de piatră naturală. Plăci │ │ │ ││ │ │modulare. Condiţii │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│154.│SR EN 12058:2005 │Produse de piatră naturală. Plăci │ │ │ ││ │ │pentru pardoseli şi scări. │ │ │ ││ │ │Condiţii │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│155.│SR EN 12094-1:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru dispozitive │ │ │ ││ │ │electrice automate de comandă şi │ │ │ ││ │ │temporizare │ │ 01.02.2004│ 01.05.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│156.│SR EN 12094-2:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 2: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru dispozitive │ │ │ ││ │ │neelectrice automate de comandă şi│ │ │ ││ │ │temporizare │ │ 01.02.2004│ 01.05.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│157.│SR EN 12094-3:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 3: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru dispozitive │ │ │ ││ │ │manuale de declanşare şi de oprire│ │ 01.01.2004│ 01.09.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│158.│SR EN 12094-4:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 4: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru ansambluri de │ │ │ ││ │ │supape şi declanşatoarele lor │ │ 01.05.2005│ 01.08.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│159.│SR EN 12094-5:2006 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 5: Condiţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru distribuitoare de│ │ │ ││ │ │înaltă şi joasă presiune şi │SR EN 12094-5: │ │ ││ │ │declanşatoarele lor │2002 │ 01.02.2007│ 01.05.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│160.│SR EN 12094-6:2006 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 6: Condiţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru dispozitivele │ │ │ ││ │ │neelectrice de scoatere din │SR EN 12094-6: │ │ ││ │ │funcţiune │2002 │ 01.02.2007│ 01.05.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│161.│SR EN 12094-7:2002 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ 01.10.2001│ 01.04.2004││ ├──────────────────────────┤incendiilor. Componente pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12094-7:2002/A1:2005│sisteme de stingere cu gaz. │ │ 01.11.2005│ 01.11.2006││ │ │Partea 7: Condiţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru duzele sistemelor│ │ │ ││ │ │cu CO(2) │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│162.│SR EN 12094-8:2006 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 8: Condiţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru racorduri │ │ 01.02.2007│ 01.05.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│163.│SR EN 12094-9:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 9: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru detectoare │ │ │ ││ │ │speciale de incendiu │ │ 01.01.2004│ 01.09.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│164.│SR EN 12094-10:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 10: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru manometre şi │ │ │ ││ │ │presostate │ │ 01.02.2004│ 01.05.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│165.│SR EN 12094-11:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 11: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru dispozitive │ │ │ ││ │ │mecanice de cântărire │ │ 01.01.2004│ 01.09.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│166.│SR EN 12094-12:2004 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de stingere cu gaz. │ │ │ ││ │ │Partea 12: Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru dispozitive de │ │ │ ││ │ │alarmare pneumatice │ │ 01.01.2004│ 01.09.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│167.│SR EN 12094-13:2002 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ 01.01.2002│ 01.04.2004││ ├──────────────────────────┤incendiilor. Componente pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12094-13:2002/AC: │sisteme de stingere cu gaz. │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010││ │2002 │Partea 13: Condiţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare pentru clapete antiretur│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│168.│SR EN 12101-1:2006 │Sisteme pentru controlul fumului │ │ 01.06.2006│ 01.09.2008││ ├──────────────────────────┤şi al gazelor fierbinţi. Partea 1:│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12101-1:2006/A1:2006│Specificaţie pentru barierele de │ │ 01.12.2006│ 01.09.2008││ │ │fum │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│169.│SR EN 12101-2:2004 │Sisteme pentru controlul fumului │ │ │ ││ │ │şi al gazelor fierbinţi. Partea 2:│ │ │ ││ │ │Specificaţii pentru ventilatoare │ │ │ ││ │ │de evacuare naturală a fumului şi │ │ │ ││ │ │gazelor fierbinţi │ │ 01.04.2004│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│170.│SR EN 12101-3:2003 │Sisteme pentru controlul fumului │ │ 01.04.2004│ 01.04.2005││ ├──────────────────────────┤şi al căldurii. Partea 3: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12101-3:2003/AC:2005│Specificaţii pentru ventilarea │ │ 01.01.2006│ 01.01.2006││ │ │fumului şi a degajărilor de │ │ │ ││ │ │căldură │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│171.│SR EN 12101-6:2005 │Sisteme pentru controlul fumului │ │ 01.04.2006│ 01.04.2007││ ├──────────────────────────┤şi al gazelor fierbinţi. Partea 6:│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12101-6:2005/AC:2007│Specificaţii pentru sisteme cu │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │presiune diferenţială - Kituri │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│172.│SR EN 12101-7:2011 │Sisteme pentru controlul fumului │ │ │ ││ │ │şi al gazelor fierbinţi. Partea 7:│ │ │ ││ │ │Canale (tubulaturi) de control al │ │ │ ││ │ │fumului │ │ 01.02.2012│ 01.02.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│173.│SR EN 12101-8:2011 │Sisteme pentru controlul fumului │ │ │ ││ │ │şi al gazelor fierbinţi. Partea 8:│ │ │ ││ │ │Trape de control al fumului │ │ 01.02.2012│ 01.02.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│174.│SR EN 12101-10:2006 │Sisteme pentru controlul fumului │ │ 01.10.2006│ 01.05.2012││ ├──────────────────────────┤şi al gazelor fierbinţi. │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12101-10:2006/AC: │Partea 10: Echipament de │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008││ │2007 │alimentare cu energie │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│175.│SR EN 12150-2:2004 │Sticlă pentru construcţii. Geam de│ │ │ ││ │ │securitate de sticlă silico-calco-│ │ │ ││ │ │sodică securizat termic. Partea 2:│ │ │ ││ │ │Evaluarea conformităţii/Standard │ │ │ ││ │ │de produs │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│176.│SR EN 12209:2004 │Feronerie pentru clădiri. Broaşte │ │ 01.12.2004│ 01.06.2006││ ├──────────────────────────┤îngropate şi aplicate şi plăci │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12209:2004/AC:2006 │opritor, acţionate mecanic. │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006││ │ │Cerinţe şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│177.│SR EN 12259-1 + A1:2002 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ 01.04.2002│ 01.09.2005││ ├──────────────────────────┤incendiilor. Componente pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-1 + A1:2002/ │sisteme cu sprinklere şi cu apă │ │ 01.03.2005│ 01.03.2006││ │A2:2004 │pulverizată. Partea 1: Sprinklere │ │ │ ││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-1 + A1:2002/ │ │ │ 01.11.2006│ 01.11.2007││ │A3:2006 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│178.│SR EN 12259-2:2002 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ 01.01.2002│ 01.08.2007││ ├──────────────────────────┤incendiilor. Componente pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-2:2002/A1:2002│sisteme cu sprinklere şi cu apă │ │ 01.01.2002│ 01.08.2007││ ├──────────────────────────┤pulverizată. Partea 2: Sistem de │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-2:2002/A2:2006│supape de alarmă apă-apă │ │ 01.09.2006│ 01.08.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-2:2002/AC:2003│ │ │ 01.06.2005│ 01.06.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│179.│SR EN 12259-3:2002 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ 01.01.2002│ 01.08.2007││ ├──────────────────────────┤incendiilor. Componente pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-3:2002/A1:2003│sisteme cu sprinklere şi cu apă │ │ 01.01.2002│ 01.08.2007││ ├──────────────────────────┤pulverizată. Partea 3: Sisteme de │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-3:2002/A2:2006│supapă de alarmă apă-aer │ │ 01.09.2006│ 01.08.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│180.│SR EN 12259-4:2002 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ 01.01.2002│ 01.04.2004││ ├──────────────────────────┤incendiilor. Componente pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12259-4:2002/A1:2003│sisteme cu sprinklere şi cu apă │ │ 01.01.2002│ 01.04.2004││ │ │pulverizată. Partea 4: Dispozitive│ │ │ ││ │ │de alarmare cu motor hidraulic │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│181.│SR EN 12259-5:2003 │Sisteme fixe de luptă împotriva │ │ │ ││ │ │incendiilor. Componente pentru │ │ │ ││ │ │sisteme cu sprinklere şi cu apă │ │ │ ││ │ │pulverizată. Partea 5: Detectoare │ │ │ ││ │ │de curgere a apei │ │ 01.07.2003│ 01.09.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│182.│SR EN 12271:2007 │Tratamente bituminoase. Cerinţe │ │ 01.01.2008│ 01.01.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│183.│SR EN 12273:2008 │Straturi bituminoase turnate la │ │ │ ││ │ │rece. Cerinţe │ │ 01.01.2009│ 01.01.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│184.│SR EN 12285-2:2005 │Rezervoare de oţel executate în │ │ │ ││ │ │atelier. Partea 2: Rezervoare │ │ │ ││ │ │cilindrice orizontale cu pereţi │ │ │ ││ │ │simpli sau dubli pentru │ │ │ ││ │ │depozitarea deasupra solului a │ │ │ ││ │ │lichidelor inflamabile şi │ │ │ ││ │ │neinflamabile care poluează apa │ │ 01.01.2006│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│185.