ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.633/2015 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România nr. N.B. 5.787/2014, (la 31-03-2020, sintagma: Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 538 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 31 martie 2020 ) având în vedere prevederile art. 797-811 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată, și ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  București, 23 februarie 2015.Nr. 194.  +  AnexăNORMEpentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman