ORDIN nr. 147 din 12 februarie 2015privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Nr. 3.177 din 5 februarie 2015
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 147 din 12 februarie 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015    În temeiul art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă utilizarea ca formular specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control în învăţământul preuniversitar a modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile generale şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi din cadrul Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai Cîmpeanup. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de stat  +  Anexă                                   - Model -┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Judeţul .................................... ┌─────────────────┐ ││ │ │ ││ Localitatea ................................ │ timbru │ ││ │ fiscal │ ││ Unitatea sanitară .......................... │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ L.S. │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────┘ ││ ││ CERTIFICAT MEDICAL Nr. ............... ││ anul ....... luna ....... ziua ....... ││ ││ În baza referatului Dr. ............................................... ││ numele şi prenumele ││ ││ în calitate de ........................................................ ││ Se certifică de noi că: ............................................... ││ numele şi prenumele ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ în vârstă de ......... ani; sexul M/F, ││ ││ Domiciliat în: jud/sect. ................... loc. ..................... ││ str. .......................... nr. ............. cu B.I/C.I seria .... ││ nr. .............. având ocupaţia de: ................................. ││ la .................................................................... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Este suferind de: ..................................................... ││ ....................................................................... ││ ....................................................................... ││ ....................................................................... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S-a eliberat prezentul spre a-i servi la: ............................. ││ ....................................................................... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ Medic director, ││ L.S. ││ .................. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                      17.5;A5--------