│SR EN 12326-1:2014***) │Produse de ardezie şi piatră │ │ │ ││ ├──────────────────────────┤pentru învelitori şi placări │ │ │ ││ │ │discontinue. Partea 1: │SR EN 12326-1: │ │ ││ │ │Specificaţie de produs │2004 │ 13.02.2015│ 13.02.2016│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│186.│SR EN 12337-2:2004 │Sticlă pentru construcţii. Geam de│ │ │ ││ │ │sticlă silico-calco-sodică │ │ │ ││ │ │securizat chimic. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Evaluarea conformităţii/Standard │ │ │ ││ │ │de produs │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│187.│SR EN 12352:2006 │Echipament pentru dirijarea │ │ │ ││ │ │traficului. Dispozitive luminoase │ │ │ ││ │ │de avertizare şi de securitate │ │ 01.02.2007│ 01.02.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│188.│SR EN 12368:2006 │Echipament pentru dirijarea │ │ │ ││ │ │traficului. Semafoare │ │ 01.02.2007│ 01.02.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│189.│SR EN 12380:2003 │Supape de echilibrare a presiunii │ │ │ ││ │ │pentru sisteme interioare de │ │ │ ││ │ │canalizare. Cerinţe, metode de │ │ │ ││ │ │încercare şi evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii │ │ 01.10.2003│ 01.10.2004│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│190.│SR EN 12446:2011 │Coşuri de fum. Componente. │ │ │ ││ │ │Anvelope exterioare de beton │SR EN 12446:2004 │ 01.04.2012│ 01.04.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│191.│SR EN 12467:2012 │Plăci plane de fibrociment. │SR EN 12467:2006 │ 01.07.2013│ 01.07.2013││ │ │Specificaţii de produse şi metode ├─────────────────┤ │ ││ │ │de încercare │SR EN 12467:2006/│ │ ││ │ │ │A1:2006 │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ ││ │ │ │SR EN 12467:2006/│ │ ││ │ │ │A2:2007 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│192.│SR EN 12566-1:2002 │Staţii mici de epurare a apelor │ │ 01.12.2004│ 01.12.2005││ ├──────────────────────────┤uzate până la 50 PTE. Partea 1: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12566-1:2002/A1:2004│Fose septice prefabricate. Kituri │ │ 01.12.2004│ 01.12.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│193.│SR EN 12566-3 + A2:2013 │Staţii mici de epurare a apelor │ │ │ ││ │ │uzate până la 50 PTE. Partea 3: │ │ │ ││ │ │Staţii de epurare a apelor uzate │ │ │ ││ │ │menajere prefabricate şi/sau │SR EN 12566-3 + │ │ ││ │ │asamblate in situ │A1:2009 │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│194.│SR EN 12566-4:2008 │Staţii mici de epurare a apelor │ │ │ ││ │ │uzate până la 50 PTE. Partea 4: │ │ │ ││ │ │Fose septice asamblate in situ din│ │ │ ││ │ │elemente prefabricate │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│195.│SR EN 12566-6:2013 │Staţii mici de epurare a apelor │ │ │ ││ │ │uzate până la 50 PTE. Partea 6: │ │ │ ││ │ │Unităţi prefabricate de tratament │ │ │ ││ │ │pentru efluenţii de fose septice │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│196.│SR EN 12566-7:2013 │Staţii mici de epurare a apelor │ │ │ ││ │ │uzate până la 50 PTE. Partea 7: │ │ │ ││ │ │Unităţi de tratare terţiară │ │ │ ││ │ │prefabricate │ │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│197.│SR EN 12591:2009 │Bitum şi lianţi bituminoşi. │ │ │ ││ │ │Specificaţii pentru bitumuri │ │ │ ││ │ │rutiere │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│198.│SR EN 12602 + A1:2013 │Elemente prefabricate armate de │ │ │ ││ │ │beton celular autoclavizat │ │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│199.│SR EN 12620 + A1:2008 │Agregate pentru beton │SR EN 12620:2003 │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│200.│SR EN 12676-1:2002 │Sisteme rutiere antiorbire. │ │ 01.02.2004│ 01.02.2006││ ├──────────────────────────┤Partea 1: Performanţe şi │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12676-1:2002/A1:2004│caracteristici │ │ 01.02.2004│ 01.02.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│201.│SR EN 12737 + A1:2008 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Plăci de pardoseală pentru │ │ │ ││ │ │adăposturi de animale │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│202.│SR EN 12764 + A1:2008 │Obiecte sanitare. Specificaţii │ │ │ ││ │ │pentru băi cu sistem de barbotare │ │ │ ││ │ │a apei │SR EN 12764:2005 │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│203.│SR EN 12794 + A1:2007 │Produse prefabricate de beton. │SR EN 12794:2006 │ 01.02.2008│ 01.02.2009││ ├──────────────────────────┤Piloţi de fundaţie │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12794 + A1:2007/AC: │ │ │ 01.08.2009│ 01.08.2009││ │2009 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│204.│SR EN 12809:2003 │Boilere de uz casnic cu │ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤combustibil solid. Putere de │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12809:2003/A1:2005 │încălzire nominală până la 50 kW. │ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤Cerinţe şi metode de încercare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12809:2003/AC:2006 │ │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN │ │ │ │ ││ │12809:2003/A1:2005/AC:2008│ │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│205.│SR EN 12815:2003 │Aparate de gătit casnice cu │ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤combustibil solid. Cerinţe şi │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12815:2003/A1:2005 │metode de încercare │ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12815:2003/AC:2006 │ │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN │ │ │ │ ││ │12815:2003/A1:2005/AC:2008│ │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│206.│SR EN 12839:2012 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Elemente pentru împrejmuiri │SR EN 12839:2002 │ 01.10.2012│ 01.10.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│207.│SR EN 12843:2005 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Stâlpi │ │ 01.09.2005│ 01.09.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│208.│SR EN 12859:2011 │Plăci de ipsos. Definiţii, │SR EN 12859:2008 │ 01.12.2011│ 01.12.2012││ │ │condiţii şi metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│209.│SR EN 12860:2003 │Lianţi - adezivi pe bază de ipsos │ │ 01.04.2002│ 01.04.2003││ ├──────────────────────────┤pentru plăci de ipsos. Definiţii, │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12860:2003/AC:2003 │caracteristici şi metode de │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010││ │ │încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│210.│SR EN 12878:2005 │Pigmenţi pentru colorarea │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007││ ├──────────────────────────┤materialelor de construcţie pe │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 12878:2005/AC:2006 │bază de ciment şi/sau var. │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │Specificaţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│211.│SR EN 12899-1:2007 │Indicatoare fixe pentru │ │ │ ││ │ │semnalizare rutieră verticală. │ │ │ ││ │ │Partea 1. Panouri fixe │ │ 01.01.2009│ 01.01.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│212.│SR EN 12899-2:2007 │Indicatoare fixe pentru │ │ │ ││ │ │semnalizare rutieră verticală. │ │ │ ││ │ │Partea 2. Borne verticale │ │ │ ││ │ │luminoase │ │ 01.01.2009│ 01.01.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│213.│SR EN 12899-3:2007 │Indicatoare fixe pentru │ │ │ ││ │ │semnalizare rutieră verticală. │ │ │ ││ │ │Partea 3. Stâlpi de dirijare │ │ │ ││ │ │pentru balizajul permanent şi │ │ │ ││ │ │dispozitive reflectorizante │ │ 01.01.2009│ 01.01.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│214.│SR EN 12951:2005 │Accesorii prefabricate pentru │ │ │ ││ │ │învelitoare de acoperiş. Scări de │ │ │ ││ │ │acoperiş fixate permanent. │ │ │ ││ │ │Specificaţie de produs şi metode │ │ │ ││ │ │de încercări │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│215.│SR EN 12966-1 + A1:2010 │Semnalizare rutieră verticală. │SR EN 12966-1: │ │ ││ │ │Indicatoare rutiere cu mesaj │2006 │ 01.08.2010│ 01.08.2010││ │ │variabil. Partea 1: Standard de │ │ │ ││ │ │produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│216.│SR EN 13024-2:2004 │Sticlă pentru construcţii. Geam de│ │ │ ││ │ │securitate borosilicatic securizat│ │ │ ││ │ │termic. Partea 2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/standard de produs │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│217.│SR EN 13043:2003 │Agregate pentru amestecuri │ │ 01.07.2003│ 01.06.2004││ ├──────────────────────────┤bituminoase şi pentru finisarea │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13043:2003/AC:2004 │suprafeţelor, utilizate la │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006││ │ │construcţia şoselelor, a │ │ │ ││ │ │aeroporturilor şi a altor zone cu │ │ │ ││ │ │trafic │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│218.│SR EN 13055-1:2003 │Agregate uşoare. Partea 1: │ │ 01.03.2003│ 01.06.2004││ ├──────────────────────────┤Agregate uşoare pentru betoane, │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13055-1:2003/AC:2004│mortare şi paste de ciment │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│219.│SR EN 13055-2:2004 │Agregate uşoare. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Agregate uşoare pentru amestecuri │ │ │ ││ │ │hidrocarbonate, tratamente │ │ │ ││ │ │superficiale şi pentru straturi │ │ │ ││ │ │tratate şi netratate │ │ 01.05.2005│ 01.05.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│220.│SR EN 13063-1 + A1:2007 │Coşuri de fum. Sisteme de coşuri │ │ │ ││ │ │de fum cu pereţi interiori de │ │ │ ││ │ │argilă arsă/ceramică. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Condiţii şi metode de încercare │ │ │ ││ │ │corespunzătoare determinării │SR EN 13063-1: │ │ ││ │ │rezistenţei la focul din coş │2006 │ 01.05.2008│ 01.05.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│221.│SR EN 13063-2 + A1:2007 │Coşuri de fum. Sisteme de coşuri │ │ │ ││ │ │de fum cu pereţi interiori de │ │ │ ││ │ │argilă arsă/ceramică. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Cerinţe şi metode de încercare în │SR EN 13063-2: │ │ ││ │ │condiţii umede │2005 │ 01.05.2008│ 01.05.