HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014  Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională de sănătate 2014-2020, denumită în continuare Strategie naţională, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, denumit în continuare Plan de acţiuni, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Planul de acţiuni.  +  Articolul 4Finanţarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituţii/autorităţi publice implicate, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a Planului de acţiune pentru reforma sectorului de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 3 august 2004, se abrogă.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ----------------

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie

  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

  Mihnea Cosmin Costoiu

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Gabriela Szabo

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul transporturilor,

  Ioan Rus

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 18 noiembrie 2014.Nr. 1.028.  +  Anexa 1STRATEGIE 18/11/2014  +  Anexa 2PLAN 18/11/2014