HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 aprilie 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 23 decembrie 2014.Nr. 1.155.  +  AnexăSTRATEGIE 23/12/2014