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│222.│SR EN 13063-3:2007 │Coşuri de fum. Sisteme de coşuri │ │ │ ││ │ │de fum cu pereţi interiori de │ │ │ ││ │ │argilă arsă/ceramică. Partea 3: │ │ │ ││ │ │Condiţii şi metode de încercare │ │ │ ││ │ │pentru sisteme de canale de aer/ │ │ │ ││ │ │gaze de ardere │ │ 01.05.2008│ 01.05.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│223.│SR EN 13069:2006 │Coşuri de fum. Anvelope exterioare│ │ │ ││ │ │de argilă arsă/ceramice pentru │ │ │ ││ │ │sisteme de coşuri de fum. Condiţii│ │ │ ││ │ │şi metode de încercare │ │ 01.05.2006│ 01.05.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│224.│SR EN 13084-5:2005 │Coşuri independente. Partea 5: │ │ 01.04.2006│ 01.04.2007││ ├──────────────────────────┤Materiale pentru canale interioare│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13084-5:2005/AC:2006│de argilă arsă. Specificaţie de │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│225.│SR EN 13084-7:2013 │Coşuri independente. Partea 7: │SR EN 13084-7: │ 01.09.2013│ 01.09.2013││ │ │Specificaţii de produs ale │2006 │ │ ││ │ │prefabricatelor cilindrice de oţel├─────────────────┤ │ ││ │ │pentru coşuri de oţel cu pereţi │SR EN 13084-7: │ │ ││ │ │simpli şi canale interioare de │2006/AC:2009 │ │ ││ │ │oţel │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│226.│SR EN 13101:2003 │Trepte pentru cămine de vizitare. │ │ │ ││ │ │Cerinţe, marcare, încercări şi │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii │ │ 01.08.2003│ 01.08.2004│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│227.│SR EN 13108-1:2006 │Mixturi asfaltice. Specificaţii │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008││ ├──────────────────────────┤pentru materiale. Partea 1: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13108-1:2006/AC:2008│Betoane asfaltice │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│228.│SR EN 13108-2:2006 │Mixturi asfaltice. Specificaţii │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008││ ├──────────────────────────┤pentru materiale. Partea 2: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13108-2:2006/AC:2008│Betoane asfaltice pentru straturi │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009││ │ │foarte subţiri │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│229.│SR EN 13108-3:2006 │Mixturi asfaltice. Specificaţii │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008││ ├──────────────────────────┤pentru materiale. Partea 3: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13108-3:2006/AC:2008│Betoane asfaltice suple │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│230.│SR EN 13108-4:2006 │Mixturi asfaltice. Specificaţii │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008││ ├──────────────────────────┤pentru materiale. Partea 4: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13108-4:2006/AC:2008│Mixturi asfaltice tip Hot Rolled │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009││ │ │Asphalt │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│231.│SR EN 13108-5:2006 │Mixturi asfaltice. Specificaţii │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008││ ├──────────────────────────┤pentru materiale. Partea 5: Beton │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13108-5:2006/AC:2008│asfaltic cu conţinut ridicat de │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009││ │ │mastic │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│232.│SR EN 13108-6:2006 │Mixturi asfaltice. Specificaţii │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008││ ├──────────────────────────┤pentru materiale. Partea 6: Asfalt│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13108-6:2006/AC:2008│rutier turnat │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│233.│SR EN 13108-7:2006 │Mixturi asfaltice. Specificaţii │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008││ ├──────────────────────────┤pentru materiale. Partea 7: │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13108-7:2006/AC:2008│Betoane asfaltice drenante │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│234.│SR EN 13139:2003 │Agregate pentru mortare │ │ 01.03.2003│ 01.06.2004││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13139:2003/AC:2004 │ │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│235.│SR EN 13160-1:2003 │Sisteme de detectare a │ │ │ ││ │ │scurgerilor. Partea 1: Principii │ │ │ ││ │ │generale │ │ 01.03.2004│ 01.03.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│236.│SR EN 13162:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │vată minerală (MW). Specificaţie │SR EN 13162:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│237.│SR EN 13163:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │polistiren expandat (EPS). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 13163:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│238.│SR EN 13164:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │spumă de polistiren extrudat │ │ │ ││ │ │(XPS). Specificaţie │SR EN 13164:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│239.│SR EN 13165:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │spumă rigidă de poliuretan (PUR). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 13165:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│240.│SR EN 13166:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │spumă fenolică (PF). Specificaţie │SR EN 13166:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│241.│SR EN 13167:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │sticlă celulară (CG). Specificaţie│SR EN 13167:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│242.│SR EN 13168:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │vată de lemn (WW). Specificaţie │SR EN 13168:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│243.│SR EN 13169:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │perlit expandat (EPB). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 13169:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│244.│SR EN 13170:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │plută expandată (ICB). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 13170:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│245.│SR EN 13171:2012 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │fibre de lemn (WF). Specificaţie │SR EN 13171:2009 │ 01.09.2013│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│246.│SR EN 13224:2012 │Produse prefabricate de beton. │SR EN 13224 + │ │ ││ │ │Elemente de planşeu cu nervuri │A1:2007 │ 01.08.2012│ 01.08.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│247.│SR EN 13225:2013 │Produse prefabricate de beton. │SR EN 13225:2005 │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │Elemente liniare de structură ├─────────────────┤ │ ││ │ │ │SR EN 13225:2005/│ │ ││ │ │ │AC:2007 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│248.│SR EN 13229:2003 │Aparate care includ focare │ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤deschise cu combustibili solizi. │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13229:2003/A1:2004 │Cerinţe şi metode de încercare │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13229:2003/A2:2005 │ │ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13229:2003/AC:2006 │ │ │ 01.07.2007│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13229:2003/ │ │ │ │ ││ │A2:2005/AC:2008 │ │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│249.│SR EN 13240:2003 │Sobe cu combustibil solid. Cerinţe│ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤şi metode de încercare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13240:2003/A2:2005 │ │ │ 01.07.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13240:2003/AC:2006 │ │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13240:2003/ │ │ │ │ ││ │A2:2005/AC:2007 │ │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│250.│SR EN 13241-1 + A1:2011 │Uşi pentru uz industrial, │ │ │ ││ │ │comercial şi pentru garaje. │ │ │ ││ │ │Standard de produs. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Produse fără caracteristici de │ │ │ ││ │ │rezistenţă la foc sau protecţie la│SR EN 13241-1: │ │ ││ │ │fum │2004 │ 01.01.2012│ 01.01.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│251.│SR EN 13242 + A1:2008 │Agregate din materiale nelegate │ │ │ ││ │ │sau legate hidraulic pentru │ │ │ ││ │ │utilizare în ingineria civilă şi │ │ │ ││ │ │în construcţii de drumuri │SR EN 13242:2003 │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│252.│SR EN 13245-2:2009 │Materiale plastice. Profile de │ │ 01.07.2010│ 01.07.2012││ ├──────────────────────────┤policlorură de vinil neplastifiată│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13245-2:2008/AC:2010│(PVC-U) pentru utilizări în │ │ 01.07.2010│ 01.07.2010││ │ │construcţii. Partea 2: Profile │ │ │ ││ │ │PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de│ │ │ ││ │ │pereţi şi plafoane interioare şi │ │ │ ││ │ │exterioare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│253.│SR EN 13249:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13249:2001/A1:2005 │utilizarea la construcţia de │ │ 01.11.2005│ 01.11.2006││ │ │drumuri şi alte zone de circulaţie│ │ │ ││ │ │(cu excepţia căilor ferate şi a │ │ │ ││ │ │straturilor de uzură) │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│254.│SR EN 13250:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13250:2001/A1:2005 │utilizarea la construcţia de căi │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ │ │ferate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│255.│SR EN 13251:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13251:2001/A1:2005 │utilizarea în lucrările de │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ │ │terasamente, fundaţii şi structuri│ │ │ ││ │ │de susţinere │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│256.│SR EN 13252:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru a fi │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13252:2001/A1:2005 │utilizate în sistemele de drenaj │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│257.