HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 23 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------Ministrul transporturilor,Ioan RusMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 23 decembrie 2014.Nr. 1.150.  +  AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 1Cod unic de înregistrare: RO 11087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2014                                                                      mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ INDICATORI │Nr.│ Propunere ││ │ │rd.│ rectificare│├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 47.591,83│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare │ 2 │ 46.839,83││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ ││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │Venituri financiare │ 5 │ 752,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) │ 7 │ 47.091,83│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 46.791,83││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 17886,37││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2187,51││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 16.236,68││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │12 │ 11.795,37││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 10620,54││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.174,83││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.019,98││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 3.421,33││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 10.481,27││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 300,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 500,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 150,76│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 349,24││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 25,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 324,24││ │ │ │de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 32,42││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 178,33││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 142,6656││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │33 │ 35,6664││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│34 │ 145,91││ │ │ │Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │35 │ 3.728,31│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │a)│CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │36 │ 3.728,31││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli materiale │37 │ 38,67│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli cu salariile │38 │ 380,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli privind prestările de servicii │39 │ 2.306,72│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │40 │ 84,76│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │alte cheltuieli │41 │ 918,16│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│1 │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │42 │ 63.803,58│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │Alocaţii de la buget, din care: │43 │ 6.448,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │44 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │45 │ 59.671,30│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │46 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │47 │ 435││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │48 │ 431││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │53 │ 2.280,62││ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ ││ │ │ │şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │52 │ 2.053,47││ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ ││ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ ││ │ │ │individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │54 │ 108,68││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.1/Rd.44)*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │56 │ ││ │ │ │total personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │57 │ 989,49││ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │10│ │Plăţi restante, în preţuri curente │58 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │59 │ 5500│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘-------