HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 ianuarie 2015 (*actualizată*)pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020(actualizată la data de 23 septembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis din 4 ianuarie 2012.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Ilie Botoş,

  secretar de stat

  Ministrul dezvoltării regionale şi

  administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Ministrul educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul culturii,

  Ioan Vulpescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,

  Daniel Vasile

  Ministrul finanţelor publice,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  p. Ministrul afacerilor externe,

  George Ciamba,

  secretar de stat
  Bucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 18.  +  AnexăSTRATEGIE 14/01/2015