│SR EN 13253:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13253:2001/A1:2005 │utilizarea la lucrările de control│ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ │ │al eroziunii (protecţii costiere, │ │ │ ││ │ │apărări de maluri) │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│258.│SR EN 13254:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13254:2001/A1:2005 │utilizarea în construcţii de │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ ├──────────────────────────┤rezervoare şi baraje │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13254:2001/AC:2004 │ │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│259.│SR EN 13255:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13255:2001/A1:2005 │utilizarea la construcţia de │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ ├──────────────────────────┤canale │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13255:2001/AC:2004 │ │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│260.│SR EN 13256:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13256:2001/A1:2005 │utilizarea la construcţia de │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ ├──────────────────────────┤tuneluri şi structuri subterane │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13256:2001/AC:2004 │ │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│261.│SR EN 13257:2001 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13257:2001/A1:2005 │utilizarea în lucrările de │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ ├──────────────────────────┤depozitare a deşeurilor solide │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13257:2001/AC:2004 │ │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│262.│SR EN 13263-1+A1:2009 │Silice ultrafină pentru beton. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Definiţii, condiţii şi │SR EN 13263-1: │ │ ││ │ │criterii de conformitate │2005 │ 01.01.2010│ 01.01.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│263.│SR EN 13265:2003 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.10.2001│ 01.10.2002││ ├──────────────────────────┤Caracteristici cerute pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13265:2003/A1:2005 │utilizarea în proiecte de │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007││ ├──────────────────────────┤depozitare a deşeurilor lichide │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13265:2003/AC:2004 │ │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│264.│SR EN 13279-1:2009 │Ipsos şi tencuieli pe bază de │ │ │ ││ │ │ipsos. Partea 1: Definiţii şi │SR EN 13279-1: │ │ ││ │ │condiţii │2005 │ 01.10.2009│ 01.10.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│265.│SR EN 13282-1:2013 │Lianţi hidraulici rutieri. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Întărirea rapidă a │ │ │ ││ │ │lianţilor hidraulici rutieri. │ │ │ ││ │ │Compoziţie, specificaţii şi │ │ │ ││ │ │criterii de conformitate │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│266.│SR EN 13310:2004 │Spălătoare de bucătărie. Condiţii │ │ │ ││ │ │de funcţionare şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │ │ 01.02.2004│ 01.02.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│267.│SR EN 13341+A1:2011 │Rezervoare termoplastice statice │ │ │ ││ │ │pentru depozitarea deasupra │ │ │ ││ │ │solului a combustibililor pentru │ │ │ ││ │ │încălzire, a benzinei şi a │ │ │ ││ │ │motorinei pentru uz casnic. │ │ │ ││ │ │Rezervoare de polietilenă │ │ │ ││ │ │injectată prin suflare, de │ │ │ ││ │ │polietilenă injectată prin │ │ │ ││ │ │centrifugare şi de poliamidă 6 │ │ │ ││ │ │prin polimerizare anionică. │ │ │ ││ │ │Cerinţe şi metode de încercare │SR EN 13341:2005 │ 01.10.2011│ 01.10.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│268.│SR EN 13361:2005 │Bariere geosintetice. │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13361:2005/A1:2007 │utilizarea la construcţia de │ │ 01.06.2007│ 01.06.2008││ │ │rezervoare şi baraje │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│269.│SR EN 13362:2005 │Bariere geosintetice. │ │ │ ││ │ │Caracteristici impuse pentru │ │ │ ││ │ │utilizarea în construcţia de │ │ │ ││ │ │canale │ │ 01.02.2006│ 01.02.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│270.│SR EN 13383-1:2003 │Agregate pentru anrocamente. │ │ 01.03.2003│ 01.06.2004││ ├──────────────────────────┤Partea 1: Specificaţii │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13383-1:2003/AC:2004│ │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│271.│SR EN 13407:2007 │Pisoare de perete. Cerinţe de │ │ │ ││ │ │funcţionare şi metode de încercări│ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│272.│SR EN 13450:2003 │Agregate pentru balast de cale │ │ 01.10.2003│ 01.06.2004││ ├──────────────────────────┤ferată │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13450:2003/AC:2004 │ │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│273.│SR EN 13454-1:2005 │Lianţi, lianţi compoziţi şi │ │ │ ││ │ │amestecuri preparate în fabrică │ │ │ ││ │ │pentru şape pe bază de sulfat de │ │ │ ││ │ │calciu. Partea 1: Definiţii şi │ │ │ ││ │ │specificaţii │ │ 01.07.2005│ 01.07.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│274.│SR EN 13479:2005 │Materiale pentru sudare. Standard │ │ │ ││ │ │general de produs pentru metale de│ │ │ ││ │ │adaos şi fluxuri pentru sudarea │ │ │ ││ │ │prin topire a materialelor │ │ │ ││ │ │metalice │ │ 01.10.2005│ 01.10.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│275.│SR EN 13491:2005 │Bariere geosintetice. │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13491:2005/A1:2007 │utilizarea ca bariere hidraulice │ │ 01.06.2007│ 01.06.2008││ │ │în construcţia de tunele şi de │ │ │ ││ │ │structuri subterane │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│276.│SR EN 13492:2005 │Bariere geosintetice. │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ ├──────────────────────────┤Caracteristici impuse pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13492:2005/A1:2007 │utilizarea la construcţia de │ │ 01.06.2007│ 01.06.2008││ │ │depozite de deşeuri lichide, │ │ │ ││ │ │staţii de transfer sau lucrări │ │ │ ││ │ │secundare de stocare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│277.│SR EN 13493:2005 │Bariere geosintetice. │ │ │ ││ │ │Caracteristici impuse pentru │ │ │ ││ │ │utilizarea în construcţia de │ │ │ ││ │ │depozite de deşeuri solide şi │ │ │ ││ │ │amplasamente de depozitare │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│278.│SR EN 13502:2003 │Coşuri de fum. Terminale de argilă│ │ │ ││ │ │arsă/ceramice. Condiţii şi metode │ │ │ ││ │ │de încercare │ │ 01.08.2003│ 01.08.2004│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│279.│SR EN 13561+A1:2009 │Jaluzele exterioare. Cerinţe de │ │ │ ││ │ │performanţă, inclusiv de │ │ │ ││ │ │securitate │SR EN 13561:2004 │ 01.08.2009│ 01.08.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│280.│SR EN 13564-1:2003 │Clapete împotriva refulării pentru│ │ │ ││ │ │clădiri. Partea 1: Cerinţe │ │ 01.05.2003│ 01.05.2004│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│281.│SR EN 13616:2004 │Dispozitive pentru limitarea │ │ 01.05.2005│ 01.05.2006││ ├──────────────────────────┤umplerii rezervoarelor statice │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13616:2004/AC:2006 │pentru combustibili petrolieri │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006││ │ │lichizi │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│282.│SR EN 13658-1:2005 │Plase şi profiluri metalice. │ │ │ ││ │ │Definiţii, specificaţii şi metode │ │ │ ││ │ │de încercare. Partea 1: Tencuieli │ │ │ ││ │ │interioare │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│283.│SR EN 13658-2:2005 │Plase şi profiluri metalice. │ │ │ ││ │ │Definiţii, specificaţii şi metode │ │ │ ││ │ │de încercări. Partea 2: Tencuieli │ │ │ ││ │ │exterioare │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│284.│SR EN 13659+A1:2009 │Elemente de închidere pentru │ │ │ ││ │ │goluri echipate cu ferestre. │ │ │ ││ │ │Cerinţe de performanţă, inclusiv │ │ │ ││ │ │de securitate │SR EN 13659:2004 │ 01.08.2009│ 01.08.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│285.│SR EN 13693+A1:2009 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Elemente speciale de acoperiş │SR EN 13693:2005 │ 01.05.2010│ 01.05.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│286.│SR EN 13707+A2:2009 │Foi flexibile pentru │ │ │ ││ │ │hidroizolaţii. Foi bituminoase │ │ │ ││ │ │armate pentru hidroizolarea │ │ │ ││ │ │acoperişului. Definiţii şi │ │ │ ││ │ │caracteristici │SR EN 13707:2005 │ 01.04.2010│ 01.10.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│287.│SR EN 13747+A2:2010 │Produse prefabricate de beton. │SR EN 13747+A1: │ │ ││ │ │Predale pentru sisteme de planşee │2009 │ 01.01.2011│ 01.01.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│288.│SR EN 13748-1:2004 │Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci │ │ 01.06.2005│ 01.10.2006││ ├──────────────────────────┤de mozaic pentru utilizări la │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13748-1:2004/A1:2005│interior │ │ 01.04.2006│ 01.10.2006││ ├──────────────────────────┤ │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13748-1:2004/AC:2005│ │ │ 01.06.2005│ 01.06.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│289.│SR EN 13748-2:2004 │Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci │ │ │ ││ │ │de mozaic pentru utilizări la │ │ │ ││ │ │exterior │ │ 01.04.2005│ 01.04.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│290.│SR EN 13808:2013 │Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul│ │ │ ││ │ │specificaţiilor pentru emulsiile │ │ │ ││ │ │cationice de bitum │SR EN 13808:2005 │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│291.│SR EN 13813:2003 │Materiale pentru şape şi │ │ │ ││ │ │pardoseli. Materiale pentru şape. │ │ │ ││ │ │Caracteristici şi cerinţe │ │ 01.08.2003│ 01.08.2004│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│292.