HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 4 alin. (4^1) şi (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICPentru anul 2015 cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 11,9% din consumul final brut de energie electrică.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen NicolescuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 12 decembrie 2014.Nr. 1.110.-------