HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 februarie 2015privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015    În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre..  +  Articolul UNICSe numesc membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului după cum urmează:- doamna Rusu Dorina, membru titular, la propunerea Preşedintelui României, pentru un mandat de 6 ani începând cu data de 9 februarie 2015;- doamna Bârsan Daniela, membru supleant, la propunerea Preşedintelui României, pentru un mandat de 6 ani începând cu data de 9 februarie 2015;- domnul Herjeu Radu Bogdan, membru titular, la propunerea Camerei Deputaţilor, pentru un mandat de 6 ani începând cu data de 9 februarie 2015.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 9 februarie 2015.Nr. 4.----