│SR EN 13815:2007 │Produse de ipsos cu fibre. │ │ │ ││ │ │Definiţii, condiţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercări │ │ 01.06.2007│ 01.06.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│293.│SR EN 13830:2004 │Faţade cortină. Standard de produs│ │ 01.12.2004│ 01.12.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│294.│SR EN 13859-1:2010 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│ │ │ ││ │ │Definiţii şi caracteristici ale │ │ │ ││ │ │substraturilor. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Substraturi pentru învelitori de │SR EN 13859-1+ │ │ ││ │ │acoperiş discontinue │A1:2009 │ 01.04.2011│ 01.04.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│295.│SR EN 13859-2:2010 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│ │ │ ││ │ │Definiţii şi caracteristici ale │ │ │ ││ │ │substraturilor. Partea 2: │SR EN 13859-2+ │ │ ││ │ │Substraturi pentru pereţi │A1:2009 │ 01.04.2011│ 01.04.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│296.│SR EN 13877-3:2005 │Îmbrăcăminţi rutiere de beton. │ │ │ ││ │ │Partea 3: Specificaţii pentru │ │ │ ││ │ │gujoanele utilizate la │ │ │ ││ │ │îmbrăcăminţile de beton │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│297.│SR EN 13915:2008 │Plăci prefabricate de gips-carton │ │ │ ││ │ │cu miez de carton celular. │ │ │ ││ │ │Definiţii, condiţii şi metode de │ │ │ ││ │ │încercări │ │ 01.06.2008│ 01.06.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│298.│SR EN 13924:2006 │Bitum şi lianţi bituminoşi. │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ ├──────────────────────────┤Specificaţii pentru bitumuri │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13924:2006/AC:2007 │rutiere dure │ │ 01.01.2010│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│299.│SR EN 13950:2014***) │Panouri compozite din plăci de │ │ │ ││ │ │gips-carton pentru izolare termică│ │ │ ││ │ │/acustică. Definiţii, condiţii şi │ │ │ ││ │ │metode de încercări │SR EN 13950:2006 │ 13.02.2015│ 13.02.2016│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│300.│SR EN 13956:2013 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│SR EN 13956:2006 │ │ ││ │ │Foi hidroizolante de material ├─────────────────┤ 01.10.2013│ 01.10.2013││ │ │plastic şi cauciuc pentru acoperiş│SR EN 13956:2006/│ │ ││ │ │Definiţii şi caracteristici │AC:2006 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│301.│SR EN 13963:2005 │Materiale de rostuire pentru │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007││ ├──────────────────────────┤îmbinarea panourilor de gips- │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13963:2005/AC:2006 │carton. Definiţii, condiţii şi │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│302.│SR EN 13964:2004 │Plafoane suspendate. Condiţii şi │ │ 01.01.2005│ 01.07.2007││ ├──────────────────────────┤metode de încercare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13964:2004/A1:2007 │ │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│303.│SR EN 13967:2012 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│SR EN 13967:2005 │ │ ││ │ │Foi de material plastic şi de ├─────────────────┤ 01.03.2013│ 01.07.2013││ │ │cauciuc de etanşare împotriva │SR EN 13967:2005/│ │ ││ │ │umezelii, inclusiv foi de material│A1:2007 │ │ ││ │ │plastic şi de cauciuc pentru │ │ │ ││ │ │etanşarea cuvelajelor. Definiţii │ │ │ ││ │ │şi caracteristici │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│304.│SR EN 13969:2005 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ ├──────────────────────────┤Foi bituminoase de etanşare │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13969:2005/A1:2007 │împotriva umezelii, inclusiv foi │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009││ │ │bituminoase pentru etanşarea │ │ │ ││ │ │cuvelajelor. Definiţii şi │ │ │ ││ │ │caracteristici │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│305.│SR EN 13970:2005 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│ │ 01.09.2005│ 01.09.2006││ ├──────────────────────────┤Foi bituminoase utilizate ca │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 13970:2005/A1:2007 │straturi pentru controlul │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009││ │ │vaporilor. Definiţii şi │ │ │ ││ │ │caracteristici │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│306.│SR EN 13978-1:2005 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Garaje prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Condiţii pentru garaje │ │ │ ││ │ │de beton monolit armat sau compuse│ │ │ ││ │ │din elemente individuale de │ │ │ ││ │ │dimensiunile unei camere │ │ 01.03.2006│ 01.03.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│307.│SR EN 13984:2013 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│SR EN 13984:2005 │ │ ││ │ │Foi de material plastic şi de ├─────────────────┤ 01.11.2013│ 01.11.2013││ │ │cauciuc utilizate ca straturi │SR EN 13984:2005/│ │ ││ │ │pentru controlul vaporilor. │A1:2007 │ │ ││ │ │Definiţii şi caracteristici │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│308.│SR EN 13986:2005 │Plăci pe bază de lemn destinate │ │ │ ││ │ │construcţiei. Caracteristici, │ │ │ ││ │ │evaluarea conformităţii şi marcare│SR EN 13986:2003 │ 01.06.2005│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│309.│SR EN 14016-1:2004 │Lianţi pentru şape pe bază de │ │ │ ││ │ │magnezită. Magnezită caustică şi │ │ │ ││ │ │clorură de magneziu. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Definiţii, cerinţe │ │ 01.12.2004│ 01.12.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│310.│SR EN 14023:2010 │Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru │ │ │ ││ │ │pentru specificaţiile bitumurilor │ │ │ ││ │ │modificate cu polimeri │ │ 01.01.2011│ 01.01.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│311.│SR EN 14037-1:2004 │Panouri radiante de plafon │ │ │ ││ │ │alimentate cu apă cu temperatura │ │ │ ││ │ │sub 120 grade C. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Specificaţii şi condiţii tehnice │ │ 01.02.2004│ 01.02.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│312.│SR EN 14041:2004 │Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, │ │ 01.01.2006│ 01.01.2007││ ├──────────────────────────┤textilă şi stratificată pentru │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14041:2004/AC:2007 │pardoseală. Caracteristici │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │esenţiale │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│313.│SR EN 14055:2011 │Rezervoare de spălare cu apă │ │ │ ││ │ │pentru WC-uri şi pisoare │ │ 01.09.2011│ 01.09.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│314.│SR EN 14063-1:2005 │Produse termoizolante destinate │ │ 01.06.2005│ 01.06.2006││ ├──────────────────────────┤utilizării la clădiri. Izolaţie │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14063-1:2005/AC:2007│termică formată in situ pe bază de│ │ 01.01.2008│ 01.01.2008││ │ │agregate uşoare de argilă │ │ │ ││ │ │expandată (LWA). Partea 1: │ │ │ ││ │ │Specificaţie de produse în vrac │ │ │ ││ │ │înainte de instalare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│315.│SR EN 14064-1:2010 │Produse termoizolante destinate │ │ │ ││ │ │utilizării la clădiri. Izolaţie │ │ │ ││ │ │termică formată in situ pe bază de│ │ │ ││ │ │vată minerală (MW). Partea 1: │ │ │ ││ │ │Specificaţie pentru produsele în │ │ │ ││ │ │vrac înainte de instalare │ │ 01.12.2010│ 01.12.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│316.│SR EN 14080:2013 │Structuri de lemn. Lemn lamelat │ │ │ ││ │ │încleiat. Cerinţe │SR EN 14080:2005 │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│317.│SR EN 14081-1+A1:2011 │Structuri de lemn. Lemn de │ │ │ ││ │ │construcţii cu secţiune │ │ │ ││ │ │dreptunghiulară clasificat după │ │ │ ││ │ │rezistenţă. Partea 1: Cerinţe │SR EN 14081-1: │ │ ││ │ │generale │2006 │ 01.10.2011│ 31.12.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│318.│SR EN 14178-2:2004 │Sticlă pentru construcţii. Produse│ │ │ ││ │ │de bază de sticlă silico-alcalino-│ │ │ ││ │ │pământoasă. Partea 2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│319.│SR EN 14179-2:2005 │Sticlă pentru construcţii. Geam de│ │ │ ││ │ │securitate de sticlă silico-calco-│ │ │ ││ │ │sodică securizat termic şi tratat │ │ │ ││ │ │Heat Soak. Partea 2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│320.│SR EN 14188-1:2005 │Produse pentru colmatarea │ │ │ ││ │ │rosturilor. Partea 1: Specificaţii│ │ │ ││ │ │pentru produsele de colmatare │ │ │ ││ │ │aplicate la cald │ │ 01.07.2005│ 01.01.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│321.│SR EN 14188-2:2005 │Produse pentru colmatarea │ │ │ ││ │ │rosturilor. Partea 2: Specificaţii│ │ │ ││ │ │pentru produsele de colmatare │ │ │ ││ │ │aplicate la rece │ │ 01.10.2005│ 01.01.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│322.│SR EN 14188-3:2006 │Produse pentru colmatarea │ │ │ ││ │ │rosturilor. Partea 3: Specificaţii│ │ │ ││ │ │pentru produse prefabricate de │ │ │ ││ │ │colmatare a rosturilor │ │ 01.11.2006│ 01.11.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│323.│SR EN 14190:2014***) │Produse realizate prin prelucrarea│ │ │ ││ │ │secundară a plăcilor de ghips- │ │ │ ││ │ │carton. Definiţii, condiţii şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │SR EN 14190:2005 │ 13.02.2015│ 13.02.2016│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│324.│SR EN 14195:2005 │Componentele structurii metalice │ │ 01.01.2006│ 01.01.2007││ ├──────────────────────────┤pentru sisteme de plăci de gips- │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14195:2005/AC:2006 │carton. Definiţii, condiţii şi │ │ 01.01.2007│ 01.01.2007││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│325.│SR EN 14209:2006 │Cornişe din plăci de gips-carton │ │ │ ││ │ │preformate. Definiţii, condiţii şi│ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ 01.09.2006│ 01.09.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│326.│SR EN 14216:2004 │Ciment. Compoziţie, specificaţii │ │ │ ││ │ │şi criterii de conformitate ale │ │ │ ││ │ │cimenturilor speciale cu căldură │ │ │ ││ │ │de hidratare foarte redusă │ │ 01.02.2005│ 01.02.