ORDIN nr. 2.740 din 11 noiembrie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015    Având în vedere Referatul nr. 4.824 din 22 septembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. a), ale art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Biserica din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea se clasează ca monument istoric, categoria monument, grupa valorică "B", cu codul în Lista monumentelor istorice VN-II-m-B-21099. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul culturii, interimar,Hegedus Csilla,secretar de statBucureşti, 11 noiembrie 2014.Nr. 2.740.  +  AnexăZona de protecţie a Bisericii din lemn "Sfânta Treime",Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul VranceaCoordonate puncte de contur ┌────┬───────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Coordonate stereo 70 │ │crt.├─────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ X │ Y │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1│ 655856.796 │ 480176.810 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2│ 655872.261 │ 480184.098 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3│ 655881.505 │ 480188.187 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 4│ 655897.859 │ 480192.453 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 5│ 655918.479 │ 480191.742 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 6│ 655938.567 │ 480197.786 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 7│ 655967.720 │ 480205.252 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 8│ 655969.348 │ 480191.798 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 9│ 655970.386 │ 480183.210 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 10│ 655974.653 │ 480180.010 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 11│ 655986.563 │ 480176.277 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 12│ 655978.871 │ 480151.691 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 13│ 655971.453 │ 480127.570 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 14│ 655942.478 │ 480133.258 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 15│ 655908.703 │ 480137.347 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 16│ 655881.149 │ 480143.746 │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ 17│ 655867.525 │ 480162.267 │ └────┴─────────────────────┴─────────────────────┘-----