HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 decembrie 2014privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014    În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul numeşte, pentru un mandat de 4 ani, 9 membri titulari şi 9 membri supleanţi ai Consiliului Naţional de Integritate, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 8 decembrie 2014 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,Cristian-Sorin DumitrescuBucureşti, 8 decembrie 2014.Nr. 59.  +  Anexa Membri ai Consiliului Naţional de IntegritateI. Membri titulari1. Simona Maya Teodoroiu2. Dumitriu Cătălin Antoanid3. Călin Bogdan Găurean4. Tiberius Florin Tănase5. Peter Zsuzsanna6. Ciprian Ciucu7. Ladanyi Laszlo Zsolt8. Xenia Cosette Teodorescu9. Viorel MironII. Membri supleanţi1. Alina Barbu2. Ion Damian3. Iuliana Cristina Păduraru4. Gabriel Lungu5. Novak Levente6. Elena Calistru7. Adrian Ţuţuianu8. Gyozo Istvan Barczi9. Sergiu Ţâra------