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│327.│SR EN 14229:2011 │Lemn pentru structuri. Stâlpi de │ │ │ ││ │ │lemn pentru linii aeriene │ │ 01.09.2011│ 01.09.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│328.│SR EN 14246:2006 │Elemente de ipsos pentru plafoane │ │ 01.04.2007│ 01.04.2008││ ├──────────────────────────┤suspendate. Definiţii, condiţii şi│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14246:2006/AC:2007 │metode de încercare │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│329.│SR EN 14250:2010 │Structuri de lemn. Cerinţe pentru │ │ │ ││ │ │produse referitoare la elemente de│ │ │ ││ │ │structură prefabricate, asamblate │ │ │ ││ │ │cu elemente de fixare cu placă │ │ │ ││ │ │metalică ambutisată │SR EN 14250:2005 │ 01.11.2010│ 01.11.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│330.│SR EN 14296:2005 │Instalaţii sanitare. Lavoare │ │ │ ││ │ │colective │ │ 01.03.2006│ 01.03.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│331.│SR EN 14303+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din vată │ │ │ ││ │ │minerală (MW). Specificaţie │SR EN 14303:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│332.│SR EN 14304+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din spumă │ │ │ ││ │ │elastomerică flexibilă (FEF). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 14304:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│333.│SR EN 14305+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din sticlă │ │ │ ││ │ │celulară (CG). Specificaţie │SR EN 14305:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│334.│SR EN 14306+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din silicat │ │ │ ││ │ │de calciu (CS). Specificaţie │SR EN 14306:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│335.│SR EN 14307+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din spumă de │ │ │ ││ │ │polistiren extrudat (XPS). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 14307:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│336.│SR EN 14308+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din spumă │ │ │ ││ │ │rigidă de poliuretan (PUR) şi din │ │ │ ││ │ │spumă de poliizocianurat (PIR). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 14308:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│337.│SR EN 14309+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din │ │ │ ││ │ │polistiren expandat (EPS). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │SR EN 14309:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│338.│SR EN 14313+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din spumă de │ │ │ ││ │ │polietilenă (PEF). Specificaţie │SR EN 14313:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│339.│SR EN 14314+A1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din spumă │ │ │ ││ │ │fenolică (PF). Specificaţie │SR EN 14314:2010 │ 1.11.2013│ 1.11.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│340.│SR EN 14315-1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse formate in situ │ │ │ ││ │ │din spumă rigidă de poliuretan │ │ │ ││ │ │(PUR) şi din spumă de │ │ │ ││ │ │poliizocianurat (PIR). Partea 1: │ │ │ ││ │ │Specificaţii pentru sistemele de │ │ │ ││ │ │pulverizare cu spumă rigidă │ │ │ ││ │ │înainte de instalare │ │ 1.11.2013│ 1.11.2014│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│341.│SR EN 14316-1:2005 │Produse termoizolante destinate │ │ │ ││ │ │utilizării la clădiri. Izolaţie │ │ │ ││ │ │termică formată in situ pe bază de│ │ │ ││ │ │produse de perlit expandat (EP). │ │ │ ││ │ │Partea 1: Specificaţie de produse │ │ │ ││ │ │liate şi în vrac înainte de │ │ │ ││ │ │instalare │ │ 01.06.2005│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│342.│SR EN 14317-1:2005 │Produse termoizolante destinate │ │ │ ││ │ │utilizării la clădiri. Izolaţie │ │ │ ││ │ │termică formată in situ pe bază de│ │ │ ││ │ │vermiculit exfoliat (EV). │ │ │ ││ │ │Partea 1: Specificaţie de produse │ │ │ ││ │ │liate şi în vrac înainte de │ │ │ ││ │ │instalare │ │ 01.06.2005│ 01.06.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│343.│SR EN 14318-1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │clădiri. Produse formate in situ │ │ │ ││ │ │injectate din spumă rigidă de │ │ │ ││ │ │poliuretan (PUR) şi din spumă de │ │ │ ││ │ │poliizocianurat (PIR). Partea 1: │ │ │ ││ │ │Specificaţii pentru sistemele de │ │ │ ││ │ │injectare cu spumă rigidă înainte │ │ │ ││ │ │de instalare │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│344.│SR EN 14319-1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │formate in situ injectate din │ │ │ ││ │ │spumă rigidă de poliuretan (PUR) │ │ │ ││ │ │şi din spumă de poliizocianurat │ │ │ ││ │ │(PIR). Partea 1: Specificaţii │ │ │ ││ │ │pentru sistemele de injectare cu │ │ │ ││ │ │spumă rigidă înainte de instalare │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│345.│SR EN 14320-1:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ │ ││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │formate in situ pulverizate din │ │ │ ││ │ │spumă rigidă de poliuretan (PUR) │ │ │ ││ │ │şi din spumă de poliizocianurat │ │ │ ││ │ │(PIR). Partea 1: Specificaţii │ │ │ ││ │ │pentru sistemele de pulverizare cu│ │ │ ││ │ │spumă rigidă înainte de instalare │ │ 01.11.2013│ 01.11.2014│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│346.│SR EN 14321-2:2006 │Sticlă pentru construcţii. Geam de│ │ │ ││ │ │securitate de sticlă silico- │ │ │ ││ │ │alcalino-pământoasă securizat │ │ │ ││ │ │termic. Partea 2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│347.│SR EN 14339:2006 │Hidranţi de incendiu subterani │ │ 01.05.2006│ 01.05.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│348.│SR EN 14342:2013 │Pardoseli şi parchet de lemn. │ │ │ ││ │ │Caracteristici, evaluarea │SR EN 14342+A1: │ │ ││ │ │conformităţii şi marcare │2008 │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│349.│SR EN 14351-1+A1:2010 │Ferestre şi uşi. Standard de │ │ │ ││ │ │produs, caracteristici de │ │ │ ││ │ │performanţă. Partea 1: Ferestre şi│ │ │ ││ │ │uşi exterioare pentru pietoni, │ │ │ ││ │ │fără caracteristici de rezistenţă │SR EN 14351-1: │ │ ││ │ │la foc şi/sau etanşeitate la fum │2006 │ 01.12.2010│ 01.12.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│350.│SR EN 14353 + A1:2010 │Profiluri metalice şi profile │ │ │ ││ │ │caracteristice pentru utilizare la│ │ │ ││ │ │plăcile de gips-carton. Definiţii,│ │ │ ││ │ │caracteristici şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │SR EN 14353:2007 │ 01.11.2010│ 01.11.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│351.│SR EN 14374:2005 │Structuri de lemn. LVL (Lemn │ │ │ ││ │ │stratificat). Cerinţe │ │ 01.09.2005│ 01.09.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│352.│SR EN 14384:2006 │Hidranţi de incendiu supraterani │ │ 01.05.2006│ 01.05.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│353.│SR EN 14388:2006 │Dispozitive de reducere a │ │ 01.05.2006│ 01.05.2007││ ├──────────────────────────┤zgomotului din traficul rutier. │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14388:2006/AC:2008 │Specificaţii │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│354.│SR EN 14396:2004 │Scări fixe pentru cămine de │ │ │ ││ │ │vizitare │ │ 01.12.2004│ 01.12.2005│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│355.│SR EN 14399-1:2005 │Asamblări de înaltă rezistenţă cu │ │ │ ││ │ │şuruburi pretensionate pentru │ │ │ ││ │ │structuri metalice. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Cerinţe generale │ │ 01.01.2006│ 01.10.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│356.│SR EN 14411:2012 │Plăci şi dale ceramice. Definiţii,│ │ │ ││ │ │clasificare, caracteristici şi │ │ │ ││ │ │marcare. │SR EN 14411:2007 │ 01.07.2013│ 01.07.2014│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│357.│SR EN 14428+A1:2008 │Incintă de duş. Condiţii de │ │ │ ││ │ │funcţionare şi metode de încercare│SR EN 14428:2005 │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│358.│SR EN 14449:2005 │Sticlă pentru construcţii. Geam │ │ 01.03.2006│ 01.03.2007││ ├──────────────────────────┤stratificat şi geam de securitate │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14449:2005/AC:2006 │stratificat. Evaluarea │ │ 01.06.2006│ 01.06.2006││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│359.│SR EN 14471:2006 │Coşuri de fum. Sisteme de coşuri │ │ │ ││ │ │de fum cu canale interioare de │ │ │ ││ │ │material plastic. Condiţii şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ 01.06.2006│ 01.06.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│360.│SR EN 14496:2006 │Adezivi pe bază de ipsos pentru │ │ │ ││ │ │panouri compozite din plăci de │ │ │ ││ │ │gips-carton pentru izolare │ │ │ ││ │ │termică/acustică. Definiţii, │ │ │ ││ │ │condiţii şi metode de încercare │ │ 01.09.2006│ 01.09.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│361.│SR EN 14509:2013 │Panouri sandviş autoportante, │SR EN 14509:2007 │ │ ││ │ │izolante, cu peliculă dublă de ├─────────────────┤ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │acoperire metalică. Produse │SR EN 14509:2007/│ │ ││ │ │fabricate. Specificaţii │AC:2009 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│362.│SR EN 14516+A1:2011 │Căzi de baie pentru scopuri │ │ │ ││ │ │casnice │ │ 01.05.2011│ 01.05.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│363.│SR EN 14527+A1:2011 │Căzi de duş pentru scopuri casnice│ │ 01.05.2011│ 01.05.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│364.│SR EN 14528:2007 │Bideuri. Condiţii de funcţionare │ │ │ ││ │ │şi metode de încercare │SR EN 14528:2005 │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│365.│SR EN 14545:2009 │Structuri de lemn. Piese de fixare│ │ │ ││ │ │Cerinţe │ │ 01.08.2009│ 01.08.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│366.│SR EN 14566+A1:2010 │Prinderi mecanice pentru sisteme │ │ │ ││ │ │de plăci de gips-carton. Definiţii│ │ │ ││ │ │condiţii şi metode de încercare │SR E14566:2008 │ 01.05.2010│ 01.11.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│367.│SR EN 14592+A1:2012 │Structuri de lemn. Elemente de │ │ │ ││ │ │fixare. Cerinţe │SR EN 14592:2009 │ 01.03.2013│ 01.07.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│368.│SR EN 14604:2006 │ │ │ 01.05.2006│ 01.08.2008││ ├──────────────────────────┤Dispozitive de alarmă de fum │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14604:2006/AC:2009 │ │ │ 01.08.2009│ 01.08.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│369.│SR EN 14647:2006 │Ciment de aluminat de calciu. │ │ 01.08.2006│ 01.08.2007││ ├──────────────────────────┤Compoziţie, specificaţii şi │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14647:2006/AC:2007 │criterii de conformitate │ │ 01.01.2008│ 01.01.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│370.│SR EN 14680:2007 │Adezivi pentru sisteme de │ │ │ ││ │ │canalizare din materiale │ │ │ ││ │ │termoplastice fără presiune. │ │ │ ││ │ │Specificaţii │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│371.│SR EN 14688:2007 │Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe│ │ │ ││ │ │de funcţionare şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│372.│SR EN 14695: 2010 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│ │ │ ││ │ │Foi hidroizolante bituminoase │ │ │ ││ │ │armate pentru hidroizolarea │ │ │ ││ │ │tablierelor de pod de beton şi a │ │ │ ││ │ │altor suprafeţe de beton circulate│ │ │ ││ │ │de autovehicule. Definiţii şi │ │ │ ││ │ │caracteristici │ │ 01.10.2010│ 01.10.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│373.│SR EN 14716:2005 │Plafoane tensionate. Condiţii şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ 01.10.2005│ 01.10.2006│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│374.│SR EN 14782:2006 │Placă metalică autoportantă pentru│ │ │ ││ │ │învelitoare de acoperiş, placări │ │ │ ││ │ │la exterior şi căptuşiri la │ │ │ ││ │ │interior. Specificaţie de produs │ │ │ ││ │ │şi cerinţe │ │ 01.11.2006│ 01.11.2007│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│375.│SR EN 14783:2013 │Foi şi benzi metalice sprijinite │ │ │ ││ │ │complet pentru acoperiri, placări │ │ │ ││ │ │la interior şi la exterior. │ │ │ ││ │ │Specificaţie de produs şi cerinţe │SR EN 14783:2007 │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│376.│SR EN 14785:2006 │Aparate de încălzire de uz casnic │ │ │ ││ │ │cu convecţie cu peleţi din lemn. │ │ │ ││ │ │Cerinţe şi metode de încercare │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│377.│SR EN 14800:2007 │Racorduri flexibile metalice │ │ │ ││ │ │ondulate de securitate pentru │ │ │ ││ │ │conectarea aparatelor de uz casnic│ │ │ ││ │ │care utilizează combustibili │ │ │ ││ │ │gazoşi │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│378.│SR EN 14814:2007 │Adezivi pentru sisteme de │ │ │ ││ │ │canalizare din materiale │ │ │ ││ │ │termoplastice pentru lichide sub │ │ │ ││ │ │presiune. Specificaţii │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│379.│SR EN 14843:2007 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Scări │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│380.│SR EN 14844+A2:2012 │Produse prefabricate de beton. │SR EN 14844+A1: │ │ ││ │ │Chesoane subterane │2009 │ 01.09.2012│ 01.09.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│381.│SR EN 14846:2009 │Feronerie pentru clădiri. Broaşte │ │ │ ││ │ │şi zăvoare. Broaşte şi plăci │ │ │ ││ │ │opritor acţionate electromecanic. │ │ │ ││ │ │Cerinţe şi metode de încercare │ │ 01.09.2011│ 01.09.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│382.│SR EN 14889-1:2007 │Fibre pentru beton. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Fibre de oţel. Definiţii, │ │ │ ││ │ │specificaţii şi conformitate │ │ 01.06.2007│ 01.06.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│383.│SR EN 14889-2:2007 │Fibre pentru beton. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Fibre de polimer. Definiţii, │ │ │ ││ │ │specificaţii şi conformitate │ │ 01.06.2007│ 01.06.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│384.│SR EN 14891:2012 │Produse de impermeabilizare faţă │ │ 01.03.2013│ 01.03.2014││ ├──────────────────────────┤de apă utilizate în stare lichidă │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 14891/AC:2012 │pentru lipirea cu adezivi a │ │ 01.03.2013│ 01.03.2013││ │ │plăcilor ceramice. Specificaţii, │ │ │ ││ │ │metode de încercare, evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii, clasificare şi │ │ │ ││ │ │notare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│385.│SR EN 14904:2006 │Suprafeţe pentru activităţi │ │ │ ││ │ │sportive. Suprafeţe pentru │ │ │ ││ │ │activităţi multisportive în sală. │ │ │ ││ │ │Specificaţie │ │ 01.02.2007│ 01.02.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│386.│SR EN 14909:2012 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│ │ │ ││ │ │Foi hidroizolante de material │ │ │ ││ │ │plastic şi cauciuc de etanşare la │ │ │ ││ │ │umiditate. Definiţii şi │ │ │ ││ │ │caracteristici │SR EN 14909:2006 │ 01.03.2013│ 01.07.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│387.│SR EN 14915:2013 │Lambriuri şi placări de lemn masiv│SR EN 14915:2007 │ │ ││ │ │Caracteristici, evaluarea ├─────────────────┤ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │conformităţii şi marcare │SR EN 14915:2007/│ │ ││ │ │ │AC:2007 │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│388.│SR EN 14933:2008 │Produse termoizolante şi de │ │ │ ││ │ │rambleiere pentru aplicaţii de │ │ │ ││ │ │inginerie civilă. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din │ │ │ ││ │ │polistiren expandat (EPS). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │ │ 01.07.2008│ 01.07.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│389.│SR EN 14934:2008 │Produse termoizolante şi de │ │ │ ││ │ │rambleiere pentru aplicaţii de │ │ │ ││ │ │inginerie civilă. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate industrial din spumă de │ │ │ ││ │ │polistiren extrudat (XPS). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │ │ 01.07.2008│ 01.07.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│390.│SR EN 14963:2007 │Învelitori de acoperiş. │ │ │ ││ │ │Luminatoare continue de material │ │ │ ││ │ │plastic cu sau fără montanţi. │ │ │ ││ │ │Clasificare, cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │ │ 01.08.2009│ 01.08.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│391.│SR EN 14964:2007 │Substraturi rigide pentru │ │ │ ││ │ │învelitoare de acoperiş cu montare│ │ │ ││ │ │discontinuă. Definiţii şi │ │ │ ││ │ │caracteristici │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│392.│SR EN 14967:2006 │Foi flexibile pentru hidroizolaţii│ │ │ ││ │ │Foi bituminoase de etanşare la │ │ │ ││ │ │umiditate. Definiţii şi │ │ │ ││ │ │caracteristici │ │ 01.03.2007│ 01.03.2008│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│393.│SR EN 14989-1:2007 │Coşuri de fum - condiţii şi metode│ │ │ ││ │ │de încercare pentru coşuri de fum │ │ │ ││ │ │metalice şi canale de alimentare │ │ │ ││ │ │cu aer din materiale diferite │ │ │ ││ │ │pentru aparate de încălzire etanşe│ │ │ ││ │ │Partea 1: Terminale verticale aer/│ │ │ ││ │ │gaze de ardere pentru aparate tip │ │ │ ││ │ │C6 │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│394.│SR EN 14989-2:2008 │Coşuri de fum. Condiţii şi metode │ │ │ ││ │ │de încercare pentru coşuri de fum │ │ │ ││ │ │metalice şi canale de alimentare │ │ │ ││ │ │cu aer din materiale diferite │ │ │ ││ │ │pentru aparate de încălzire etanşe│ │ │ ││ │ │Partea 2: Canale pentru gaze de │ │ │ ││ │ │ardere şi alimentare cu aer pentru│ │ │ ││ │ │aparate de încălzire etanşe │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│395.│SR EN 14991:2007 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Elemente de fundaţie │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│396.│SR EN 14992+A1:2012 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Elemente de pereţi │SR EN 14992:2007 │ 01.04.2013│ 01.07.2013│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│397.│SR EN 15037-1: 2008 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Sisteme de planşee din grinzi şi │ │ │ ││ │ │blocuri de umplutură. Partea 1: │ │ │ ││ │ │Grinzi │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│398.│SR EN 15037-2+A1:2011 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Sisteme de planşee din grinzi şi │ │ │ ││ │ │blocuri de umplutură. Partea 2: │ │ │ ││ │ │Blocuri de beton │ │ 01.12.2011│ 01.12.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│399.│SR EN 15037-3+A1:2011 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Sisteme de planşee din grinzi şi │ │ │ ││ │ │blocuri de umplutură. Partea 3: │ │ │ ││ │ │Blocuri de argilă │ │ 01.12.2011│ 01.12.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│400.│SR EN 15037-4+A1:2013 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Sisteme de planşee din grinzi şi │ │ │ ││ │ │blocuri de umplutură. Partea 4: │SR EN 15037-4: │ │ ││ │ │Blocuri de polistiren expandat │2010 │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│401.│SR EN 15037-5:2013 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Sisteme de planşee din grinzi şi │ │ │ ││ │ │blocuri de umplutură. Partea 5: │ │ │ ││ │ │Blocuri uşoare pentru cofraje │ │ │ ││ │ │simple │ │ 08.08.2014│ 08.08.2015│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│402.│SR EN 15048-1:2007 │Asamblări cu şuruburi │ │ │ ││ │ │nepretensionate pentru structuri │ │ │ ││ │ │metalice. Partea 1: Cerinţe │ │ │ ││ │ │generale │ │ 01.01.2008│ 01.10.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│403.│SR EN 15050+A1:2012 │Produse prefabricate de beton. │ │ │ ││ │ │Elemente pentru poduri │SR EN 15050:2007 │ 01.12.2012│ 01.12.2012│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│404.│SR EN 15069:2008 │Racorduri cu conexiune de │ │ │ ││ │ │securitate pentru furtunuri │ │ │ ││ │ │flexibile metalice utilizate la │ │ │ ││ │ │conectarea aparatelor de uz casnic│ │ │ ││ │ │care utilizează combustibili │ │ │ ││ │ │gazoşi │ │ 01.01.2009│ 01.01.2010│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│405.│SR EN 15088:2006 │Aluminiu şi aliaje de aluminiu. │ │ 01.10.2006│ 01.10.2007││ │ │Produse pentru structuri în │ │ │ ││ │ │construcţii. Condiţii tehnice │ │ │ ││ │ │pentru inspecţie şi livrare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│406.│SR EN 15102+A1:2011 │Tapete decorative. Tapete în │SR EN 15102:2008 │ 01.07.2012│ 01.07.2012││ │ │rulouri şi panouri │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│407.│SR EN 15129: 2010 │Dispozitive antiseismice │ │ 01.08.2010│ 01.08.2011│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│408.│SR EN 15167-1:2007 │Zgură granulată de furnal înalt │ │ 01.01.2008│ 01.01.2009││ │ │măcinată pentru utilizare în │ │ │ ││ │ │beton, mortar şi pastă. │ │ │ ││ │ │Partea 1: Definiţii, specificaţii │ │ │ ││ │ │şi criterii de conformitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│409.│SR EN 15250:2007 │Aparate de încălzire de uz casnic │ │ 01.01.2008│ 01.01.2010││ │ │cu combustibil solid cu degajare │ │ │ ││ │ │lentă a căldurii. Cerinţe şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│410.│SR EN 15258:2009 │Produse prefabricate din beton. │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ │ │Elemente pentru ziduri de sprijin │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│411.│SR EN 15274:2008 │Adezivi structurali pentru │ │ 01.04.2010│ 01.04.2011││ │ │aplicaţii generale. Cerinţe şi │ │ │ ││ │ │metode de încercare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│412.│SR EN 15275:2008 │Adezivi structurali. │ │ 01.04.2010│ 01.04.2011││ │ │Caracterizarea adezivilor anaerobi│ │ │ ││ ├──────────────────────────┤pentru asamblări metalice coaxiale│ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 15275:2007/AC:2010 │în structuri de clădiri şi în │ │ 01.01.2011│ 01.01.2011││ │ │construcţii civile │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│413.│SR EN 15283-1+A1:2010 │Plăci de ipsos armate cu fibre - │SR EN 15283- │ 01.06.2010│ 01.06.2011││ │ │Definiţii, condiţii şi metode de │1:2008 │ │ ││ │ │încercări - Partea 1 - Plăci de │ │ │ ││ │ │ipsos armate cu ţesătură sau │ │ │ ││ │ │împâslitură │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│414.│SR EN 15283-2+A1:2010 │Plăci de ipsos armate cu fibre - │SR EN 15283- │ 01.06.2010│ 01.06.2011││ │ │Definiţii, condiţii şi metode de │2:2008 │ │ ││ │ │încercări - Partea 2 - Plăci de │ │ │ ││ │ │ipsos armate cu fibre │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│415.│SR EN 15285:2008 │Piatră aglomerată - Plăci modulare│ │ 01.01.2009│ 01.01.2010││ ├──────────────────────────┤pentru pardoseli şi scări │ ├────────────┼───────────┤│ │SR EN 15285:2008/AC:2008 │(interioare şi exterioare) │ │ 01.01.2009│ 01.01.2009│├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│416.│SR EN 15286:2013 │Piatră aglomerată - Dale şi plăci │ │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │pentru finisări de pereţi │ │ │ ││ │ │(interioare şi exterioare) │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│417.│SR EN 15322:2013 │Bitum şi lianţi bituminoşi. │SR EN 15322: 2010│ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │Specificaţii-cadru pentru lianţi │ │ │ ││ │ │bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│418.│SR EN 15368+A1:2010 │Liant hidraulic pentru aplicaţii │ │ 01.09.2011│ 01.09.2012││ │ │nestructurale. Definiţie, │ │ │ ││ │ │specificaţii şi criterii de │ │ │ ││ │ │conformitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│419.│SR EN 15381:2009 │Geotextile şi produse înrudite. │ │ 01.01.2010│ 01.01.2011││ │ │Caracteristici impuse pentru │ │ │ ││ │ │utilizarea la lucrări de drumuri │ │ │ ││ │ │şi pentru straturi de uzură │ │ │ ││ │ │asfaltice │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│420.│SR EN 15382:2013 │Bariere geosintetice. │SR EN 15382:2009 │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │Caracteristici impuse pentru │ │ │ ││ │ │utilizarea la lucrări de │ │ │ ││ │ │infrastructură în transporturi │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│421.│SR EN 15435:2008 │Produse prefabricate de beton. │ │ 01.02.2009│ 01.02.2010││ │ │Blocuri de cofraj din beton normal│ │ │ ││ │ │şi uşor. Proprietăţi şi │ │ │ ││ │ │performanţe ale produsului │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│422.│SR EN 15497:2014 │Îmbinări cu dinţi multipli în lemn│ │ │ ││ │ │masiv de construcţie. Cerinţe de │ │ │ ││ │ │performanţă şi cerinţe minime de │ │ │ ││ │ │producţie │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│423.│SR EN 15498:2008 │Produse prefabricate de beton. │ │ 01.02.2009│ 01.02.2010││ │ │Blocuri de cofraj de beton cu │ │ │ ││ │ │aşchii de lemn. Proprietăţi şi │ │ │ ││ │ │performanţe ale produsului │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│424.│SR EN 15501:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ ││ │ │fabricate din perlit expandat (EP)│ │ │ ││ │ │şi din vermiculit exfoliat (EV). │ │ │ ││ │ │Specificaţie │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│425.│SR EN 15599-1:2010 │Produse termoizolante pentru │ │ 01.04.2011│ 01.04.2012││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Izolaţie │ │ │ ││ │ │termică in situ formată din │ │ │ ││ │ │produse de perlit expandat (EP). │ │ │ ││ │ │Partea 1: Specificaţie pentru │ │ │ ││ │ │produse liate şi în vrac înainte │ │ │ ││ │ │de instalare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│426.│SR EN 15600-1:2010 │Produse termoizolante pentru │ │ 01.04.2011│ 01.04.2012││ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ ││ │ │instalaţii industriale. Izolaţie │ │ │ ││ │ │termică in situ formată din │ │ │ ││ │ │produse de vermiculit exfoliat │ │ │ ││ │ │(EV). │ │ │ ││ │ │Partea 1: Specificaţie pentru │ │ │ ││ │ │produse liate şi în vrac înainte │ │ │ ││ │ │de instalare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│427.│SR EN 15650:2010 │Ventilarea în clădiri. │ │ 01.09.2011│ 01.09.2012││ │ │Clapete antifoc │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│428.│SR EN 15651-1:2012 │Chituri de etanşare a rosturilor │ │ 01.07.2013│ 01.07.2014││ │ │în utilizări nestructurale pentru │ │ │ ││ │ │construcţii imobiliare şi trasee │ │ │ ││ │ │pietonale. │ │ │ ││ │ │Partea I: Chituri de etanşare │ │ │ ││ │ │pentru faţade │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│429.│SR EN 15651-2: 2012 │Chituri de etanşare a rosturilor │ │ 01.07.2013│ 01.07.2014││ │ │în utilizări nestructurale pentru │ │ │ ││ │ │construcţii imobiliare şi trasee │ │ │ ││ │ │pietonale. Partea 2: Chituri de │ │ │ ││ │ │etanşare pentru vitraje │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│430.│SR EN 15651-3:2012 │Chituri de etanşare a rosturilor │ │ 01.07.2013│ 01.07.2014││ │ │în utilizări nestructurale pentru │ │ │ ││ │ │construcţii imobiliare şi trasee │ │ │ ││ │ │pietonale. Partea 3: Chituri de │ │ │ ││ │ │etanşare pentru rosturi sanitare │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│431.│SR EN 15651-4:2012 │Chituri de etanşare a rosturilor │ │ 01.07.2013│ 01.07.2014││ │ │în utilizări nestructurale pentru │ │ │ ││ │ │construcţii imobiliare şi trasee │ │ │ ││ │ │pietonale. Partea 4: Chituri de │ │ │ ││ │ │etanşare pentru trasee pietonale │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│432.│SR EN 15682-2:2013 │Sticlă pentru construcţii. Sticlă │ │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │de siguranţă alcalino-pământoasă │ │ │ ││ │ │securizată termic şi tratată Heat │ │ │ ││ │ │Soak. Partea 2: Evaluarea │ │ │ ││ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│433.│SR EN 15683-2:2014 │Sticlă pentru construcţii. Profil │ │ 08.08.2014│ 08.08.2015││ │ │de sticlă de siguranţă silico- │ │ │ ││ │ │calcio-sodică, securizată termic. │ │ │ ││ │ │Partea 2: Evaluarea conformităţii/│ │ │ ││ │ │Standard de produs │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│434.│SR EN 15732: 2012 │Materiale de umplere uşoare şi │ │ 01.08.2013│ 01.08.2014││ │ │produse termoizolante destinate │ │ │ ││ │ │utilizării la clădiri civile. │ │ │ ││ │ │Produse pe bază de agregate uşoare│ │ │ ││ │ │de argilă expandată (LWA) │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│435.│SR EN 15743:2010 │Ciment supersulfatat. Compoziţie, │ │ 01.11.2010│ 01.11.2011││ │ │specificaţii şi criterii de │ │ │ ││ │ │conformitate │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│436.│SR EN 15814+A1:2012 │Acoperiri groase pentru │ │ 01.08.2013│ 01.08.2014││ │ │hidroizolaţii, din bitum modificat│ │ │ ││ │ │cu polimeri. Definiţii şi cerinţe │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│437.│SR EN 15821:2011 │Cuptor cu aprindere multiplă, │ │ 01.07.2011│ 01.07.2012││ │ │pentru saună, cu combustibil solid│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│438.│SR EN 15824:2009 │Specificaţii pentru tencuieli │ │ 01.04.2010│ 01.04.2011││ │ │exterioare şi interioare pe bază │ │ │ ││ │ │de lianţi organici │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│439.│SR EN 16069:2013 │Produse termoizolante pentru │ │ 01.09.2013│ 01.09.2014││ │ │clădiri. Produse fabricate din │ │ │ ││ │ │spumă polietilenică (PEF) │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┤│440.│SR EN 16153:2013 │Plăci multistrat plane │ │ 01.01.2014│ 01.01.2015││ │ │transparente de policarbonat (PC),│ │ │ ││ │ │utilizate pentru acoperişuri, │ │ │ ││ │ │pereţi şi tavane interioare şi │ │ │ ││ │ │exterioare. Cerinţe şi metode de │ │ │ ││ │ │încercare │ │ │ │└────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 15 februarie 2015 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 13 februarie 2015.

  Aceste standarde sunt elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) "Data la care încetează perioada de coexistenţă" reprezintă data la care încetează perioada de coexistenţă a standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs.

  NOTĂ:

  După această dată, pentru evaluarea conformităţii produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a doua sau ale agrementului tehnic european.

  În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformităţii produsului, până la data prevăzută în coloana a 6-a.

  ***) Standarde adoptate de către Asociaţia de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunţ.

  ──────────
  -------